Theol-p forside - Den norske salmebog lenke til melodi - Om - Kontakt

Salmemelodier

salmer med samme versemål. Med almindelig søgefunktion kan der søges på første linie, ord i første linie. [Ordnet efter antal linier i den enkelte strofe]. NB. numrene er til samlebogen før 2003.. I parentes står nummeret i den gamle koralbog.

Antal linjer: 2

723.Lyksalig, lyksalig, hver (K 275-76)

Antal linjer: 2

233. Jeg venter dig, Herre, til dom(K 216)

Antal linjer: 3

085. Et barn er født Betlehem (K 96-97; B 50b, Gebauer)
193. Opstanden er den Herre Krist(K 357)
215. Til Himmels for den ærens drot(K 404)
*

Antal linjer: 3

392. Brødre og søstre, vi skilles.. (K 29)
*

Antal linjer: 4

Antal linjer: 4

020. En vej eller anden, Vor Herre ved råd (K 94)

Antal linjer: 4

640. Med sorgen og klagen hold måde (K 284 Laub; B 151)
*

Antal linjer: 4

058. Jeg så ham som barn med det solrige øje (K 210-1)

Antal linjer: 4

098. Den yndigste rose er funden (K 54)
636. Med sorgen og klagen hold måde (B 152, Bergreen)
.
*
197. O, kæreste sjæl, op at våge
641. Er livet alt lifligt herneden

Antal linjer: 4

001. Guds menighed syng, for vor skaber i løn (K 139-40)
108.Guds engle i flok! synger lifligt i kor (K 134)

Antal linjer: 4

386.Fader milde! lad din rige nåde(K 102)
726.Kirkeklokke! mellem ædle malme(K 242)

Antal linjer: 4

363.Hellig,hellig,hellig! Herre gud(K 153)

Antal linjer: 4

694.Lysets engel går med glans (K 278)

Antal linjer: 4

138.Kvindelil din tro er stor(K 260, B 138, Lindemann)
718.Dagen går med raske fjed (K 31)
*
673.Solen stråler over vang
727.Altid frejdig, når du går

Antal linjer: 4

062.Tak og ære være Gud (K 398)
339.Op dog, Sion, ser du ej (K 352-353)
715.Dagen viger og går bort (K 32)
717.Jeg er træt og går til ro (K 203, Malling; B 108, Berggreen)
*
261.Kom, Gud Faders Ånd fuldgod
588.Jesus kom dog nær til mig

Antal linjer: 4

203.Jesus Krist, du overvandt(K 228)

Antal linjer: 4

288.Kirken er som Himmerige(K 244-45)
528.Herrens røst som aldrig brister(K 164)
573.Kæmp alvorlig, nu Guds nåde(K 261)
631.Herrens venner ingen sinde(K 165)
660.Helgen her og helgen hisset (K 152)
707.Hvilestunden er i vente(K 178; B 93, E. Hartmann)
*
145.Hører I, vor Herre kalder
187.Dag til hvile, dag til glæde
458.På Guds nåde, i al våde
278.Midt i blandt os er Guds Rige
$$

Antal linjer: 4

420.Jesus Kristus er til stede(K 229)
490. Synes det i kors (B 217 16.årh)
510.Aldrig er jeg uden våde(K 10-11; B 9b, S.Halle)
*
490.Synes det i kors og pine
503.Alle vegne, hvor jeg vanker

Antal linjer: 4

044.Ingen er så tryg i fare(K 198)

Antal linjer: 4

700.Se nu stiger solen af havets skød (K 372)

Antal linjer: 4

226.Mægtigste Kriste (K 301, B 165b, J.P.E. Hartmann)
*
018. Alvidende, dit øje mig ransager
329.Ungdommens frelser

Antal linjer: 4

308.Herren han har besøgt sit folk(K 162-3

Antal linjer: 4

396. Alle mine kilder.. (K 13)

Antal linjer: 4

498.Frelseren er mig en hyrde god(K 114-5)

Antal linjer: 4

520. Vær du mig nær (K 444)
621. Den nærmer sig (K 44, B27, C.Hoffmann)
*

Antal linjer: 4

659. For alle helgen (K 104)

Antal linjer: 4

653. tænk når engang (K 409; B Rung)
*

Antal linjer: 4

577. Det koster mer (K 67)

Antal linjer: 4

182. Et kors det var det hårde trange leje (K 98)
651. Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder (K 90; B 45, Berggreen)
.
*
571. Halleluja, jeg har min Jesus fundet
572. Stå fast, min sjæl, stå fast

Antal linjer: 4

376. Op til Guds hus vi gå (K 360)
*

Antal linjer: 4

260. Gud Helligånd! o kom (K 129-130)

Antal linjer: 4

150. Se, hvor nu Jesus træder (K 371)
563. Ak, bliv dog med din nåde (K 4)
628. Min død er mig til gode (K 288)
*
574. Du ved det nok, mit hjerte
149. Med strålekrans om tinde (f:628)
185. Den bitre død dig trængte
445. O hvor er nådestolen

Antal linjer: 4

227. Vær priset, Jesus krist, guds lam

Antal linjer: 4

025. Op, alle som på jorden bor (K 351)
189. Min Jesus, lad mit hjerte få (K 292)
511. Er du modfalden, kære ven (K 95, B 49, S. Halle)
614. Udrust dig helt fra Golgatha (K 414)
681. Nu sol i øst oprinder mild (K 313)
696. I østen stiger solen op(K 200)
722. Fred hviler over land og by(K 110-1)
731. Sov nu, mit barn, sov sødelig (K 388)
*
183. Syng højt min sjæl
221. Halleluja for lysets drot
679. Dybt hælder året i sin gang

