Forsiden af Theol-p -Indeks Den norske salmebog - Hvordan.. - Om.. - Den norske utgaven

Norsk salmebok 2013 - indeks med lenke til melodi

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X - Y - Z - Æ - Ø - Å -


Registeret lenker direkte til NRKs "Salmeboka minutt for minutt". Det er da veldig fort å komme frem til å høre melodien sunget av gode kor. Salmebokens salmer er alfabetisk ordnet etter tittel. Ønske du et bestemt nummer, søk med tre sifre. Nrk-gruppe-lenken: Klikk og du kommer til gruppen, der salmen er. Det er da relativt fort å finne den på en av knappene. Noen steder står "Direkte" - der fører lenken direkte inn på salmen.

Kort presentasjon av salmene - - Hvilke kor, dirigenter, solister - - De 26 mest populære salmer i Trøndelag - - Forslag til salmer til vigsel


Nrk-gruppe-lenken: Klikk og du kommer til gruppen, der salmen er. Det er da relativt fort å finne den på en av knappene. Der det står "Direkte" - der fører lenken direkte inn på salmen avsunget på NRK. A
A34
Aarehke bieiiie (Ss) [796] - 29 -
Aavoe vaajmoem deavhta gosse båatam (Ss [586] - 22 -
Aavoes jåvlh, aejlies leah jåvlh (Ss) [047] - 03 -
Adam, kvar er du? Du gymar deg bort
Adam, kvar er du? Du gøymar deg bort [728] - 27 -
Aejlies gåatan båetebe laavloen (Ss) [439] - 16 -
Aftensuk [815] - 30 -
Akrane kvitnar mot hausten [698] - 26 -
Albmi ja eana du dahku lea (Ns) [293] - 11 -
Aldri er jeg uten våde [465] - 17 - Direkte
Aldri fikk vi se ditt ansikt [874] - 33 -
Alene Gud i himmerik [276] - 11 - Direkte
All livsens Ijosglans slokna britt [750] - 27 -
All skapnings Herre,Allmakts Gud [302] - 11 - Direkte
All to Jesus I surrender [421] - 15 - Direkte
Alle dei fuglar som flaug under himmele [775] - 28 - Direkte
Alle har hast, ingen har tid [495] - 19 -
Alle kilder bryter frem i glede [130] - 06 - Direkte
Alle vender augo sine til deg [761] - 28 -
Allheims berg, som brast for meg [341] - 13 -
Alltid freidig når du går [415] - 15 - Direkte
Alltid hos deg, min Gud, du gode, store [430] - 16 - Direkte
Alltid ventar eg å finna [443] - 16 -
Alltid vil jeg glad bekjenne [580] - 22 -
Almen de gånnåJubmelle (Ls) [883] - 33 -
Alt ble med ett så stille [875] - 33 -
Alt det minste som Gud skapte [787] - 29 -
Alt for Jesu fot jeg legger [421] - 15 - Direkte
Alt har du gitt oss, Herre [106] - 05 -
Alt som lever, alt som trues [720] - 26 -
Alt står i Guds faderhånd [314] - 12 - Direkte
Amazing grace! How sweet the sound [342] - 13 -
Anden over vatnet sveiv [583] - 22 -
Apostlene satt i jerusalem [231] - 09 - Direkte
Arbeid, for natten kommer [685] - 25 - Direkte
Armon lapset kaikki taala (Kv) [348] - 13 -
Atterl ysar, guddomsdrott [221] - 09 -
Aurinkomma ylosnousi (Kv) [846] - 32 -
Av dypest nød jeg rope må [745] - 27 - Direkte
Av gode makter verna, som eit under [837] - 31 -
B
B34
Bare i håp til Gud er mitt hjerte still [457] - 17 -
Barn jesus i en krybbe lå [045] - 03 - Direkte
Barnet legges i vuggen ned [767] - 28 -
Be for oss, Herre, i vår nød [442] - 16 -
Behiite mich Gott [636] - 23 -
Bevar meg, min Gud [636] - 23 -
Biejjiem ji'h askem (Ss) [241] - 09 -
Biejjiem jYh askem (Ss) [241] - 09 - Direkte
BIi her og våk med meg x [143] - 06 -
Bleibet hier und wachet mit mir [143] - 06 -
Bleik på krossen heng han [177] - 07 -
Bless the Lord, my soul [385] - 14 -
Blessing and honour, glory and power [392] - 14 -
Bli her og våk med meg [143] - 06 - Direkte
/episode/6/avspiller#t=1t24m9s Bli hos oss, Mester, dagen heller [860] - 32 -
Blomstre som en rosengård [010] - 02 - Direkte
Blott en dag, ett ogonblick i sander [489] - 19 -
Boaå', sivdnideaddji Bassi Vuoigl)' (Ns [512] - 20 -
Born av nåden, høyr no alle [348] - 13 -
Bortom tid og rom og tanke [460] - 17 -
Bred dina vida vingar [819] - 30 - Direkte
Bred dina vida vingar' [819] - 30 -
Brød for verden lot du vokse [714] - 26 -
Båht' Ajlis VuojIJIJan' armujnat (Ls) [512] - 20 -
Båht' Ajlis Vuojl)l)an' armujnat (Ls) [512] - 20 -
C
C34Top
Cale, jesus, idat gova (Ns) [339] - 13 -
Cale, Jesus, ieiat gova (Ns) [339] - 13 -
Cantai ao Senhor um cantico novo [393] - 14 -
Confitemini Domino [386] - 14 - Direkte
D
Da Herren kom til denne jord [433] - 16 - Direkte
Da jeg trengte en neste [671] - 25 - Direkte
Da Jesus satte sjelen fri [378] - 14 - Direkte
Dagen viker og går bort [810] - 29 -
Dagsens auga sloknar ut [822] - 30 -
Dal Iavllo oppa eanan (Ns) [384] - 14 -
Dauden gjennom verdi gjeng [863] - 32 -
De biejvve mij dal vassam le (Ls) [811] - 29 -
De lånte en krybbe å legge ham i [139] - 06 - Direkte
De som gikk foran oss [274] - 11 - Direkte
De trodde at Jesus var borte [203] - 08 -
Deg prisar vi, Herre, på veg mot din he [545] - 21 -
Deg vi lovsynger, ærer [151] - 06 - Direkte
Deg være ære [197] - 08 - Direkte
Deg å få skode er sæla å nå [482] - 18 - Direkte
Deg, lysets Fader, lover vi [285] - 11 -
Dei skal gå til den heilage byen [272] - 10 - Direkte
Deilig er den himmel blå [090] - 04 - Direkte
Deilig er jorden [048] - 03 - Direkte
Del ditt brød med sulten bror [711] - 26 - Direkte
Del nye år [838] - 31 -
Den botnlause kjelda er opna [365] - 14 -
Den dag du gav oss, er til ende [820] - 30 -
Den ljuse dag går under [813] - 30 -
Den lyse dag ble vendt [749] - 27 -
Den prektigkledde sommerfugl [292] - 11 -
Den signede dag, som nu vi ser [229] - 09 - Direkte
Den store stjerna som steig i aust [092] - 05 - Direkte
Den store, hvite fIokk, å se [267] - 10 -
Den store, kvite fIokk, å sjå [267] - 10 -
Den stunda i Getsemane [174] - 07 -
Den største høgtid her på jord [161] - 07 - Direkte
Den vanskeligste bønnen [634] - 23 -
Den yndigste rose er funnet [035] - 03 - Direkte
Denne dagen er til ende [830] - 31 -
Der barmhjertighet og kjærlighet bor [680] - 25 - Direkte
Der det nye livet lever [697] - 26 -
Der mange skal komme fra øst og fra ves [261] - 10 - Direkte
Der sola renn i himmelrand [121] - 06 - Direkte
Det enda som bar, nar allting annat vac [356] - 13 -
Det er godt å vera stille1 [456] - 17 - Direkte
Det er Guds englers dag [260] - 10 -
Det er makt i de foldede hender [631] - 23 - Direkte
Det er navnet ditt jeg roper [434] - 16 - Direkte
Det er så godt å vita [553] - 21 -
Det finnes en dyrebar rose [103] - 05 -
Det fins et hellig kall til å forandre [541] - 21 - Direkte
Det finst ei jord som opnar opp [834] - 31 -
