Theol-p - - Teksten denne uge. Oversigt - - Aktuelle søndag

Prædikensamlinger med prædiken til Allehelgen [alhlg-b ]

Jordens salt og verdens lys - Mt. 5, 13-16

De registrerede prædikensamlinger, efter forfatter - - Via dag i kirkeåret: 1. tekstrække - 2. tekstrække

Opdateret: 23/10/2022.

Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Andersen, Otto: Tro kun - evangeliet forkyndt for fattige (1931)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Auken, Margrete: Lys og salt (2005)
Bartholdy, Chr.: Himmerlandsprædikener (1942)
Beck, Vilhelm: Becks bedste - 15 prædikener (2011)
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2013)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bjerg, Svend og Steffensen, Palle H: Politiske prædikener (2013)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Brodersen, Paul: Kærligheden der forløser (1965)
Brodersen, Paul: Lys i Natten. Prædikener (1943)
Christensen, Jens: Trælkvindens søn (1947)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Dael, Niels: Med Uendeligheden for Øje (1937)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dickmeiss, Christian: Nærvær undervejs (2008)
Dickmeiss, Vilh.: Det er vist og sandt (1976)
Dirksen, Daniel R.J.: Se det Guds lam (2014)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Børnegudstjeneste med højmessens grundtræk (1984)
Flere: Dåbstaler til trinitatis. Anden tekstrække (2018)
Flere: I anden række (2009)
Flere: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses og begravelsestaler (2013)
Flere: Otteogtres (2009)
flere: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere (Sejergaard, Jørgen, m.fl.): Noget på hjerte. Prædikener over anden tekstrække (2015)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Finn Riber Jensen m.fl.(red): Prædiken under lup (2010)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid (2006)
Frandsen, Helge Qvist: Kirkeårets højdepunkter. Prædikener (2014)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Grane, Leif: I ånd og sandhed. Prædikener (2002)
Grønkjær, Niels: Søndag (2020)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprædikener (1945)
Hansen, Leif Bork: Glædens under (1981)
Hansen, Poul: Søndag er vor Herres dag (1987)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Henriksen, Jens Ole: Vejlbyprædikener (2012)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Holm, Kjeld: Erfaring og kristendom (1989)
Jacobsen, Johs. W.: Sorg er til glæde vendt (1985)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Kai: Livets Vej (1948)
Jensen, Olav: I min faders hus (1973)
Jensen, Ole: Tilskikkelser og livsbetagelse (2017)
Jensen, Søren E: Kulsorte syndere i en kridhvid kirke (2015)
Jeppesen, Aksel B.: Er det vigtigt? (1981)
Johansen, Johannes: Ordet blev menneskets lys (1985)
Juhlert, E.F.S (red): Kirkeårets evangelietanker B (1962)
Jørgensen, Gunda: Paradisporten (1997)
Keiding, K: Nogle prædikener (1943)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Klemmensen, Erik: Nåden er din dagligdag (2005)
Knudsen, Jakob: Kristelige Foredrag (1933)
Kristensen, Flemming Baatz: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Kristensen, Flemming Baatz: På pilgrimsrejse i kirkeåret II (2020)
Kruse, Juma Nellemann: Kun gerningen er vor bekendelse overfor omverdenen (2019)
Lind, Vincent: Hjemkomst. Et besættelsestidens testamente (1995)
Lindhardt, Mogens: Trinitatis. En homiletisk rejseberetning (2015)
Lindhardt, P.G.: Eftertryk - 19 prædikener (1980)
Lomholt, Carl: Ikke på vilkår! Prædikener i fængslet (2000)
Lund-Sørensen, A.: I Pinsens Tegn. Fra Pinse til advent (Marmorkirken) (1946)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
M. Bøye, N. Hauge, K.W. Holm, red.: I tide og utide. Lutherske prædikener til kirkeåret (2021)
Madsen, Helle Krogh: Børn og Gudstjeneste (1992)
Mogensen, Kaj: Evangeliet til hverdag (1999)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Mulnæs, Carsten: Lillerødprædikener (2021)
Munk; Kaj: Prædikener (Mindeudgave) (1948)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Frede: Undervejs med Kristus (2005)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nedergaard, Paul: Atter til Højmesse (1958)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser (2003)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på prædikestolen. Udvalgte prædikener (2014)
Nielsen, Sv. Aa. (Toreby): Næstekærlighed i trafikken (1977)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Noe-Nygaard, Helge: Dit ord blev vort sted (1990)
Oldenburg, Claus: Alting hænder anderledes. Garnisonsprædikener (2020)
Olsen, Svend Olaf: Prædikener (1995)
Ottesen, Doris: Hjemlængsel steder og fortællinger (2016)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Plum, Karin Friis: Og det blev morgen, tredje dag. Prædikener (1998)
Prenter, Regin: Ordet og troen (Genudgivet 2021) (1976)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Rasmussen, Hans Frede: I vor Faders hus (1992)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sarauw, Kirsten: Modsigelsens billeder (1978)
Sarauw, Kirsten: Tilbage bliver kun ømheden (1999)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schindler, Peter: Dette hellige Evangelium (1949)
Sejergaard, Jørgen, m.fl.: Noget på hjerte - prædikener over anden tekstrække (2015)
Storebjerg, Hanne: Gudsbilleder i byen (2001)
Thaarup, Charlotte: Som sagt 12 prædikener (2004)
Thodberg, Christian: Tro og kærlighed (2010)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Thomsen, Niels: Fra Ryslinge 1969-1985 (1986)
Thomsen, Preben: Bygget af levende stene (1989)
Trankjær, Mette: Omgivelser (2012)
Wagner, Hartvig: Nåden vil høste hvad den sår (2017)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
Østergaard, Kristian: For evangeliets skyld. 30 prædikener (2015)
Ågård, Erik: Kronede dage. Trinitatisprædikener fra Christianskirken i Århus (1994)

Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.