Antal linjer: 4

012. Op al den ting som Gud har gjort (K 349; B 191, Berggren)
184. lad vaje højt vort kongeflag (K 267)
277. Vidunderligst af alt på jord
650. Jeg ved et evigt Himmerig (K 213)
687. Nat, søvn, seng og slum farvel (K 304)
*
036. I underværkers land jeg bor
118. Da døden slog Herodes ned
209. Luk øjne op, al kristenhed
210. Hvor lifligt er det dog at gå
281. Jeg ved et lille Himmerig
301. Du, frelser fandt hjord udi
331. Dit værk er stort, men jeg svag
416. Vor Herre Jesus i den nat
599. Min sjæl om du vil nogen tid
677. Nu falmer skoven trindt om land
724. Den lyse dag forgangen er
725. Dig vandrer vi så gerne med
859. Vi kommer til din kirke Gud

Antal linjer: 4

071.Gør døren høj, gør porten vid (K 144)
076.Det kimer nu til Julefest (K 63)
079.Fra Himlen højt kom budskab her(K 108)
080.Fra Himlen kom en engel klar (K 109; B 57, E. Hartmann)
099.Her kommer, Jesus, dine små (K 156)
166. Gak under Jesu Kors at stå (B 64a/b)
258.Kom sandheds Ånd og vidne giv (K 256)
296.Behold os Herre! ved dit ord (K 23)
330.Ud går du nu på livets vej (K 412)
353. Det lakker nu ad aften brat (B 39, Nebelong)
380.O Herre Krist dig til os vend (K 340)
423.Jeg kommer, Herre, på dit ord (K 206)
425.Vor Herres Jesu Mindefest (K 438)
487. Guds fred er mer end englevagt (B 72)
564.Når i den størst nød vi stå (K 321)
617.Når syn og hørelse forgår (K 324)
Teen-Sangbogen nr 68: Når Kristus, Herren, byder: GÅ!. Werner Fischer-Nielsen.
*
009.O store Gud, vi love dig
238.Nu nærmer sig vor pinsefest
253.Du, som den store pinsedag
256.Det skal ej ske ved kraft og magt
294.Idag på apostolisk vis
353.Det lakker nu ad aften brat
387.Velsignelse, al jordens tarv
424.O Jesus gør det ved din ånd
426.Du er vor skat, o Jesus sød
427.O Jesus, på din alterfod
428.Så går nu sjælens højtid an
430.O Jesus, søde Jesus, dig
451.Min frelser mig af døden drog
487.Guds fred er mer en englevagt
541.O Jesus går du da din vej
607.Skal kærlighed sin prøve stå

Antal linjer: 4

134. En sædemand gik ud at så (K 92; B 48, A. Winding)

Antal linjer: 4

401. O, lad din ånd (K 346)
*

Antal linjer: 4

022. Man siger livet har bange kår (K 281)

Antal linjer: 4

695. Nu vågne alle guds fugle små (K 319)

Antal linjer: 4

505.Hvem skal jeg klage mit sorgfulde mod (K 176; B 91, Barnekow)
*
506.Mig rinder så mange tanker i hu

Antal linjer: 4

697. Nu titte til hinanden (K 316)

Antal linjer: 4

022. Man siger livet har bange kår (K 281)

Antal linjer: 4

091. Nu vil vi sjunge og være glad (K 318)

Antal linjer: 4

544. Den store mester kommer(K 51-52)
720. Bliv hos os, når dagen hælder(K 24)
*

Antal linjer: 4

026. Til Himlene rækker din miskundhed (K 403)
374. Nu ringer alle klokker mod sky(K 312)
284. Der stander et hus i vort høje nord (K 58)
663. For dig, o Herre, som dage kun(K 105)
684. O Gud ske lov til evig tid (K 334)
721. Denne skønne jordens sol gik ned(K 47)
! to strofer sammen: Elefantens Vuggevise.
*
239. Apostlene sad i Jerusalem
440. O Herre, udslet min synd så svar
477. Så vide om land

Antal linjer: 4

115. De hellig tre konger så hjertensglad (K 33-34)
612. O Herre Jesus, mit levneds lys (K 338)

Antal linjer: 4

172. Det hellige kors (K 62, B 36, Matthison-Hansen)
*

Antal linjer: 4

226. Mægtigste kriste (K 301)
439. Afvend din vrede, Herre Gud, (K 3)
521. O Herre kommer sorgens stund (K 339)
se tillige xz 11111115=
*

Antal linjer: 4

699.Gud, du som lyset og dagen oplod (K 126)

Antal linjer: 4

003.Lovsynger Herren min mund og mit indre (K 273-4)
350.Himlene, Herre, fortælle (K 172)

Antal linjer: 4

361.Gladelig vil vi halleluja kvæde (K 122)

Antal linjer: 5

190.Krist stod op af døde(K 257-9)
*
083.Himlens morgenrøde
243.Kraften fra det høje
214.Jesus Himmelfaren

Antal linjer: 5

diverse

Antal linjer: 5

039. Urolige hjerte (K 417; B V. Kalhauge)

Antal linjer: 5

39.Urolige hjerte hvad fejler dig dog (K 417)

Antal linjer: 5

627.Jeg lever og ved hvor længe(K 207)

Antal linjer: 5

647.Lad os ile (K 265-266)

Antal linjer: 5

508.Ak, min rose visner bort(K 7; B 7, Winding)

Antal linjer: 5

113.Dejlig er den himmel blå(K 35-36; B 248 Weise)
255. Helligånden trindt på jord (B 79, B. Glæser)
333.Alt står i Guds faderhånd(K 17-18)
[Jeg en gård mig bygge vil]
*
053.Jesu navn, mit hjertes lyst
255.Helligånden trindt på jord
328.Kundskabs fader, visdoms væld

Antal linjer: 5

167. Hil dig frelser og forsoner (K 170-171; B 86a, Bielfeldt)

Antal linjer: 5

089. Lovet være du Jesus Krist (K 271-72)
*
035. Lille Guds barn, hvad skader dig
741. Alterlyset i Herrens hus

Antal linjer: 5

110. Glade jul, dejlige jul (K 121)
358. Klokken slår, tiden går (K 246)
546. Uforsagt, vær på vagt (K 446; G. Matthison Hansen)
*