Det folk som frægt vil vera [262] - 10 - Direkte
Det går fTå urtehagen [175] - 07 -
Det hellige kors vår Herre han bar [168] - 07 - Direkte
Det hev ei rose sprunge [033] - 03 - Direkte
Det kimer nå til julefest [044] - 03 - Direkte
Det kom et gledesbud til dette landet [251] - 10 - Direkte
Det langt på natt mun vera [017] - 02 - Direkte
Det lyser i stille grender [063] - 04 - Direkte
Det skal ei skje ved kraft og makt [236] - 09 - Direkte
Det skjer et under i verden [591] - 22 - Direkte
Det strøymer ei livselv av lukke [540] - 20 -
Det syng så vakre tonar [833] - 31 -
Det var i soloppgangen [208] - 09 - Direkte
Dette er dagen som Herren har gjort [550] - 21 -
Di rettferd er min bunad [353] - 13 -
Din fred skal aldri vike [870] - 33 - Direkte
Din herlegdom, Frelsar, me undrande ser [098] - 05 -
Din rikssak Jesus være skal [691] - 25 - Direkte
Din trofaste kjærlighet kan aldri svikt [382] - 14 -
Din, o Jesus, din å være [413] - 15 - Direkte
Dine gaver venter på oss,Jesus [622] - 23 - Direkte
Dine hender er fulle av blomar [206] - 08 -
Dine hender er fulle av blomster [206] - 08 -
Dine løfter er mange, din trofasthet st [539] - 20 - Direkte
Ditt barn eg no vil vera [644] - 24 - Direkte
Ditt dyre minne,]esus kjær [603] - 22 -
Ditt skaparljos i stjernor bur [093] - 05 -
Ditt verk er stort, men veik er eg [660] - 24 -
Djupaste mørker ligg over jord [070] - 04 - Direkte
Djupe, stille, sterke, milde [570] - 21 -
Dråpen fra Gud Fader [578] - 22 -
Du ber oss til ditt alterbord [611] - 23 - Direkte
Du er Gud over år og tider [850] - 32 -
Du er Guds Sønn, den sterke! [120] - 05 - Direkte
Du er hellig, Du er hel [287] - 11 - Direkte
Du er mi oy i havet, Gud [334] - 13 -
Du evig sterke Gud og Far [628] - 23 -
Du Far og Herre, du som rår [460] - 17 -
Du far som rår [416] - 15 - Direkte
Du gav meg, Gud, eit liv i denne verd [722] - 26 - Direkte
Du gav oss perlen, den som heter jorden [718] - 26 - Direkte
Du grønne, glitrende tre, goddag [052] - 03 - Direkte
Du Guds Lam uskyldig [165] - 07 - Direkte
Du har eit liv som er verdt å leva [721] - 26 -
Du Herre, som er sterk og stor [754] - 28 -
Du kalla oss til kyrkja [557] - 21 -
Du kalte oss til kirken [557] - 21 -
Du loge av Guds kjærleiks-eld [228] - 09 - Direkte
Du lyser din fred over barnet [331] - 13 - Direkte
Du låg og skalv av angst på kne [144] - 06 - Direkte
Du nådens sol og sete [111] - 05 - Direkte
Du omgir meg på alle sider [498] - 19 -
Du opnar, vår evige Fader i Kristus din [610] - 23 - Direkte
Du Ord frå alle æver [077] - 04 - Direkte
Du sanne lys, Treeining sæl [805] - 29 -
Du som favner alle slekter [540] - 20 -
Du som freden meg forkynner [349] - 13 -
Du som går ut fra den levende Gud [230] - 09 - Direkte
Du som har tida i di hand: [836] - 31 -
Du som låg i natti seine [138] - 06 - Direkte
Du som styre straum og vind [452] - 17 -
Du som veien er og livet [643] - 24 - Direkte
Du spenner ut stjerneteltet [303] - 12 - Direkte
Du store Gud og Herre god [275] - 11 - Direkte
Du søv under himlens stjerner [741] - 27 - Direkte
Du så meg, Gud, du vevet meg [301] - 11 -
Du vere lova, Jesus Krist [310] - 12 -
Du viste oss veien til livet [679] - 25 - Direkte
Du være lovet,Jesus Krist [031] - 03 - Direkte
Du åpner døren for ditt rikes komme [676] - 25 - Direkte
Du, de forfulgtes Gud [081] - 04 -
Du, Jesus, er min største skatt [337] - 13 -
Dyp av nåde Direkte
Dype, stille, sterke, milde [570] - 21 - Direkte
Dypt heller året i sin gang [842] - 31 -
Dyraste Jesus, deg vil eg elska [347] - 13 -
Døden må vike for Gudsrikets krefter [209] - 09 - Direkte
Døpefonten står i kirken [585] - 22 -
Døypefonten står i kyrkja [585] - 22 -
Då Jesus frå mor si skulde gå [135] - 06 - Direkte
E
E34
Eat this bread, drink this cup [619] - 23 -
Eatneme tjaebpies (Ss) [048] - 03 -
Eg er ein gjest i verda [889] - 33 -
Eg er liten, men eg vil [782] - 28 - Direkte
Eg er så glad kvar jolekveld [051] - 03 - Direkte
Eg er trygg hos deg [786] - 29 - Direkte
Eg faldar mine hender små [731] - 27 -
Eg har ei teneste stor for Gud [424] - 16 - Direkte
Eg har høyrt om ein stad i det høge [869] - 32 -
Eg kjem med tome hender [438] - 16 - Direkte
Eg lyfter mitt auga, min Frelsar, til d [493] - 19 - Direkte
Eg ropar høgt or djupet [462] - 17 -
Eg skulle gjerne vilja tru [446] - 16 -
Eg synger jolekvad [028] - 02 - Direkte
Eg veit ei hamn for meg som heimlaus va [868] - 32 -
Eg veit ein hage full av fred [441] - 16 -
Eg veit i himmerik ei borg [882] - 33 - Direkte
Eg vil gjerne ha ein ven [785] - 29 -
Eg vil vår Herre prise [367] - 14 -
Ei krubbe var vogga som venta han her [056] - 03 - Direkte
Ei morgonstjerne klår og fin [094] - 05 - Direkte
Ei sol på frostklår vinter kv elv [843] - 31 -
Ein bustad har du vore, Gud [252] - 10 -
Ein båt i stormen duva [474] - 18 -
Ein fin liten blome i skogen eg ser [492] - 19 - Direkte
Einast i von til Gud er mitt hjarta sti [457] - 17 -
Eit barn er født i Betlehem [027] - 02 - Direkte
Eit lite barn voks opp til man n [740] - 27 - Direkte
Eit lite barn, med frydeskrik [030] - 02 - Direkte
En bønn er gjemt i hjerteslagets rytme [677] - 25 -
En dag fodater jeg hjem og kjære venner [871] - 33 -
En dag skal Herrens skaperdrømmer møte [511] - 20 - Direkte
En dalende dag, en stakket stund [865] - 32 -
En fin, liten blome [492] - 19 -
En frelser er oss født i dag [041] - 03 - Direkte
En gang før du selv kan minnes : [647] - 24 -
En Gud og alles Fader [531] - 20 -
En krybbe var vuggen som ventet ham her [056] - 03 - Direkte
En stjerne steg opp ved morgengry [091] - 05 -
En stor og mektig gave [590] - 22 -
En såmann går på marken ut [577] - 22 -
En tone skal stige i livsdagens kveld [852] - 32 -
En tåre renner fra ikonet [362] - 14 -
Er Gud for meg, så trede [338] - 13 -
essay line [379] - 14 -
Et lite barn så lystelig [030] - 02 - Direkte
Et mitt brød, drikk min kalk [619] - 23 -
Evige Gud, vi tilber deg [387] - 14 -
F
Fader, du har skapt meg [239] - 09 -
Fader, som frå allmakts sete [074] - 04 - Direkte
Fager er den himmel blå [090] - 04 -
Fager kveldsol smiler [817] - 30 -
Fagert er landet du oss gav [759] - 28 - Direkte
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre [455] - 17 - Direkte
Far ut, h yr kallet lyder no [894] - 33 -
Far, verden,far vel [410] - 15 - Direkte
