Theol-p - - Teksten denne uge. Oversigt - - Aktuelle søndag

Prædikensamlinger med prædiken til Sidste søndag i kirkeåret [s-sik-b ]

Ingen kender Faderen.. mit åg er let.. - Mt. 11, 25-30

De registrerede prædikensamlinger, efter forfatter - - Via dag i kirkeåret: 1. tekstrække - 2. tekstrække

Opdateret: 13/11/2022.

Bak, Jens Torkild: Måske bliver det helt fantastisk (2021)
Bartholdy, Chr.: Himmerlandsprædikener (1942)
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2013)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Ellermann, Charlotte: Prædikener (2018)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Dåbstaler til trinitatis. Anden tekstrække (2018)
Flere: I anden række (2009)
Flere: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses og begravelsestaler (2013)
flere: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Flere (Sejergaard, Jørgen, m.fl.): Noget på hjerte. Prædikener over anden tekstrække (2015)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Freltoft, Johannes: Kirkegang - søndagsglæde. Budolfi-prædikener i 90'erne (2002)
Grønkjær, Niels: Nye prædikener (2013)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Juul, Ole: Det uomgængelige hus (2016)
Jørgensen, Gunda: Paradisporten (1997)
Kristensen, Flemming Baatz: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Kristensen, Flemming Baatz: På pilgrimsrejse i kirkeåret II (2020)
Kruse, Juma Nellemann: Hjertets dannelse (2020)
Kruse, Juma Nellemann: Kun gerningen er vor bekendelse overfor omverdenen (2019)
Kruse, Juma Nellemann: Livet om at gælde. 60 prædikener (2017)
Lindhardt, Mogens: Trinitatis. En homiletisk rejseberetning (2015)
M. Bøye, N. Hauge, K.W. Holm, red.: I tide og utide. Lutherske prædikener til kirkeåret (2021)
Mogensen, Kaj: Evangeliet til hverdag (1999)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Frede: Undervejs med Kristus (2005)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser (2003)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på prædikestolen. Udvalgte prædikener (2014)
Olsen, Svend Olaf: Prædikener (1995)
Paludan, Ebbe: Et år med Ordet (2015)
Pedersen, Anders: Kærligheds magt (2014)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Rothe, Oluf: Tre prædikener (1962)
Sejergaard, Jørgen, m.fl.: Noget på hjerte - prædikener over anden tekstrække (2015)
Steenbuch red., Johannes Aakjær: Tværsnit '14-'15. Enogtredive prædikener fra 2014-2015 af yngre præd (2015)
Tillich, Paul: Grundvoldene vakler (1965)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Wagner, Hartvig: Nåden vil høste hvad den sår (2017)
Østergaard, Kristian: For evangeliets skyld. 30 prædikener (2015)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
Ågård, Erik: Kronede dage. Trinitatisprædikener fra Christianskirken i Århus (1994)

Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.