Forside - Interaktivt - Bibel og tekst - Teksten denne uge -Tidstavler - Om - KontaktTheol-p's formål er at være et sted, hvor der kan hentes inspiration både til undervisning i og forståelse af kristendom i bred forstand og til forberedelse af gudstjenesten

Enkelte ting af det, som præsenteres, er produkter eller ydelser, som kan købes.

Det meste er ressourcematerialer til fri afbenyttelse og inspiration.

Undervisning er taget i meget bred forstand. "Teksten denne uge" er orienteret efter kirkeårets gudstjenester og er resourcested for gudstjeneste- og prædikenforberedelse. Det er en homiletisk-teologisk rssourceside - men man vil opdage, temmelig integreret i undervisningsdelen..

Theol-p redigeres af undertegnede. Jeg er religionspædagogisk konsulent, har arbejdet i mange år som præst, gør det stadig på vikarbasis. Jeg har været ansat i hhv Folkekirke og Religionsmøde og Folkekirkens Mission - og fungerer nu som selvstændig.

De sidste par år har jeg boet i Norge (Nidaros bispedømme), men kommer gerne til Danmark til særlige projekter.

Jeg arbejder som præst for den norske kirke i Fosen Prosti. Jeg har stadig samarbejde med Dansk Missionsråd (Redigerer "KirkenUpdate"). Jeg har arbejdet meget med religionsmøde. Og jeg fungerer som sognekonsulent. Alt efter aftale.

Kristen Skriver Frandsen, konsulent vedr. undervisning, mission og religionsmøde.

Tlf +47 466 44 238 - ksf@bbsyd.dk - ksf@theol-p.net