Farao nådde oss like ved stranden [184] - 08 -
Flammene er mange, lyset er eitt [537] - 20 -
Folkefrelsar, til oss kom [002] - 02 - Direkte
For alle helgner som til døden tro [268] - 10 - Direkte
For att du inte [358] - 13 - Direkte
For augo våre faldar ein skapardraum se [592] - 22 - Direkte
For de gaver som du gir [765] - 28 -
For mat og drikke her du gav [760] - 28 -
For solglans over land og hav [254] - 00 - Direkte
For solglans over land og hav [540] - 20 -
Fordi han kom og var som morgenrøden [479] - 18 - Direkte
Fra fjord og fjære [050] - 03 - Direkte
Fra himlen h yt jeg kommer her [032] - 03 - Direkte
FraJsare på korsets stam [357] - 13 -
Fred til bot for bittert savn [551] - 21 - Direkte
Fredens Gud, la det regne [637] - 23 -
Frelseren d de, oppgav sin ånd [864] - 32 -
Fremdeles bl r den kjærlighet [142] - 06 - Direkte
Frydetonen går mot tronen [186] - 08 -
Frå englemunn dei sæle orda fell [126] - 06 - Direkte
Frå h ge himmel kjem eg ned [320] - 12 -
Frå sola stig og strålar [429] - 16 - Direkte
Fyll Guds hus med sang til hans ære [439] - 16 -
Fylt av glede over livets under [586] - 22 - Direkte
Før dagsens siste ljos døyr ut [806] - 29 -
G
G34
Gaaltije mij galka (Ss) [453] - 17 -
Gamleåret seig i hav [084] - 04 -
Ge, jesus havsskes namma le (Ls) [082] - 04 -
Gi dem mitt ord! Slik taler Gud til oss [694] - 26 - Direkte
Gi fred, å Herre Gud, gi fred [730] - 27 -
Gi oss lys, gi oss lys [752] - 28 -
Gi oss no ei nådestund, vår jesus [573] - 21 -
Gieresvuodajnis armmo jubmelis (Ls) [651] - 24 -
Gjennom denne dagens timer [802] - 29 - Direkte
Gjer døri høg, gjer porten vid [005] - 02 - Direkte
Gjev ikkje glans og gull og prakt [057] - 03 - Direkte
Gjev meg, Gud, eit salme mæle [283] - 11 -
Gjør døren høy, gjør porten vid [005] - 02 - Direkte
Gjør meg til redskap for din fred [733] - 27 - Direkte
Glade jol, heilage jol [047] - 03 -
Glade jul, hellige jul [047] - 03 - Direkte
Gladelig vil vi halleluja kvede [277] - 11 -
Gled deg, du Kristi brud [004] - 02 - Direkte
Gledens Herre, vær vår gjest [765] - 28 -
Go, tell it on the mountain [688] - 25 -
God of creation, send us with your love [681] - 25 -
Grip du meg, Heilage Ånde [518] - 20 - Direkte
Gu!;i muv råhkålvisajt (Ls) [639] - 24 -
Gud bur i eit lys [128] - 06 - Direkte
Gud er din hvile, Kristus din styrke [459] - 17 -
Gud er her til stede [523] - 20 - Direkte
Gud er i sitt tempel [259] - 10 - Direkte
Gud er nådig, han vil ikke [401] - 15 -
Gud frede om vårt fedreland [754] - 28 -
Gud græt der kjærleik vik [407] - 15 - Direkte
Gud signe maten på vårt bord [764] - 28 -
Gud signe Noregs land [756] - 28 - Direkte
Gud signe vårt dyre fedreland [757] - 28 - Direkte
Gud signe vårt folk der dei sigler og r [630] - 23 -
Gud sin egen Sønn oss gav [060] - 04 - Direkte
Gud skal allting laga [486] - 18 -
Gud skapte lyset og livet og meg [243] - 10 - Direkte
Gud, du er ikke i min verden [706] - 26 -
Gud, du er rik! Din godhet er stor [715] - 26 - Direkte
Gud, einast Gud i himmelh gd [276] - 11 -
Gud, hold oss oppe ved ditt ord [566] - 21 -
Gud, i en tid da alle krefter røynes [735] - 27 - Direkte
Gud, la din ånd ved guddomsordet [598] - 22 - Direkte
Gud, la ditt ord i nåde lykkes [571] - 21 -
Gud, la oss i din kunnskap fremmes [568] - 21 -
Gud, la vårt hovmod briste [672] - 25 -
Gud, lat ditt rike fa vekse fram [250] - 10 -
Gud, lær meg å se [326] - 12 -
Gud, min kjære Far,jeg tror [502] - 19 -
Gud, når du til oppbrudd kaller [867] - 32 -
Gud, når du til regnskap kaller [596] - 22 - Direkte
Gud, riv oss ur av tidens jag [555] - 21 -
Gud, send ditt !jos, di sanning ut [559] - 21 - Direkte
Gud, sign vår konge god [753] - 28 -
Gud, som oss skaper, send oss med din m [681] - 25 -
Gud, ver oss alltid nær [330] - 12 -
Gud,jeg opphøyer ditt navn [389] - 14 -
Guds folk for sin konge skal kveda [125] - 06 - Direkte
Guds frelse til verda er komen [067] - 04 - Direkte
Guds godhet sang i sinnet [655] - 24 - Direkte
Guds hus er eit under: ein bustad på jo [542] - 21 - Direkte
Guds igjenfødte, nylevende sjele [330] - 12 -
Guds kirkes grunnvoll ene [532] - 20 -
Guds kjærleik er som stranda og som gra [734] - 27 - Direkte
Guds kyrkje, syng kring vide jord [189] - 08 - Direkte
Guds kyrkjefolk, syng for vår skapar me [257] - 10 -
Guds menighet er jordens største under [536] - 20 -
Guds menighet! Lukk opp din munn [658] - 24 - Direkte
Guds menighet, syng for vår skaper i l [257] - 10 -
Guds namn vere lova for livsens ord [575] - 22 -
Guds ord, det er vår fedrearv [569] - 21 -
Guds ord, det er vårt arvegods [569] - 21 -
Guds rike er fYlt av rettferd og fred [744] - 27 -
Guds S nn har gjort meg fri [340] - 13 - Direkte
Guds S nn steg ned å gene [668] - 25 -
Guds Son dei tok til fange [133] - 06 - Direkte
Guds Son ein gong i morgonglans [892] - 33 -
Guds Son i krubba funnen [088] - 04 -
Guds Sønn er kommet til oss ned [335] - 13 -
Guhkkin davvin Davggaid vuolde (Ns) [758] - 28 -
Gullet buori saga (Ns) [066] - 04 - Direkte
Gæhttjit, gæhtgit dala gajka (Ls) [110] - 05 -
Gæjhtoe, gæjhtoe (Ss) [831] - 31 -
Gå du med oss, for vegen er lang [633] - 23 -
Gå gjennom byens lange, rette gater [520] - 20 - Direkte
Gå under Jesu kors å stå [169] - 07 - Direkte
Gå, Sion, din konge i møte [014] - 02 - Direkte
H
H34
Ha ingen uro, ingen bekymring [483] - 18 -
Ha takk, o Gud, vår Skaper stor [762] - 28 -
Halleluja, jeg har min Jesus funnet [412] - 15 -
Hamba nathi mkululu wethu [633] - 23 -
Han er oppstanden, dyre ord [193] - 08 - Direkte
Han er oppstanden, halleluja [204] - 08 - Direkte
Han er oppstanden, store bud [193] - 08 -
Han gikk den tunge veien [141] - 06 - Direkte
Han gyller himlens tak i gullsinober [847] - 32 -
Han kommer, han er nær oss [406] - 15 - Direkte
Han skapte skogen og han skapte vannet [648] - 24 -
Han sto opp før dagen demret [214] - 09 - Direkte
Han tek ikkje glansen av livet [355] - 13 -
Han vil vera med dykk alltid [654] - 24 - Direkte
Hans navn skal være Jesus [085] - 04 -
Har en kalla rinner [453] - 17 -
Har vi sten i våre hende r [673] - 25 - Direkte
Havski lea eanan (Ns) . [480] - 18 -
Heilag er kyrkja her [533] - 20 -
Heilag Ånde, kom til oss [225] - 09 - Direkte
Hellig Ånd, o himmel-lue [234] - 09 - Direkte
Hellig, hellig [223] - 09 -
Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allme [281] - 11 - Direkte
