Theol-P.net - Gudstjeneste - Undervisning - Omsorg - Kontakt og PR - Lokalt og globalt - Foredrag
Mobning, konflikt og ledelse

IT-arbejde udføres

Visionsaften/dag:

Mål og virkeliggørelse

For menighedsråd, grupper i et sogn/en menighed, for hele menigheden

Visionsmøder og målsætningssamtale. Netværk, menighed og sogn. Sognets sammensætning. Gudstjenester - hvilke muligheder er der? Analyse af den aktuelle kirkelige undervisning i sognet - supplerende og alternative ideer. Diakonale muligheder i sognet. Kirkens kontakt og PR. Lokal menighed - global kirke...

Nøgleord: Vækst nedefra.. [Se mere]

Omfang og pris efter aftale.

Foredrag - sogneaftener:
Om mig selv

Min konsulenterfaring har jeg på baggrund af arbejde i kirkelige organisationer, mange års virke som præst, selvstændig IT-virksomhed, journalistisk arbejde, selvstudium..


Til eftertanke:

Visionsdag i Ølstykke

"På baggrund af Kristen Skriver Frandsens gode oplæg – målrettet til sognet og alt hvad dette er – forløb en vel styret og bredt funderet dag, som med en god blanding af plenum, gruppearbejde, egen-tænkning og munterhed kom frem til en god forståelse af sammenhænge, muligheder, men også begrænsninger, da der helle ikke for et kirkeliv (med alle dets facetter) er nogen fribillet".

Menighedsrådsformand Jesper Helsø [Læs mere]


Sogn - et dynamisk begreb

Sognekonsulent Kristen Skriver Frandsen - Olderveien 19, 7100 Rissa, Norge - Tlf +47 466 44 238. Mail: ksf@sognekonsulent.dk