Antal linjer: 5

530.Den snævre vej er bred nok (K 48, B30 Lindeman)

Antal linjer: 5

690.Nu rinder solen op (K 310-11)
-- Lasse Lunderskov i Esther Bock: Psalt 1977
*
709.Til hvile solen går, og dagen hælder
749.Din kirke, gode Gud, hvor ordet

Antal linjer: 5

338.Der er en vej, som verden ikke kender (K 55-56)

Antal linjer: 5

736.Jeg ved en blomst så favr og fin
se y, 7 linier, 4474447(K mel 82-84)

Antal linjer: 5

038.Min sjæl hvi vil du græmme dig(K 296)

Antal linjer: 5

739.Jert hus skal I bygge(K 220)

Antal linjer: 5

754.Forlen os freden, Herre, nu (K 107)

Antal linjer: 5

119.Vor herre han er en konge stor(K 436-7

Antal linjer: 5

007.Herre Gud dit dyre navn og ære(K 157-8)

Antal linjer: 5

066.Vær velkommen Herrens år (K 447)
*
664.Vær velkommen Herrens år

Antal linjer: 5

701.Den lyse dag forgange er(K 40, B 24, Zinck)

Antal linjer: 5

698.Morgenstund har guld i mund (K 299-300)

Antal linjer: 5

218. Drag Jesus, mig(K 76-77)
545. Op! våg og bed(K 361)

Antal linjer: 5

190.Krist stod op af døde(K 257-9)
*
083.Himlens morgenrøde
243.Kraften fra det høje
214.Jesus Himmelfaren

Antal linjer: 5

007. Herre Gud dit dyre navn og ære (K 157-8)

Antal linjer: 5

066. Vær velkommen Herrens år (K 447)
*
664. Vær velkommen Herrens år

Antal linjer: 5

212. Brat, Herre Jesus, blandt dine du stod (K 27; B 16, J.C. Gebauer)
*

Antal linjer: 5

002. Lover den Herre, den mægtige konge med ære (K 270)
(Kny 338)
082. Kimer, I, klokker, ja kimer før dag i det dunkle (K 240-41)
*
222. Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre
276. Stiftet Guds søn har på jorden
676. Gud, du fra dine herlige højeloftsale
750. Kongernes konge og herrernes Herre, dig hylder

Antal linjer: 6

518. Vær trøstig, mit hjerte, bedrøv dig ej (K 446)
*

Antal linjer: 6

655.Livsalige dag, som i håbet vi venter (K 269)
*

Antal linjer: 6

279. O, Kristelighed (K 344-345)
525. Far, verden, far vel (K 103; B 54, Berggren)
*
429. O glædelig dag
649. O dejlige land

Antal linjer: 6

291. Dig rummer ej himle (K 70, B 40 I.P.E Hartmann)
*

Antal linjer: 6

356. Trods længselens smerte (K )
*

Antal linjer: 6

740. Kærlighed fra Gud (K 262; B 140b, Jæhningen)
*

Antal linjer: 6

413. Slip os arme ej (K 379)
*
536. Herlighedens Gud

Antal linjer: 6

504. (K 328-329; B 179 Winding)

Antal linjer: 6

263. Kom, Gud Helligånd, kom brat (K 249- 250)
249. Kærligheds og sandheds Ånd (K 263)
289. På Jerusalem det ny (K 364)
*
327. Herre Jesus, stærk og mild

Antal linjer: 6

389. Fred til bod for bittert savn (K 112 -113)
517. Stille er min sjæl til Gud (K 391)
737. Glæderig og underfuld (B 66, A. Gether)
*
418. Herre, hvor skal vi gå hen
737. Glæderig og underfuld

Antal linjer: 6

188. Hør vor hellig-aftens bøn (K 189, Laub; B 100, N.W. Gade)
*

Antal linjer: 6

594. (K 429)
(K evt 35)

Antal linjer: 6

312. Almagts Gud velsignet vær (K 14)
415. Mindes vi en fuldtro ven (K 287)
454. Jesus han er syndres ven (K 225-226; B, 119, Crüger)
630. Gå nu hen og grav min grav (K 145)
*
326. Jesus, Herre, på dit ord
582. Sørger du endnu, min sjæl

Antal linjer: 6

383. Herre Jesus, vi er her (K 160)
*
202. Jesus lever, graven brast
366. Lover Herren, han er nær
371. Søndag er vor Herres dag
381. Verdens børn har mangt et sted
388. Jesus, som i blandt os står
550. Beder, og I skulle få

Antal linjer: 6

547. Vægter, vil da .. (K 443; B 244, Winding)
*

Antal linjer: 6

043. Uforsagt, hvordan min lykke (K 415)
267. Helligånd, vor sorg du slukke (K 155)
394. Amen, siger nu tilsammen (K 19)
592. Jesus, Jesus, Jesus sigter (K 227, B 123a, H. ALbert)

643. Når mit øje træt af møje (K 322)
*
156. Følger med til urtegården

Antal linjer: 6

228. Frydetonen går mod himlen (K 117)
538. Har vi toppet må vi dale (K 150-1)
*
539. Evig sand er Herrens tale

Antal linjer: 6

142. Øjne, I var lykkelige (B 202, H. Nutzhorn)
268. Bøj, o Helligånd os alle (K 30)
357. Dybe, stille, stærke milde (K 87)
438. Herre, jeg har handlet ilde(K 159, Crüger 1649; B 81, J. Crüger 1848)
*
142. Øjne, I var lykkelige
153. Herren god, som uden grænser
275. Helligånd, hør hvad vi bede
372. Søndag morgen fra de døde
455. Fred i Jesu død vi skulle
479. Jesus, dødens overvinder
493. Gud vi er i dine hænder
537. Stod med Krist vi op af døde
556. Jesus, se til os i nåde