Hellige mysterium [620] - 23 - Direkte
Hen over jord et pilgrimstog [270] - 10 - Direkte
Henkensa antoi han, kaikki ken loi (Kv) [864] - 32 -
Her e det et lite barn som kommer [593] - 22 -
Her er Guds hus og himlens port [552] - 21 - Direkte
Her er jeg, Herre, med min ånd for dine [437] - 16 -
Her er vi, Herre, vi kommer til deg [560] - 21 - Direkte
Her går ein trufast gjetar [783] - 28 -
Her går en trofast gjeter [783] - 28 -
Her kjem me, dine arme små [036] - 03 - Direkte
Her kommer dine arme små [036] - 03 - Direkte
Her ser jeg et tålmodig lam [132] - 06 - Direkte
Herligste Jesus, alle herrers Herre [095] - 05 -
Herra Jeesus verelansa (Kv) [201] - 08 -
Herre Gud, ditt dyre navn og ære [001] - 01 - Direkte
Herre Gud, ditt dyre navn og ære (8 ver [278] - 11 - Direkte
Herre Gud, hvor er din bolig [549] - 21 - Direkte
Herre Jesus, lat meg læra ?? [042] - 03 -
Herre over alle slekter [653] - 24 - Direkte
Herre, din jord bærer mat nok for alle [766] - 28 -
Herre, du har reist meg opp [380] - 14 - Direkte
Herre, du Herre, skal vokse ogjeg skal [245] - 10 -
Herre, du kalte disipler [663] - 24 -
Herre, du strenge, Herre, du milde [535] - 20 -
Herre, du vandrer forsoningens vei [737] - 27 - Direkte
Herre, eg inderleg ynskjer å fremje di [665] - 25 -
Herre, gjør det stille i mitt indre [454] - 17 - Direkte
Herre, hvor skal vi gå hen [160] - 07 - Direkte
Herre, måtte dette skje [751] - 28 -
Herre, når din time kommer [510] - 19 - Direkte
Herre, rekk ut din allmektige hånd [723] - 26 -
Herre, samle nå oss alle [572] - 21 -
Herre, signe du og råde [625] - 23 - Direkte
Herre, så stiger vår takk til deg [828] - 30 -
Herre, tal, din tenar lyder [567] - 21 - Direkte
Herre, til deg far jeg komme [497] - 19 -
Herre, vi reiser oss mette fra bordet [766] - 28 -
Herre,jeg hjertelig ønsker å fremme din [665] - 25 - Direkte
Herre,jeg vil gjerne takke [716] - 26 - Direkte
Herren Gud har velsignet vår jord [256] - 10 -
Herren Jesus har med blodet [201] - 08 -
Hill deg, Frelser og forsoner [173] - 07 - Direkte
Himlane kan ikkje romme [288] - 11 -
Himlen blåner for vårt ye [296] - 11 - Direkte
Himlen i min famn [072] - 04 -
Himlens konge vil vi prise [282] - 11 -
Himmelen med all sin her [294] - 11 -
Himmelen tonar av lovsong [258] - 10 - Direkte
Himmelskapar, høyr [855] - 32 -
Himmelske Fader, herleg utan like [318] - 12 -
Himmelske Far, du har skapt oss [712] - 26 - Direkte
Hjelp meg, Herre Krist, å strida [119] - 05 - Direkte
Hjelp meg, o kjæreste Jesus, å vinne [467] - 17 -
Hjemme i himlen skal ingen mer gråte [898] - 33 -
Holy, holy [223] - 09 -
Hos Gud er evig giede [468] - 17 - Direkte
Hosianna! Syng for Jesus [149] - 06 - Direkte
Hosianna, Davids sønn [023] - 02 - Direkte
Hvem har skapt alle blomstene [781] - 28 -
Hvem skal vi gå til, Herre [480] - 18 - Direkte
Hver Jesu bror og s ster kjær [491] - 19 -
Hvert et lys i livets natt [373] - 14 - Direkte
Hvilken venn vi har i Jesus [343] - 13 - Direkte
Hvorledes skal jeg møte [006] - 02 - Direkte
Høgt frå den himmelske klåre [487] - 18 -
Høgt oppunder fjellet [306] - 12 -
Hør en lovsang, h ye himler [157] - 07 - Direkte
Hør mina bøner, Herre [639] - 24 -
Hør nå godt nytt som på jorderik hendte [089] - 04 -
Hør vår helligaftens b nn [181] - 08 -
Hører du den hemmelige sangen [699] - 26 -
Høstens Herre, når du sender [661] - 24 -
Høye seiersrop stiger på ny [152] - 06 - Direkte
Høyr den gode tidend [660] - 24 -
Høyr kor englar syng frå sky [039] - 03 - Direkte
Høyr kor kyrkjeklokka lokkar [554] - 21 -
Høyr meg, min Gud, i desse vonde dagar [481] - 18 -
Høyr, den bodskapen som vi forkynner [742] - 27 - Direkte
Høyr, krukka brast, og oljen ser du ren [114] - 05 - Direkte
I
I all sin glans nu stråler solen [232] - 09 - Direkte
I aust renn dagen høg og stor [804] - 29 - Direkte
I dag er fødd ein frelsar stor [410] - 15 -
I dag er nådens tid [398] - 15 - Direkte
I dag, på apostolisk vis [659] - 24 -
I dager og år skal vi vente [100] - 05 -
I de sene timers stillhet [825] - 30 -
I den stille, klare morgen, som når dag [508] - 03 -
I denne fagre sumarstid [840] - 31 -
I denne søte juletid [037] - 03 - Direkte
I det fjerne jeg skuet et underfullt sy [402] - 15 -
I dine hender, Fader blid [409] - 15 - Direkte
I ditt dyrebare navn [794] - 29 -
I en drøm jeg øyner mine fedres land [702] - 26 -
I en kirke midt i byen [544] - 21 -
I en natt så klar og kald [069] - 04 - Direkte
I et skur ved Betlehem [104] - 05 - Direkte
I Guds rike gjelder ikke [435] - 16 -
I Guds rike har ein ikkje [435] - 16 -
I Guds stille far eg vera [458] - 17 -
I Guds stillhet far jeg være [458] - 17 -
I himmelen, i himmelen [883] - 33 -
I Jesu namn eg no til siste ferd meg re [862] - 32 -
I Jesu namn me stemner fram [473] - 18 -
I Jesu namn til bords me sat [764] - 28 -
I Jesu navn går vi til bords [760] - 28 -
I kong Davids by det hende [046] - 03 - Direkte
I Krist er ikkje aust og vest [534] - 20 -
I Kristi sår jag somnar in [856] - 32 -
I min Gud har jeg funnet styrke [501] - 19 -
I namnet Jesus finn vi tr yst [820] - 30 -
I tro under himmelens skyer [264] - 10 - Direkte
I tru under himmelens skyer [264] - 10 -
I østen stiger solen opp [795] - 29 - Direkte
I34
Ikke en spurv til jorden [324] - 12 - Direkte
Ikke ved makt [736] - 27 -
Illudettiin eallinoavddu dihtii (Ns) [586] - 22 -
Im maehtieh gaajhkh vadtesh gan ryokned [376] - 14 -
In Christ there is no east or west [534] - 20 -
In the Lord You be ever thankful [501] - 19 -
Ingen er for liten til å se Guds under [623] - 23 - Direkte
Ingen er så trygg i fare [488] - 19 - Direkte
Ingen er så trygg på ferda [488] - 19 - Direkte
Ingen jubel regnet fra himmelen [451] - 16 -
Ingen stund ar såsom denna [824] - 30 -
Ingen tid så fylt av minner [839] - 31 -
Ingen vinner frem til den evige ro [113] - 05 - Direkte
Intet er vårt, alt er ditt [713] - 26 - Direkte
J
Ja, du er konge,Jesus Krist [368] - 14 -
Ja, engang mine yne skal [895] - 33 - Direkte
Ja, vi elsker dette landet [755] - 28 - Direkte
Jag kan icke rakna dem aUa [376] - 14 -
Jeesuksen veljet ja sisaret (K v) [491] - 19 - Direkte
Jeesuksesta laulan (Kv) [379] - 14 -
Jeesuse almetji livnie lea (Ss) [099] - 05 -
Jeg ver på,Jesus, å nevne ditt navn [709] - 26 -
Jeg er en seiler på livets hav [893] - 33 -
