Forside - Gudstjeneste - Undervisning - Omsorg - Kontakt og PR - Lokalt og globalt - Foredrag

Gudstjenester er mange slags

Gudstjeneste er noget fundamentalt i den kristne kirke. Det kan de fleste kristne blive enige om. Men hvordan skal den eller snarere de se ud? Spørgsmålet hører med i enhver visionssamtale.
Man kan få inspiration ved at se eksempler andre steder fra - eller ved bare at danne sig et overblik over den rige fremvækst af former. Man bør tænke i målgrupper - samtidig med at man gennemtænker form og indhold teologisk. Sognekonsulenten har prøvet det meste. Og der er styrker og svagheder i alle former.

Gudstjenester .. og der er sikkert flere
(Her foreløbig en liste - senere vil følge en mere udførlig beskrivelse og sikkert også udvidelse af antal)

Højmessen
Familiegudstjeneste
Bønner og pasta / spaghettigudstjeneste
Frimesse
Eventgudstjeneste - kirke- og naturårsrelateret
Eventgudstjeneste relateret til kirkelig aktivitet - babysalmesang, minikonfirmander, globalgruppen..
Eventgudstjeneste - byfest, jagtgudstjeneste, sportsstævne...
IT/blog forberedt gudstjeneste (Se eksempel fra 2003)
Mannakornsgudstjeneste
Meditative gudstjenester / Taizé


Sognekonsulent Kristen Skriver Frandsen - Præstegårdsvej 49, Mjolden, 6780 Skærbæk - Tlf 23607634 Mail: ksf@sognekonsulent.dk