Antal linjer: 6

004. Giv mig, Gud, en.. (K 120)
; B 0(Bergr)
;
*

Antal linjer: 6

045. Under dine vingers (B 273 (?)
169. Naglet til et kors på jorden (K 303)
213. Kommer, sjæle dyrekøbte (K 252-253)
369. Himlen åbnes, mørket svinder (K 173; B 87, Berggreen)
713. Tiden skrider, dagen rinder (K 401)

*
045. Under dine vingers skygge
242. Var I ikke galilæer
325. Herre, jeg vil gerne tjene
414. Du, som vejen er og livet
417. Sion, pris din saliggører
456. Du, som freden mig forkynder
637. Døden er den sidste fjende
691. Morgenrøden sig udstrækker
704. Dagen nu sin afsked tager
710. Aftenstjernen hisset tindrer

Antal linjer: 6

200. Påskemorgen slukker sorgen(K 366)
642. Her vil ties, her vil bies(K 168-9; B 85b, Gebauer)
*

Antal linjer: 6

169. Naglet til et kors på jorden (K 303)
213. Kommer sjæle, dyrekøbte (K 252-3)
369. Himlen åbnes, mørket svinder (K 173)
713. Tiden skrider, dagen rinder (K 401)
*

Antal linjer: 6

194. Herren af søvne opvågned, opsprang (K 161)

Antal linjer: 6

728. Jesus, mit liv (K 233)

Antal linjer: 6

201. Påske vi holde (K 367)

Antal linjer: 6

111. Dejlig er jorden (K 37)

Antal linjer: 6

107. Julebudet til dem der bygger (K 234-5)

Antal linjer: 6

467. Ak, vidste du som går i syndens lænke (K 8-9)

Antal linjer: 6

078. Vor Jesus kan ej noget herberg finde (K 440)
587. Jeg kender ham, hvem jeg har overgivet (K 205)
*

Antal linjer: 6

334. Din kærlighed, o frelser, os forene (K 72-73)
*
148. Jerusalem i dag din konge græder

Antal linjer: 6

365. O du Guds lam (K 326; B 178 Lindemann)
*

Antal linjer: 6

068. Fryd dig du Kristi brud (K 116)
196. Livsalig Paaskedag (B 144, Rung)
*
069. Fryd dig! du Jesu brud
092. Fryd dig i Guds behag
103. Frisk op endnu engang
122. Kom, følg i ånden med
135. Din kirkemark, o Gud
196. Livsalig påskedag
304. Vor arv vi kendes ved
549. Hvor der er tro på Gud
552. Guds egen kære søn
604. Den ypperligste vej

Antal linjer: 6

535. O Gud, du ved og kender (K 331)
*
216. I dag skal alting sjunge

Antal linjer: 6

449. Gud efter dig jeg længes (K 127)
716. Sig månen langsomt hæver (K 374)
*
448. Jeg er en fattig fange
522. Gud ene tiden deler
703. Nu hviler mark og enge
732. Nu lukker sig mit øje

Antal linjer: 6

708. Det mulmer mod den mørke nat (K 69)

Antal linjer: 6

578. Det koster ej for megen strid (K 64,65,66; B 37, Lindeman)
*
576. Det koster megen kamp og strid

Antal linjer: 6

638. Det livets ord vi bygge på (K 68)
*

Antal linjer: 6

492. Det er den daglig trøst, hvormed (K 59)

Antal linjer: 6

010. Alt, hvad som fuglevinger fik (K 16)
204. Som forårssolen morgenrød (K 382)
557. O Jesus, hør mig for din død (K 342)
412. O Herre god .. (B 188, 16.årh)
558. O kommer hid dog til Guds søn (K 343)
609. At sige verden ret farvel (K 21; B 14, Jæhningen)
632. Lær mig, o skov, at visne glad(K 279, B 149a, Berggren)
652. O, Gud ske lov, det hjemad går(K 333)
674. Gak ud, min sjæl, betragt (K 119)
685. Nu står jeg op i Herrens navn (K 314)
*
061. Stat op i gry, min Gud stat op
074. Op, glædes alle, glædes nu
139. Et suk igennem verden går
297. Forfærdes ej, du lille hob
412. O Herre god og frelser from
475. En hyrde glemmer fåret ej
495. O, guddoms-sol, fuldstærk og blid
606. Hvor blev Guds jord et dejligt sted
689. Farvel, du hvilesøde nat

Antal linjer: 6

175. O hjertekære Jesus Krist (K 341)
*
042. Jeg løfter højt mit øje op
067. På Jesu død og blodig sår
244. Klar op, vort hjerte, sjæl og sind
602. Hvor ser det ud i verdens ørk
603. Det er dette rette tegn, hvorpå
605. Hvor dejlig skal Guds kirke stå
610. Mit lys i mørke, Jesus sød
611. Vor Herre Jesus, Gud og mand
705. Skriv på min seng og sovetræ

Antal linjer: 6

195. Stat op, min sjæl, i morgengry (K 390; B 211 L. Nielsen)

Antal linjer: 6

589. Dig vil jeg elske, du min styrke (K 71; B 41)

Antal linjer: 6

027. Hvo ikkun lader Herren råde (K 179)
005. O, havde jeg dog tusind tunger(K 335; B 185, L.Nielsen)
344. Udrundne er de gamle dage(K 413)
692. Vågn op og slå på dine strenge(K 449; B, Ældre melodi)
*
006. Dig være, mildeste Gud Fader
211. Bliv hos os, mester, dagen hælder
305. Foragter ej de ringe dage
318. Du ånd fra kirkens første tider
319. O, måtte Jesus snart dog træde
348. Gud, lad dit ord i nåde lykkes
349. Dit ord, o Gud, som duggen kvæger
459. Nu har jeg fundet det, jeg grunder
466. O, vågner op af verdens drømme
590. Bort, verden, af mit sind og øje
620. Hvo ved, hvornår mit liv har ende
623. Som markens blomst henvisner fage
668. Træd frem, min sjæl, på årets morgen
711. Se, hvor dagen atter skynder
712. Vort timeglas det alt nedrinder