Jeg er frelst og dyrekjøpt [642] - 24 - Direkte
Jeg er hos deg, min Gud [774] - 28 -
Jeg er hos Gud i nåde [075] - 04 - Direkte
Jeg er i Herrens hender [494] - 19 - Direkte
Jeg er liten, men jeg vil [782] - 28 -
Jeg er så glad hver julekveld [051] - 03 - Direkte
Jeg er trygg hos deg [786] - 29 -
Jeg folder mine hender små [731] - 27 - Direkte
Jeg går i fare hvor jeg går [112] - 05 - Direkte
Jeg har en venn som har gitt sitt liv [359] - 13 -
Jeg kan ikke bruke de dristige ord [447] - 16 -
Jeg løfter mine øyne opp til fjellene [327] - 12 - Direkte
Jeg løfter opp til Gud min sang [011] - 02 - Direkte
Jeg råde vil alle i ungdommens dager [400] - 15 - Direkte
Jeg ser deg, o Guds Lam, å stå [219] - 09 -
Jeg står for Gud som allting vet [597] - 22 - Direkte
Jeg synger julekvad [028] - 02 - Direkte
Jeg synger meg en blå, blå salme [832] - 31 -
Jeg tror på jordens forvandling [899] - 33 - Direkte
Jeg vet meg en søvn i Jesu navn [887] - 33 -
Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang [383] - 14 - Direkte
Jeg vil gjerne ha en venn [785] - 29 -
Jeg vil prise min gjenløser [346] - 13 -
Jerusalem, du Herrens høge stad [266] - 10 -
Jerusalem,Jerusalem [888] - 33 -
Jesu disipler, la oss sammen minnes [159] - 07 - Direkte
Jesus deg møter alvorleg og kjærleg [403] - 15 -
Jesus elsker alle barna [779] - 28 -
Jesus for varlden givit sitt liv [136] - 06 - Direkte
Jesus från Nasaret går hr fram [099] - 05 - Direkte
Jesus Krist, du nådens kjelda [350] - 13 -
Jesus Krist, forklar meg hva du mente [436] - 16 -
Jesus Kristus er oppfaren [216] - 09 -
Jesus Kristus er vår frelse [155] - 07 - Direkte
Jesus le Christ,lumiere interieure [635] - 23 -
Jesus lever, graven brast [194] - 08 - Direkte
Jesus lever, gravi brast [194] - 08 - Direkte
Jesus rid no inn i Jerusalem [148] - 06 - Direkte
Jesus skal rå så vidt som sol [682] - 25 - Direkte
Jesus, det eneste [422] - 16 -
Jesus, din s te forening å smake [158] - 07 - Direkte
Jesus, du er den himmelveg [418] - 15 -
Jesus, du er glad i meg [776] - 28 -
Jesus, du har brakt Guds rike [360] - 14 -
Jesus, du mitt liv vil vera [178] - 07 -
Jesus, Frelser, vi er her [548] - 21 -
Jesus, Guds Son, du ljos i mitt indre [635] - 23 -
Jesus, ja, han alene [087] - 04 -
Jesus, Jesus, ham alene [485] - 18 - Direkte
Jesus, livets sol og giede [604] - 22 - Direkte
Jesus, lyft ditt ljose merke [115] - 05 - Direkte
Jesus, lær du meg å bede [627] - 23 - Direkte
Jesus, som iblant oss står [484] - 18 -
Jesus, store seiervinner [146] - 06 - Direkte
Jesus, styr du mine tankar [411] - 15 -
Jesus, styr du mine tanker [411] - 15 -
Joleklokker over jorda [076] - 04 - Direkte
Jupmelen gieten nuelesne (Ss) [494] - 19 -
Jupmelen glele, voestes biejjien govloe [295] - 11 -
Just a doser walk with Thee [428] - 16 -
K
Kan eg vel syngje Herrens pris [218] - 09 - Direkte
Kay yrttitarhaasta polku (Kv) [175] - 07 -
Kim, alle klokker,ja, kim nå f r dag i [049] - 03 - Direkte
Kirken den er et gammelt hus [855] - 32 -
Kjære Gud, eg har det godt [773] - 28 -
Kjære Gud, når eg bed [717] - 26 -
Kjære Gud,jeg har det godt [773] - 28 -
Kjære Guds barn, ver utan sorg [313] - 12 - Direkte
Kjærleik er gleda uendeleg sterk [656] - 24 - Direkte
Kjærlighet er lysets kilde [233] - 09 - Direkte
Kjærlighet fra Gud [651] - 24 - Direkte
Klapp, alle hender, i giede [213] - 09 -
Kling no, klokka! Ring og lokka [058] - 03 - Direkte
Klinge skal et jubelkor [029] - 02 - Direkte
Klippe, du som brast for meg [341] - 13 -
Ko tieni aivan ahdas oon (Kv) [427] - 16 -
Kom, du Guds kjærleik, kom [664] - 24 -
Kom, Frelsar, kom inn [200] - 08 - Direkte
Kom, Heilag Ånde, himmeltr yst [516] - 20 - Direkte
Kom, Heilag Ånde, Kristi tolk [224] - 09 - Direkte
Kom, Hellig Ånd med skapermakt [512] - 20 - Direkte
Kom, Hellige Ånd, Herre Gud [224] - 09 -
Kom, kom og hør et gledens ord [440] - 16 - Direkte
Kom, kom, kom, Gud Helligånd [519] - 20 - Direkte
Kom, konge, kom i morgenglans [015] - 02 - Direkte
Kom, la oss kjærlig vandre [524] - 20 - Direkte
Kom, la oss samles ved Guds bord [558] - 21 -
Kom, lat oss samlast ved Guds bord [558] - 21 -
Kom, regn fra det h ye [226] - 09 - Direkte
Kom, syng for vår Gud /Cantai au senhor [393] - 14 - Direkte
Kom, tilbe med fryd [311] - 12 -
Kom, Ånde med di skaparmakt [512] - 20 -
Konge er du visst [016] - 02 - Direkte
Kor herleg, Gud, å prise deg [255] - 10 - Direkte
Kor stort, min Gud, at eg ditt barn rar [323] - 12 - Direkte
Kornet har sin vila [205] - 08 - Direkte
Korset vil jeg aldri svike [073] - 04 - Direkte
Krist er oppstanden [188] - 08 -
Krist stod opp av d de [195] - 08 -
Krist stod opp av daude [195] - 08 - Direkte
Kristne, kom i morgenlyset [080] - 04 -
Kristne, la oss s ke sammen [527] - 20 -
Kristus er verdens lys [101] - 05 - Direkte
Kristus kom med vann og blod [579] - 22 - Direkte
Kristus, du er alt mitt håp [599] - 22 - Direkte
Kristus, konge, du regjerer [222] - 09 - Direkte
Kristusa have jaskadi (Ls) [856] - 32 -
Kum ba yah, my Lord [626] - 23 - Direkte
Kvar er du, Gud? Kvar finn vi deg? [729] - 27 - Direkte
Kvar gong Jesu namn eg nemner [896] - 33 - Direkte
Kvar kjem vel dei Iysaste draumane frå [286] - 11 -
Kvar skal eg vel av [475] - 18 -
Kvardagskristen vil eg vera [667] - 25 - Direkte
Kved opp, Guds folk, syng høgt i kor [235] - 09 - Direkte
Kven har skapt alle blomane [781] - 28 -
Kven kan seia ut den gIede [377] - 14 -
Kven veit vel om den urett eg leid? [470] - 17 -
Kven vil no meg klaga [192] - 08 - Direkte
Kvite klede, himmelgIede [594] - 22 -
Kyrkja ho er eit gamalt hus [530] - 20 - Direkte
L
La barna komme til meg [587] - 22 -
La din vingård bære frukt [616] - 23 - Direkte
La meg for all tid være [641] - 24 - Direkte
La oss lovsynge Herren . [390] - 14 -
La oss vandre i Guds lys [431] - 16 - Direkte
La oss vandre i lyset [431] - 16 -
La tenebre n'est point tenebre [826] - 30 -
Langt bortom r md som blånar [629] - 23 -
Langt nord under Store Bjørnen [758] - 28 -
Lat kvar jordisk skapning teia [602] - 22 -
Lat nye tankar tolke Kristi ord [692] - 25 - Direkte
Lat oss lova Gud for gåva [097] - 05 -
Lat oss prise Gud, vår Fader [289] - 11 -
Lat oss vandre i lyset [431] - 16 -
Laudate, omnes gentes [565] - 21 -
Laudate, omnes gentes (Taiz:) [384] - 14 -
Lean 011 /fIe [646] - 24 -
