Oversikt kirke†ret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Kristi himmelfartsdag 13/5
- Siste - Neste

Dagens evangelium: Luk. 24. 46-53 -

Bibelen online: | Norsk 2015 ¸pner direkte p† perikopen

| Dansk 1992 - | Biblegateway - Den norske bibel 1930 (Et utal av andre oversettelser kan velges p† oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av s›ndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt:

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 †r: ¸pnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear overs‘ttelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inng†r i teksten, kommentarer. -->

BibleHub - kommentarer ¸pner p† f›rste verset i teksten

Den nyeste fra Working Preacher. Se ogs† h›yre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle s›ndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle s›ndag

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 24 [En del dansk litteratur, men ogs† internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: G† via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[840/krhfrt-h]

Religionspedagogiske notater (Som regel dansk): Billeder: Jesu fodaftryk i Ascension Church, Oliebjerget - Jaume Ferrer II: Fodaftryk i sten med alle de hellige omkring - Salvador Dali (Jesus p† vej ind i den himmelske MR-scanner?) - Bosebo Kyrka, Lund, Himmelfarten set fra neden. Loftsbillede.
Meget tidligt blev en bestemt tradition for ikoner med himmelfarten g‘ldende. - - Kristus er ikke den forsvindende, men sidder i sin majest‘t som kosmokrator - under ham st†r disciplene, pr‘get af noget forvirring, med engle i blandt dem, og midt i det hele st†r jomfru Maria, gennemlyst af gl‘de og fred. Betydningen af Kristi Himmelfart er aftegnet i et fantastisk tableau og forudgriber freden og gl‘den, der lidt senere herskede over disciplene i Jerusalem, inden de begynder at opfylde den mission, han havde givet dem, at drage ud i verden og forkynde omvendelse til syndernes forladelse. Der er en markant lighed mellem de klassiske ikoners fremstillinger af himmelfarten og Kristi genkomst. [Se ikon og tolkning her]. Den hollandske kunstner Poortvliet lavede i 1970'rne en bog "Han var en af os", som m† siges at v‘re meget pr‘get af "kristendom "fra neden", en nok tidstypisk fremstilling af himmelfarten. Man ser langt ude i horisonten 11 forladte mennesker st† og se op mod en urolig himmel, kun med et enkelt lyssk‘r mellem skyerne. Her synes den momentane forvirring at v‘re blevet til eksistentiel forladthed. [jeg arbejder p† at kunne bringe billedet her]. - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag p† Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverkt›y med kirke†rsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.