Antal linjer: 6

443. Vor sjæl er dertil.. (B 181, Zinck)
444. Bryd frem, mit hjertes trang at lindre (K 28)
*
324. O send os ikke ud alene
441. O Gud, vi falder dig til fode
443. Vor sjæl er dertil født og båren

Antal linjer: 6

247. I al sin glans nu stråler solen(K 190 -191)
*

Antal linjer: 6

086. Venner sagde Guds engel blidt (K 424- 425)
*

Antal linjer: 6

706. Den klare sol går ned (K 38)

Antal linjer: 6

229. Rejs op dit hoved, al kristenhed (K 368-9, B 199a Rung)
*

Antal linjer: 6

081. Velkommen igen, Guds engle små (K421-2)
367. Den signede dag(K45)
639. Jeg ved mig en søvn i Jesu navn (K214)
680. Gud Fader og Søn og Helligånd (K128)
682. Den mørke nat forgangen er(K41-42)
*
310. Som aldrig så lang er nogen dag
622. En dalende dag en stakket stund

Antal linjer: 6

117. Med fred og fryd jeg farer hen
*

Antal linjer: 6

128. Fuglen har rede og ræven har grav (K 118)
248. Du som går ud fra den levende Gud
(K 85-6)

Antal linjer: 6

555. Jesus, giv sejer, livsfyrste og kilde (K 224)

Antal linjer: 6

460. Klynke og klage (K 247-8)
*
515. Ængstede hjerte

Antal linjer: 6

043. Uforsagt, hvordan min lykke (415)
267. Helligånd vor sorg du slukke (155)
394. Amen, siger nu tilsammen (19)
592. Jesus, Jesus, Jesus sigter (227)
643. Når mit øje sig træt af møje (322 + Linnemann i den norske koralbog)
*
156. Følger med i urtegården.

Antal linjer: 6

zz tekstfelt med nr, førstelinier på samme melodi, henvisninger enten til Koralbog K eller Bielefeldt, enkelte til HFN Henrik Fibiger Nørfelt: En ny sang i Danas Mund 1983

Antal linjer: 7

393. Så vil vi nu sige hverandre farvel
(K 393-6)

Antal linjer: 7

336. I Herrens udvalgte, som hellighed øve
(K 194)

Antal linjer: 7

299. Du gamle af dage (K 80)

Antal linjer: 7

355. Min mund og mit hjerte (K 293-4)

Antal linjer: 7

519. Vor Herre til dig må jeg ty

Antal linjer: 7

377. Som tørstige hjort monne skrige (K 385; B H.E.Simonsen)

Antal linjer: 7

127. Der sad en fisker .. (K 57)
360. Aleneste Gud i Himmerig (K 12)
514. Hvor alderdoms trøst og støttestav (K 433; B 240 Barnekow)
*

Antal linjer: 7

060. Blomstre som en rosengård
540. Dybt fornedres skal enhver
*
205. Verdens igenfødelse

Antal linjer: 7

422. Mæt min sjæl, o Jesus sød (K 302)
*
065. Store Gud og frelsermand
075. Søde Jesus, Davids rod
399. Kommer hid kun med de små
404. Du, som os af nåde stor.
753. Kriste, lad din ædle fred

Antal linjer: 7

554. Op I kristne ruster Eder (B 193a, Otto Malling, 193b, Bielefeldt)

Antal linjer: 7

130. Ånden opgav enkesønnen (K 450 Schop; B 150 Bergreen)
346. Herrens røst var over vandet (B 257, Winding)
*
131. Med sin Alabasterkrukke
346. Herrens røst var over vandet

Antal linjer: 7

059. Op, thi dagen nu frembryder (K 358-9)

Antal linjer: 7

283. Herren taler, Øer, hører (K 166)

Antal linjer: 7

237. Sidder roligt i Jerusalem (K 373)

Antal linjer: 7

050. Jesus min drot (K 231-2)

Antal linjer: 7

021. Nærmere, Gud, til dig (K 320)

Antal linjer: 7

300. Højhedens Gud, som kom herned (K 187)

Antal linjer: 7

280. Kirken den er et gammelt hus (K 213)
047. Jesus er navnet mageløst (B 67 Barnekow)
*
143. Hyrden er een, og så hans jord
553. Stol du kun på dit Fadervor
595. Nåden hun er af kongeblod