Lei, milde ljos, igjennom skoddeeim [858] - 32 -
Leve for Jesus, d i hans navn [078] - 04 -
Lidis Jesus, don gii vildet (Ns) [582] - 22 -
Livet gitt og tatt tilbake [876] - 33 -
Livet vant, dets navn er Jesus [207] - 08 - Direkte
Ljos over grav som oss livsvoni gav [198] - 08 -
Ljoset over landet dagna, [248] - 10 -
Lord, I lift your name on high [389] - 14 -
Lov Jesu namn og herredom [220] - 09 - Direkte
Lov Kristi velgjerd, evig stor [408] - 15 -
Lova Herren! Han er nær [528] - 20 - Direkte
Lovsangen toner og jorden far høre [129] - 06 - Direkte
Lovsyng Gud i himmelhøgd [370] - 14 -
Lovsyng Herren! Han er nær [528] - 20 - Direkte
Lovsyng Herren, alle folkeslag [386] - 14 - Direkte
Lovsyng vår Herre, den mektige konge me [309] - 12 - Direkte
Lovsyng vår Herre, den mektige kongen m [309] - 12 - Direkte
Lukk opp kirkens dører [020] - 02 - Direkte
Lysenes Gud, kjærlighets kilde [727] - 27 - Direkte
Lyset skinner over jord [246] - 10 -
Lær meg å kjenne dine veie [319] - 12 - Direkte
Løft høgt hans kross, den kross som Kri [689] - 25 -
Løftene kan ikke svikte [321] - 12 - Direkte
Løftet i Guds ord vi kjenner [693] - 25 - Direkte
M
Maa oon niin kaunis (Kv) [048] - 03 -
Majnnut Hærrav almmelasj (Ls) [370] - 14 -
Makten og æren, prisen og sangen [392] - 14 -
Many and great, O God, are your works [293] - 11 -
Maria gjekk i tornesnar [123] - 06 - Direkte
Maria gråter, hon kanner ej [215] - 09 -
Maria hun er en jomfru ren [124] - 06 - Direkte
Maria, tjierrasis, gadnjalijs (Ls) [215] - 09 -
Me slår framfor oss krossen din [771] - 28 -
Med fred og gIede lar du nå [808] - 29 -
Med Jesus fram i de basta åren [425] - 16 -
Med Jesus vil eg fara [419] - 15 - Direkte
Med kali fra Gud og Kirken [662] - 24 -
Mektigste Kriste, menighetens Herre [522] - 20 - Direkte
Menneske, du som har kunnskap [726] - 27 - Direkte
Mens frost og vintermørke rår [018] - 02 - Direkte
Mens tidene går [866] - 32 -
Mer heliighet gi meg, mer mildhet, o Gu [417] - 15 - Direkte
Mi sjel, mi sjel, lov Herren [307] - 12 -
Midt i alt det meningsl se [448] - 16 -
Midt i hårdest vinter [055] - 03 - Direkte
Midt i livet finnes vi [396] - 15 - Direkte
Midt i vår verden, her hvor vi bor [561] - 21 - Direkte
Mieleheni muistuu koto ihana (Kv) [702] - 26 -
Milde Jesus, dine hender [582] - 22 - Direkte
Min båt er så liten og havet så stort [780] - 28 -
Min gjenl ser lever, jeg vet at han lev [211] - 09 -
Min hyrding er vår Herre Gud [328] - 12 - Direkte
Min Jesus, lat mitt hjarta fa [180] - 07 - Direkte
Min sjel, min sjel, lov Herren [307] - 12 -
Min største hjertens glede [881] - 33 - Direkte
Mine døde timer [747] - 27 -
Mitt eneste håp [185] - 08 -
Mitt hjerte alltid vanker [038] - 03 - Direkte
Morgenens lysning [788] - 29 -
Morgon lyser raud [803] - 29 - Direkte
Morgon mellom fjella [796] - 29 -
Morgonsola varmar kjærleg [846] - 32 -
Morning has broken [801] - 29 - Direkte
Mun roahkohan mu gieaaidan (Ns) [731] - 27 -
Mun syaan siela kulkkee (Kv) [038] - 03 -
Muv vajmmo alu uhtjat (Ls) [038] - 03 -
Muv vajmo oasse Jesus buorr' (Ls) [337] - 13 -
Må din vei komme deg i møte [624] - 23 - Direkte
Må Gud velsigna deg [638] - 24 -
Må Gud velsigne deg [638] - 24 -
Måne og sol, skyer og vind [240] - 09 - Direkte
Måne og sol, vindar og hav [240] - 09 -
N
Nada te turbe nada te es pante [483] - 18 -
Naglet til et kors på jorden [171] - 07 - Direkte
Nattens mørke er ikke mørke [826] - 30 -
Navnet Jesus blekner aldri [086] - 04 - Direkte
Ned i vester soli glader [823] - 30 -
Njuovtjav lavlo,ja suv majno (Ls) [186] - 08 -
No bed vi Heilag-Anden god [513] - 20 - Direkte
No kallar sol og sommarvind [333] - 13 - Direkte
No Koma Guds eng [054] - 03 - Direkte
No kviler skog og lundar [809] - 29 -
No livnar det i lundar [844] - 31 - Direkte
No skin den ljose månen [816] - 30 - Direkte
No soli bakom blåe fjell [821] - 30 -
No stig vår song, vår takk til Gud [854] - 32 - Direkte
No takka alle Gud [308] - 12 - Direkte
No tenner vi det første lys [019] - 02 - Direkte
No vaskar han føtene deira [163] - 07 - Direkte
No vender Guds kalenderblad [657] - 24 - Direkte
Nobody knows the trouble I've se en [470] - 17 -
Noen må våke i verdens natt [738] - 27 - Direkte
Noerthenaestiej gijken nueliem (Ss) [758] - 28 -
Nordnorsk julesalme [024] - 02 -
notat
Nu vill jag sjunga om moders-vingen [316] - 12 -
NuorttanJuoksanastij vuolen (Ls) [758] - 28 -
Nysn en legg ei kåpe [705] - 26 -
Nærare deg, min Gud [471] - 17 - Direkte
Nærmere deg, min Gud [471] - 17 - Direkte
Nøden står ved våre dører [366] - 14 - Direkte
Nå øyner vi lyset av dagen [739] - 27 - Direkte
Nå ber vi Gud, Den Hellig Ånd [513] - 20 - Direkte
Nå bør ei synden mere [397] - 15 -
Nå dekkes bordet, nå tennes lyset [621] - 23 - Direkte
Nå er den hellige time [068] - 04 - Direkte
Nå er det morgen [801] - 29 - Direkte
Nå er livet gjemt hos Gud [872] - 33 -
Nå fryd deg kristne menighet [336] - 13 - Direkte
Nå har vi vaske golvet [064] - 04 - Direkte
Nå hviler dyr og blomster [777] - 28 -
Nå la oss takke Gud [308] - 12 - Direkte
Nå lovsyng Herrens navn [687] - 25 - Direkte
Nå lukker seg mitt ye [768] - 28 -
Nå lukker solen sitt ye [772] - 28 -
Nå rinner solen opp av østerlide [790] - 29 -
Nå solen går ned [814] - 30 -
Nå stiger sol av hav igjen [793] - 29 -
Nå tenner vi vår adventskrans [021] - 02 - Direkte
Nå tenner vi vår adventskrans [022] - 02 - Direkte
Nå vandrer fra hver en verdens krok [059] - 03 - Direkte
Nå åpner savnet sine de vidder [873] - 33 -
Nåden er ditt kvardagskår [500] - 19 -
Når dagen atter sender [800] - 29 -
Når heile verda syng mot Gud [304] - 12 - Direkte
Når jeg blant englers kor en gang [269] - 10 - Direkte
Når jeg legger meg til hvile [769] - 28 -
Når jord og himmel m tes her [563] - 21 - Direkte
Når kristne kved til ære [372] - 14 -
Når krossen underfull eg ser [170] - 07 -
Når meg min synd vil krenke [109] - 05 -
Når mitt ye, trett av m ye [884] - 33 -
Når natten fyller dine rom og dine tank [450] - 16 -
Når stride storrnar mot degjagar [477] - 18 -
Når veien f les tung og trang [427] - 16 -
Når vi deler det br d som du oss gir [608] - 23 - Direkte
Når vi undrast på om r ystene og orda v [650] - 24 -
o :ivdugas, :ivdugas boddu (Ns) [199] - 08 -
O
O bli hos meg! Nå er det aftentid [818] - 30 - Direkte
O Fader, la ditt ord, din Ånd [525] - 20 -
O Gud, denne natt er din [183] - 08 -
O Gud, på nåde rik og stor [237] - 09 -
O Guds Lam uskyldig [165] - 07 -
O Hellig Ånd, kom til oss ned [514] - 20 - Direkte
O Herre Krist, deg til oss vend [546] - 21 -
O Herre, i dine hender [746] - 27 -
O Herre, la mitt ye [140] - 06 - Direkte
O hode, h yt forhånet [166] - 07 - Direkte
O Ipmil, buressivdnit, d:il (Ns) [652] - 24 - Direkte
O Jesus Krist,jeg flyr til deg [399] - 15 - Direkte
O Jesus, du som fyller alt i alle [354] - 13 - Direkte
O Jesus, for din alterfot [606] - 23 - Direkte
O Jesus, som har elsket meg [156] - 07 - Direkte
O Jesus, åpne du mitt ye [344] - 13 - Direkte
O jurddas, go leat oagganan (Ns) [684] - 25 -
O kristelighet [885] - 33 -
O Kristus, du som lyset er [807] - 29 -
O lue fra Guds kjærlighet [228] - 09 - Direkte
O salighet, o gåtfullhet [426] - 16 -
O store Gud, når jeg i undring aner [284] - 11 - Direkte
O store Gud, som hjelpe kan [815] - 30 - Direkte
O store Gud, vi lover deg [275] - 11 - Direkte
Oda ni oofe fee! [330] - 12 -
Og natta ror sin lette båt [827] - 30 -
Oi Herra,jos mie matkamies maan (Kv) [476] - 18 -
Olavs minne vil vi ære [249] - 10 -
Om alle mine lemmer [371] - 14 - Direkte
On a hill far away stood an old rugged [402] - 15 -
Open the eyes of my heart, Lord [394] - 14 -
Opna deg, hjarte! Opna alle d rer [556] - 21 -
Opp, alle folk på denne jord [683] - 25 - Direkte
Opp, alle ting som Gud har gjort [291] - 11 -
Opp, gledest alle, gledest no [007] - 02 - Direkte
Opp,jublende sang [605] - 22 -
Oppl ft ditt syn, du kristensjel [686] - 25 -
Oppstandelsen og livet visst [880] - 33 -
Over Kedron Jesus treder [134] - 06 - Direkte
Overmåte fullt av nåde [279] - 11 -
P
Pois, pois jo kuuluu kuttumus (Kv) [894] - 33 -
Pris din Gud, mi sjel [385] - 14 -
Pris være Gud [674] - 25 - Direkte
Pris vår Gud og Herre stor [300] - 02 -
På denne livets merkedag [851] - 32 -
På Golgata stod det ein kross [210] - 09 -
På Golgata stod det et kors [210] - 09 -
På h ye tid å s ke Gud [265] - 10 -
På veiene ute i verden [732] - 27 - Direkte
Påskemorgen slukker sorgen [196] - 08 - Direkte
Q
R
Reis deg, Guds menighet [690] - 25 - Direkte
Ren og rettferdig [352] - 13 - Direkte
Rinn nå opp i Jesu navn [791] - 29 -
Rop det ut med hjertets jubel [695] - 26 - Direkte
Rydd vei for Herrens komme [009] - 02 - Direkte
Røster fra himlen bryter nattens fred [071] - 04 - Direkte
S
Salig du och hogt benådad [127] - 06 -
Salige visshet:Jesus er min [490] - 19 - Direkte
Saligheten er oss nær [083] - 04 -
Samefolkets sang [758] - 28 -
Sannhets tolk og taler [227] - 09 - Direkte
Se hvor nu Jesus treder [145] - 06 - Direkte
Se Krist, som lå i d dens bånd [187] - 08 -
Se universets Herre [298] - 11 -
Se, d dens brodd er brutt [182] - 08 -
Se, nu stiger solen av havets skj d [798] - 29 -
Se, nå legger Gud den hvite duken [848] - 32 - Direkte
Se, solens skj nne lys og prakt [812] - 29 -
Se, vi går opp til Jerusalem [117] - 05 - Direkte
Send meg, Gud [696] - 26 -
Ser jeg meg i verden om [859] - 32 - Direkte
Shine your light [105] - 05 -
Siis nouse, henkeni taivhaasseen (Kv) [405] - 15 -
Sion, pris din saliggj rer [154] - 07 - Direkte
Sions vekter hever r sten [506] - 19 -
Sjugnehth mijjem, Lutnjiestæjja (Ss) [625] - 23 -
Sjunga om min Jesus [379] - 14 -
Sjå inn i Herrens ansikt [600] - 22 -
Sjå no, sjå no, sjå den plage [110] - 05 -
Sjå, dagen sprett i austerætt [797] - 29 - Direkte
Sjå, den som bur i livd hjå Gud [329] - 12 -
Sjå, han gjeng inn til syndig mann [351] - 13 -
Sjå, tusen julelys blir ten t [061] - 04 - Direkte
Sjå,Jerusalem, sjå, din konge kjem [147] - 06 - Direkte
Skaperens stemme h res en morgen [295] - 11 -
Skriv deg,Jesus, på mitt hjerte [339] - 13 - Direkte
Slik som eg var [404] - 15 - Direkte
Sljernene lyser fremdeles i m rket [724] - 26 -
Snehvit er natten, klar og kold [838] - 31 -
Solbarn, jordbarn [026] - 02 - Direkte
Solen och månen, vindar och vågor [241] - 09 - Direkte
Solen på himmelen lukket sitt ye [191] - 08 - Direkte
Soli har sitt same lag [669] - 25 -
Solrenning sæle, som stiller alllengsel [271] - 10 -
Som barn i ditt hus [564] - 21 - Direkte
Som bonden tek eit fang av markas gr de [391] - 14 - Direkte
Som den gylne sol frembryter [190] - 08 - Direkte
Som ein ~ort lengtar etter vatn [388] - 14 -
Som eit sandkorn i ein rken [707] - 26 -
Som et barn ble du båret til meg [449] - 16 -
Som hjorten så klagende skriker [469] - 17 -
Som korn fra vide åkrer [601] - 22 -
Som når et barn kommer hjem om kvelden [325] - 12 - Direkte
Som spede barnet drikk si mj lk [576] - 22 -
Som toner i en evig sang [395] - 15 -
Som vinden stryk om mine kinn [521] - 20 - Direkte
Som vinden stryker mine kinn [521] - 20 - Direkte
Sometimes in our lives [646] - 24 -
Sommerens Gud, du evige lys [853] - 32 -
Son bajaslihkai, halleluja! (Ns) [204] - 08 -
Sorgen og gleden de vandrer til hope [466] - 17 - Direkte
Sov godt, kjære lille [770] - 28 - Direkte
Sov, du lille, sov nå godt [589] - 22 - Direkte
Sov, vesle barnet [778] - 28 -
Stig opp, mi ånd, til himmelen [405] - 15 -
Stille hver natt ror vi vår båt [710] - 26 -
Stille natt, heilage natt [043] - 03 - Direkte
Stille natt, hellige natt [043] - 03 - Direkte
Stille, stille! Jesus lider [137] - 06 - Direkte
Stor er din trofasthet, Herre og Fader [322] - 12 - Direkte
Store Gud, vi lover deg, priser.. [280] - 11 - Direkte
Store Gud, vi lover deg. Land og hav [299] - 11 -
Styr du min vandring, Frelser så kjær [476] - 18 -
Suv vajmo mielajn åhtsålav (Ls) [603] - 22 -
Syng det ut med gleda [202] - 08 - Direkte
Syng ein song or hjartans grunn [253] - 10 - Direkte
Syng for Herren, hele verden [547] - 21 -
Syng for Herren, sol og måne [297] - 11 -
Syng i stille morgonstunder [799] - 29 - Direkte
Syng lovsang, hele jorden (Taize) [384] - 14 -
Syng lovsong, heile jorda [565] - 21 -
Syng lovsong, heile jorda (Taize) [384] - 14 -
Sæle jolekveld [062] - 04 - Direkte
Sørg du for meg, Fader kjær [310] - 12 -
Sørg for meg, min Fader, du [310] - 12 -
Så grøn en dragt [845] - 31 - Direkte
Så går en dag an från vår tid [811] - 29 -
Så kom du da til sist, du var en fremme [364] - 14 - Direkte
Så kom Guds ånd i Sakarias' tunge [244] - 10 - Direkte
Så kort var den fr6jd som i varlden jag [499] - 19 -
Så pynter vi vårt hus til fest [562] - 21 -