Antal linjer: 7

017. Intet så stort, han det jo kan (K 199)

Antal linjer: 7

046. Du Herre Krist (K 82-4; B 253, Jæhnigen)
*
625. En liden stund
736. Jeg ved en blomst

Antal linjer: 7

095. En sød og liflig klang (K 93)

Antal linjer: 7

008. Om alle mine lemmer (K 347)
106. En rose så jeg skyde (K 91)

Antal linjer: 7

354. Guds ord blev aldrig bundet (K 142)

Antal linjer: 7

407. Han, som på jorden bejler (K 147)
*
408. Guds Ånd er kraftbeviset

Antal linjer: 7

063. Nu kom der bud fra englekor (K 309)

Antal linjer: 7

223. Sin vogn han gør af skyer blå(K 375)
287. Den kristne kirkes skønne navn(K 39)
298. Var Gud ej med os denne stund (K 420)
345. Op alle folk på denne jord(K 350)
352. Ak Gud, fra Himlen se her ned(K 6)
375. Som hønen klukker mildelig (K 383)
379. Vi samles for dit åsyn (B 238, Zinck)
397. Enhver som tror og bliver døbt (B 47, ?)
435. Nu fryde sig hver kristen mand(K 308, B 169 I.P.E. Hartmann)
436. Guds Søn kom ned fra Himmerig(K 143)
437. Af dybsens nød, o Gud, til dig(K 1; B 3)
484. Vor tro er den forvisning på (K 442)
496. Hvad kan os komme til for nød(K 175)
497. Gud Herren er min hyrde god(K 133)
502. I Jesus søger jeg min fred(K 196)
513. Min Gud, jeg gammel er og grå(K 290)
570. Drag ud, hver kristen sjæl på jord(K 78)
585. Et trofast hjerte Herre min (K 101)
618. Når tid og time er for hånd (K 325)
*
014. Du er alene, o store Gud
015. Usporlig er vor Herres vej
019. Hvor Gud mig fører, går jeg glad
028. Han, som har hjulpet hidindtil
116. Et helligt liv, en salig død
121. I Nazareth i trange kår
124. Hvor saligt var det ægtepar
125. Med den enbårnes herlighed
137. Guds rige lignes ved et frø
140. Min Jesus, grund til al vor lyst
146. Fra verdens morgenstund udgår
152. Vor frelser går til kors og grav
219. På denne dag vi se Guds Søn
230. Luk øjne op, o Kristenhed
241. Fra Himlen Herrens Ånd nedfor
269. Gud Helligånd i tro os lær
270. O Helligånd, du skat så skøn
290. Den kristne kirkes alderdom
292. Hvor Gud sit hus ej bygge vil
313. Vær trøstig, Sion, Jesu brud
314. Gør dig nu rede
323. Guds kærlighed ej græsne ved
337. Hvor kan jeg noksom skønne på
343. Til klart Guds åsyn vi skal se
347. Guds riges evangelium
379. Vi samles for dit åsyn her
382. Sin menighed har Kristus kær
385. I Herrens hus er godt at bo
397. Enhver som tror og bliver døbt
398. Guds husets dør er i vor dåb
400. Af diendes og spædes mund
403. Dig takke vi, o Jesus Krist
405. Du folk. som kristne kaldes vil
406. Vor løsen er vor tro og dåb
434. Gud Herren så til jorden ned
476. O Gud, min synd du sænke ned
478. O Jesus, troens dyre skat
485. Vor tro den er et stærkt bevis
516. Vær stille, hjerte, bi på Gud
527. Til nådens store Åndefest
542. Bliv hos mig, kære Herre Krist
596. Den nåde, som vor Gud har gjort
597. O Jesus, du al nådens væld
619. Når vore øjne lukkes til
751. Alfader! du hvis navn i Nord

Antal linjer: 7

285. Almindelig er Kristi kirke(K 15; B 10, Lindeman)
*
265. Gud Helligånd vor igenføder

Antal linjer: 7

064. Maria hun var en jomfru ren (K 282)

Antal linjer: 7

174. O du Guds lam uskyldig (K 327)

Antal linjer: 7

236. Vanæret vor drot kom i sin grav(K 419)

Antal linjer: 7

658. Om Himmeriges rige vi tales ved (K 348)
*
565. O kære sjæl frygt aldrig mer
665. O Fader god af evighed

Antal linjer: 7

246. Nu bede vi den Helligånd (K 306)

Antal linjer: 7

464. Guds igenfødte, nylevende sjæle (K 136)

Antal linjer: 7

041. Sorrig og glæde de vandre tilhobe (K 386-7)

Antal linjer: 8

675. Du gav mig, o Herre, en lod af din jord (K 81)

Antal linjer: 8

491. Som lilliens hjerte kan holdes i grøde (K 384)
529. I lemmer, hvis hoved har Himlen til vælde (K 197, Laub; B 105, Winding)

Antal linjer: 8

272. Kom regn af det høje, lad jorden oplives (K 254-5)

Antal linjer: 8

469. Vågn op, du som sover, stat op fra de døde (K 448)

Antal linjer: 8

591. Et fornødent er det ene (K 89)

Antal linjer: 8

093. Hjerte, løft din glædes vinger (K 174)
*
489. Skulle jeg dog være bange

Antal linjer: 8

473. Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme (K 188)
158. Eet jeg ønsker frem for alt hernede

Antal linjer: 8

Antal linjer: 8

180. Lær os, frelser, livets væld (K 280)
583. Sving dig op, forsagte sjæl (K 392)
719. Til vor lille gerning ud (K 405)
729. Tunge mørke natteskyer (K 408)
*
157. Ind i haven Jesus gik
186. Jesus, hvor du bange stred
402. Herren strækker ud sin arm

Antal linjer: 8

433. Går det, Herre, som jeg vil (K 146, Laub; B 63, A.Gether)

Antal linjer: 8

433. Går det, Herre, som jeg vil (K 146)

Antal linjer: 8

457. Syndernes forladelse (K 393; B G. Matthison Hansen)

Antal linjer: 8

070. Glæd dig Sion, glæd dig jord (K 123)
206. Påskeblomst, hvad vil du her (K 365)
*
105. Hil dig, barn, i krybben lagt

Antal linjer: 8

023. Hvert et lys i livets nat (K 177)
686. Rind nu op i Jesu navn (K 370)
*
049. Jesus os til trøst og gavn
112. Nu velan, et frejdigt mod
307. Herrens kirke er på jord
507. Sorrig og elendighed
600. Loven er et helligt bud

Antal linjer: 8

566. Midt igennem nød og fare

Antal linjer: 8

170. Jesus! Dine dybe vunder (K 221)
207. tag det sorte kors fra graven (K 397)
220. Vaj nu, korsets flag, på voven (K 418)
274. Helligånd, de frommes glæde (K 154)
472. Kender du den livsens kilde (K 239)
702. Nu velan, vær frisk til mode (K 317)
HFN: Berggren: Jesus, frelser, saliggører (Melodier til Psalmebog for Kirke- og Huusandagt.
*
048. Jesus! Frelser og befrier
054. Lov og tak og evig ære ..ofre
055. Lov og tak og evig ære.. ske
101. Alle ting er underfulde
104. Søde Jesus, julefyrste
136. Godt og ondt i lys og mørke
154. Hører til, I høje himle
155. Over Kedron Jesus træder
159. Sover I? Hvor kan I sove
160. Mørket skjule jorderige
161. Se, hvordan de Jesus slæber
162. Ingen højhed, ingen ære
163. rettens spir det alt er brækket
164. Hvor er lammet, offerlammet
178. Skriv dig, Jesus, på mit hjerte
179. Mind, o Jesus, tit mit hjerte
181. Jesus, jeg dit kors vil holde
198. Som den gyldne sol frembyder
224. Herre Jesus, du som troner
235. Venner, lad kun skyer gråne
282. Tusind år stod Kristi kirke
302. Lover Gud, I kristne fromme
311. Lov pris og evig ære
316. Mørke over jorden ruger
317. Kristne, som har frelse funden
370. Herre Gud, du er og bliver
384. Herre Jesus, kom at røre
390. Tak for al din fødsels glæde
391. Fader, tak for liv og ånde
409. Barnelivets favre dage
411. Løgnens fader vi forsage
432. Jesus Krist, du gav mig livet
450. Hjerte, lad dig ej indbilde
470. Hvordan takker vi vor Herre
486. Sejervindersken på jorden
509. Aftensukket, nattegråden
532. Hvo vil med til Himmerrige
533. Kommer, hvo vil visdom lære
551. Ingen blive skal til skamme
560. Gud er Gud, før jorden skabtes
569. Stadig kamp vort liv må være
579. Livsens krone at erholde
586. Jesus, at du blev min broder
615. Fremmed er vi alle dage
669. Året, som i dag oprinder
747. Lad dit rige alle vegne
748. Bo hos os, o Gud, i nåde

Antal linjer: 8

306. Tør end nogen ihukomme (K 410-11)
562. O du store sejervinder (K 330)
688. Op, min sjæl, thi sol er oppe(K 356)
*
395. Herre Kristus, dig til ære

Antal linjer: 8

171. Jesus er mit liv i live (K 223, B 120, Schop)
*
147. Jesus, livets rige kilde
373. Nu står sjælen op af døde
608. Kærlighed er lysets kilde
654. Sørger ej, for dem som sove

Antal linjer: 8

733. Gode Gud! din engleskare (K 125)

Antal linjer: 8

421. Jesus, livets sol og glæde (K 230)

Antal linjer: 8

332. Arbejd, til natten kommer (K 20)

Antal linjer: 8

109. Julen har bragt velsignet bud (K 236)

Antal linjer: 8

011. Nu takker alle Gud (K 315)
051. Min Jesus er for mig (K 291)
*
465. O lytter til, I folk
471. I dag er nådens tid
483. Ransager Eder selv

Antal linjer: 8

584. Skal frelst vi hist (K 377-8)

Antal linjer: 8

543. Så tag mig da ved hånden (K 394)

Antal linjer: 8

645. O Helligånd! mit hjerte (K 336-7; B 186, svensk mel.)

Antal linjer: 8

730. Når mørket jorden blinder (K 323)

Antal linjer: 8

072. Op, Sion, at oplukke (B 194, G. Matthison Hansen)
245. Drag ind ad disse porte (K 75)
480. Den tro som Jesus favner (K 53)
667. Guds godhed vil vi prise (K 135)
683. Jeg vil din pris udsjunge (K 217)
*
034. Gud aldrig dem forlader
072. Op, Sion, at oplukke
102. Min sol, min lyst, min glæde
123. Mig lyster nu at træde
129. Hvad er det for en snække
132. Så skal dog Satans rige
141. Jeg tror det, min genløser
144. Livsalig er den tale
177. Vor frelser, du som døde
192. I døden Jesu blunded
225. Om salighed og glæde
252. Guds Helligånd! Du giver
254. I kristne, som bekende
341. Kom, brødre, lad os ile
481. Den sande tro i striden
512. Tålmodighed behøves
523. Nu bør ej synden mere
524. Så skal da mammon vige
534. Du kære sjæl, som vanker
666. O Gud, som tiden vender
670. Lad tidens hjul omdrive

Antal linjer: 8

031. Befal du dine veje (K 22)
073. Hvorledes skal jeg møde (K 182)
100. Mit hjerte altid vanker (K 298)
303. Vel mødt, I kristne fromme (K 423)
474. Jeg råber fast, o Herre (K 208)
[056. Jeg vil mig Herren love (K 218-9)
]
501. Jeg ved, på hvem jeg bygger (K 215)
656. Min største hjertens glæde (K 297)
671. Nu blomstertiden kommer (K 307)
*
033. På alle dine veje
077. Nu ville vi os samle
120. Hvor stor en dog den glæde
133. O Herre Gud, din ære
168. O hoved, højt forhånet
234. I jomfruer, I kloge
286. Guds kirkes grund alene
340. Igennem nat og trængsel
447. O Jesus, livsens herre
463. Hvor lystig, sød og yndig
482. Der er et helligt værge
499. Er Gud for mig, så træde
500. Den grund, hvorpå jeg bygger
580. Os fører korsets smerte
581. Vor trængsel, hvor besværlig
613. O Jesus, morgenstjerne
616. Se, døden alle dage
634. Nu ledet er min lille
635. Her mødes alle veje
693. Dig, store Gud, ske ære
714. Nu skrider dagen under

Antal linjer: 8

624. Som dug på slagne enge (K 380)

Antal linjer: 8

309. Ak, Fader lad dit og ånd (K 5; B 5, C.Attrup)

Antal linjer: 8

657. Jeg ser dig, du Guds lam at gå (K 209)

Antal linjer: 8

593. Hvor salig er den lille flok (K 183-4)

Antal linjer: 8

561. Du er opstandne sejrs-helt (K 79)

Antal linjer: 8

040. Jeg går i fare, hvor jeg går (K 204)
DDS 92: 20: Jeg ser dit kunstværk
*
531. Den vej, du gik i kors og trang

Antal linjer: 8

040. Jeg går i fare, hvor jeg går (K 204)
531. Den vej, du gik i kors og trang

Antal linjer: 8

032. Min Gud befaler jeg min vej. (K 289)
176. O, store Gud din kærlighed (K 362)
250. Gud Helligånd, vor trøstermand (K 132)
462. Guds nåde højt jeg prise vil (K 141)
598. Vor Gud er idel kærlighed (K 434)
672. Naturen holder pinsefest (K 305)
745. Forgæves er al vor kraft og kunst (K 106)
*
114. Det runde himlens stjernetelt
293. O Jesus, præst i evighed
351. Fra Himmelen hid til os ned
452. O søde Gud, din kærlighed
453. O gode Gud, din kærlighed
548. Hvad fattes mig, hvi er jeg dog
601. Du skal i denne verden ej
626. Når jeg betænker tid og stund
662. Kom hjerte, tag dit regnebræt
746. Gud lade rolighed og fred
752. Dig, store Herre Sebaot

Antal linjer: 8

575. Har hånd du lagt på Herrens plov (K 148-9; B 78b, Winding)

Antal linjer: 8

468. I denne verdens sorger sænkt (K 192 Cruger; B 102)

Antal linjer: 8

494. Den sjæl, som Gud i sandhed kender (K 46)

Antal linjer: 8

335. Lyksaligt det folk, som har øre for klang (K 227)

Antal linjer: 8

191. I dødens bånd vor frelser lå (K 193)

Antal linjer: 8

342. Det er så yndigt at følges ad, hvor
738. Det er så yndigt at følges ad
633. Den er slet ikke af Gud forladt (B 23, Malling)
*
633. Den er slet ikke af Gud forladt

Antal linjer: 8

488. Sov sødt, barnlille (K 389, B 210 G. Matthison Hansen)

Antal linjer: 8

056. Jeg vil mig Herren love (K 218-9)

Antal linjer: 8

744. Jeg ved en urt både dejlig og bold (K 212; B 112, Barnekow)

Antal linjer: 8

368. Denne er dagen, som Herren har gjort (K 43)

Antal linjer: 8

419.Jesus, din søde forening at smage (K 222)
*
257. Ånd over ånder
320. For dine vidner, som budskab skal bære

Antal linjer: 8

378. Hyggelig, rolig (K 185-6)

Antal linjer: 8

526. Verden, o verden, hvi frister du mig (K 426; B 236 W. Matthison Hansen)

Antal linjer: 9

568. Vor klippe vi slippe umulig (K 441)

Antal linjer: 9

742. Forskellige bordbønner

Antal linjer: 9

743. Forskellige bordbønner

Antal linjer: 9

029. Gud skal alting mage (K 137-138; B 76)
*
208. Hører I, som græde
271. Sandheds tolk og taler
461. Hvo vil mig anklage

Antal linjer: 9

251. Talsmand, som på jorderige (K 399-0)

Antal linjer: 9

295. Vor Gud han er så fast en borg (K 435)
*
231. I verden er ej nød så stor
273. Kom Helligånd, vor trøstermand
315. O Herre Krist, din stjerne står
359. Guds ord det er vort arvegods
410. Lad denne dag, o Gud, vor Gud
559. O Jesus, som er kommet at

Antal linjer: 9

446. Til dig alene, Herre Krist (K 402)
*
126. Hos dig, o Jesus, sent om nat

Antal linjer: 9

259. Kom Helligånd, Gud Herre from (K 251)
*
266. O Helligånd, o søde trøst

Antal linjer: 9

734. Vi ønske vor brudgom nu og brud (K 432; B 239 C.Chr.Hoffmann)

Antal linjer: 9

016. O Gud, fornuften fatter ej (K 332)

Antal linjer: 9

052. I Jesu navn skal al vor gerning ske (K 195)

Antal linjer: 10

088. Glæden hun er født i dag (K 124)

Antal linjer: 10

173. Som et stille offerlam (K 381; B 205 Waage Matthison Hansen)

Antal linjer: 10

030. På Gud alene (K 363)
*
567. Nu da til lykke
629. Nu har jeg vunden
644. Stå som en klippe

Antal linjer: 10

322. Din rigssag, Jesus, være skal (K 74)

Antal linjer: 10

084. Et lidet barn så lysteligt (K 99, Klug, -100, Balle; B 51a, E. Hartmann)
165. Her ser jeg da et lam at gå (K 167)
*
057. Lyslevende fra Himmerrig
090. I denne søde Juletid
097. Min sjæl er frelst fra synd og død
151. Kom, sandhedskonge, Kristus, kom
431. Dit minde skal, o Jesus, stå

Antal linjer: 10

262. Gud Helligånd! opfyld med lyst (K 131; I.P.E.Hartmann)

Antal linjer: 10

037. Hvor er der godt, i Jesu arme (K 181, Laub; B 96, G.C.Apel)

Antal linjer: 10

646. Jeg er fremmed (K 201-2)

Antal linjer: 10

362. Vi tro, vi alle tro på Gud (K 431)

Antal linjer: 11

087. Af højheden oprunden (K 2)
*
013. O Gud, hvor er du mer end skøn
199. Hvor er dog påske sød og blid
217. Fuldendt er nådens store værk
264. O Helligånd, kom til os ned

Antal linjer: 12

648. Hvor er det godt at lande (K 180, B 95, Barnekow)

Antal linjer: 12

024. Min sjæl, du Herren love

Antal linjer: 12

661. Den store hvide flok vi se (K 49-50; B 31a, Hartmann; 250, Gebauer)

Antal linjer: 12

096. Julen har englelyd (K 237-8)
*
735. Huset, som Gud har bygt

Antal linjer: 12

678. Vi pløjed og vi så'de (K 430)

Antal linjer: 12

232. Sions vægter hæver røsten (K 376)
*
321. Een alene har vort hjerte

Antal linjer: 13

094. Lad det klinge sødt i sky (K 264, B 142, Rung)

Antal linjer: 14

442. Midt i livet er vi stedt (K 286)