Så stille vi går [878] - 33 -
Så stilner livets jag [857] - 32 -
Så stilt som berre vinden snur [829] - 31 - Direkte
Så ta da mine hender [414] - 15 -
Så tak då mine hender [414] - 15 -
Så vide om land som sol mon gå [701] - 26 -
Såkorn som d r i jorden [162] - 07 - Direkte
T
Takk at du tok mine byrder [381] - 14 -
Takk, gode Gud, for alle ting [290] - 11 -
Takk, min Gud, for alt som hende [849] - 32 -
Takk, min Gud, for hele meg [784] - 29 -
Tal vennlig til Jerusalem [247] - 10 -
Tenk når engang den tåke er forsvunnet [886] - 33 -
Tenn lys! Eit lys skal brenne [025] - 02 - Direkte
Tenn lys! Et lys skal brenne [025] - 02 - Direkte
Tett ved sida mi går Jesus [361] - 14 -
The Church's one Foundation [532] - 20 -
The Kingdom ofGod isjustice and peace [744] - 27 -
There is a longing in our hearts [708] - 26 -
Through the storms of life [649] - 24 -
Thuma mina [696] - 26 -
Til Gud tar jeg min tilflukt [503] - 19 -
Til himlene rekker din miskunnhet, Gud [312] - 12 - Direkte
Til høgtid no seg samle [008] - 02 - Direkte
Til kjærleik Gud oss skapte [670] - 25 - Direkte
Til kven skal eg gå med mi sorg og mi s [463] - 17 -
Til Lammets måltid får vi gå [153] - 07 - Direkte
Timen er komen [118] - 05 - Direkte
Tjaebpies iehkedsbiejjie (Ss) [817] - 30 -
Tro ikke Gud er d d [363] - 14 - Direkte
Trua ser dei kvite marker [445] - 16 - Direkte
Tunge,lat din lovsong pris a [164] - 07 - Direkte
Tusen stjerner blenkjer [645] - 24 - Direkte
Tårnhøye bølger går [461] - 17 - Direkte
U
Ubi caritas et amor [680] - 25 - Direkte
Under krossen stod med tåra [167] - 07 - Direkte
Underlege ting å sjå [013] - 02 - Direkte
Usynlig er ditt rike [613] - 23 - Direkte
V
Varrecohkain vardan (Ns) [306] - 12 -
Ved krubba di, der vil eg stå [034] - 03 - Direkte
Velsign vårt hus, velsign vårt bord [763] - 28 -
Velsigna band som bind [526] - 20 -
Velsigna du dag over fjordan [024] - 02 - Direkte
Velsignet er den mark der Jesus gikk [273] - 10 -
Velsignet vær, o Jesus Krist [179] - 07 - Direkte
Velsignet være dere som [743] - 27 -
Velt all din veg og vande [464] - 17 - Direkte
Velt alle dine veier [464] - 17 - Direkte
Vem har tant den stjarnan [072] - 04 - Direkte
Veni Sancte Spiritus [225] - 09 - Direkte
Vente, vente Herrens time [305] - 12 -
Ver her og vak med meg [143] - 06 - Direkte
Ver ikkje redd! Du har ein Frelsar [496] - 19 -
Vern og beskytt meg, ikke fornekt meg [725] - 27 -
Vi bærer mange med oss [615] - 23 - Direkte
Vi er barn av lys og skygge [504] - 19 - Direkte
Vi er barna fra Betlehem [748] - 27 -
Vi er et folk på vandring [618] - 23 -
Vi fryder oss av hjertens grunn [217] - 09 -
Vi kommer fra østen [107] - 05 -
Vi kommer til deg i bønn, du, vår Far [543] - 21 -
Vi kommer til din kirke, Gud [538] - 20 -
Vi rekker våre hender frem [678] - 25 - Direkte
Vi roper i denne natten [704] - 26 -
Vi samles til dåp i din kirke på jord [588] - 22 -
Vi ser deg, Herre Jesus [065] - 04 - Direkte
Vi skal se deg, Herre Jesus [102] - 05 - Direkte
Vi stemmer i en frydesang [374] - 14 -
Vi syng med takk og gIede [432] - 16 - Direkte
Vi synger med Maria [131] - 06 - Direkte
Vi takkar Gud for alle dei som vitna [079] - 04 -
Vi tenner lys i globen vår [640] - 24 -
Vi tror på Gud, som himmel, jord [238] - 09 -
Vi tror på Skaperen Gud [242] - 10 -
Vi trur på Gud, som himmel,jord [238] - 09 -
Vidunderligst av alt på jord [529] - 20 - Direkte
Vinden kjenner ingen grenser [700] - 26 -
Vinden ser vi ikke [517] - 20 - Direkte
Vreidedagen, han skal renna [505] - 19 -
Vær i sinn som Herren, slik KristusJesu [675] - 25 - Direkte
Vær meg nær, å Gud, vær meg nær [626] - 23 - Direkte
Vær sterk, min sjel, i denne tid [478] - 18 -
Vær velsignet, legem såret [607] - 23 -
Våkn opp og slå på dine strenger [792] - 29 -
Våkn opp, du som sover [012] - 02 - Direkte
Vår Far, vi må bekjenne [719] - 26 -
Vår Gud han er så fast ei borg [108] - 05 - Direkte
Vår Gud han er så fast en borg [108] - 05 - Direkte
Vår Gud, av nåde rik og stor [237] - 09 -
Vår Herre er ein hyrding god [317] - 12 -
Vår Herre Krist i dødens band [187] - 08 -
Vår himmelske Far [632] - 23 -
Vår lovsang skal møte deg, Kristus! [614] - 23 - Direkte
Vårt altarbord er duka [617] - 23 - Direkte
Vårt alterbord er dekket [617] - 23 - Direkte
Vårt bord er dekket, og vi ber [762] - 28 -
Vårt sinn er fylt med giede [612] - 23 -
Wa wa wa Emimimo [519] - 20 -
Were you there when they crucified my L [172] - 07 -
X
Y
Yakanaka Vhangeri [390] - 14 -
Yarabba ssalami [637] - 23 -
You've examined my heart [332] - 13 -
Your love [332] - 13 -
Z
Æ
Ærens konge, nådens Herre [320] - 12 - Direkte
Ø
Å
Å Bethlehem, du vesle by [053] - 03 - Direkte
Å du heilage [420] - 15 -
Å Gud for jord og alter [263] - 10 - Direkte
Å Gud, velsigna desse to [652] - 24 - Direkte
Å Herre Krist, deg til oss vend [546] - 21 -
Å Herre Krist, når tvilen siver [444] - 16 - Direkte
Å Jerusalem, du sæle [879] - 33 -
Å Jesus Krist, eg kjem til deg [399] - 15 -
Å Jesus, lat meg ljoset sjå [096] - 05 - Direkte
Å kom nå med lovsang [040] - 03 - Direkte
Å kom, å kom, Immanuel [003] - 02 - Direkte
Å leva, det er å elska [666] - 25 - Direkte
Å løft ham sakte [176] - 07 -
Å nåde underfull og stor [342] - 13 -
Å prektige himler ogjorderiks hærer [369] - 14 -
Å salige dag som i håpet vi venter [891] - 33 -
Å salige stund uten like [199] - 08 -
Å ta med verden rett farvel [861] - 32 -
Å, at jeg kunne min Jesus prise [375] - 14 -
Å, denne kilde ren som paradiset [897] - 33 - Direkte
Å, dette skriket av en smerte [877] - 33 -
Å, fikk jeg kun være den minste kvist [609] - 23 -
Å, for djup i Jesu kjærleik [703] - 26 -
Å, gledesfylte stund [212] - 09 -
Å, Gud, vårt vern i farne år [835] - 31 -
Å, hjelp meg, du som hjelpa kan [116] - 05 - Direkte
Å, hvor salig det skal blive [507] - 19 -
Å, hvor salig å få vandre [890] - 33 -
Å, kom nå, heile heimsens hær [315] - 12 - Direkte
Å, kor djup er Herrens nåde [345] - 13 -
Å, la din Ånd nå med oss være [581] - 22 - Direkte
Å, lat din Ånde med oss vera [581] - 22 -
Å, skjønnest rose på vår jord [122] - 06 - Direkte
Å, tenk eingong når alle &am skal stemn [509] - 19 -
Å, tenk når eingong samlast skal [684] - 25 - Direkte
Å, tenk når engang samles skal [684] - 25 -
Å, var eg meir deg, Jesus, lik [423] - 16 - Direkte
Å, ver hjå meg, for no er kvelden nær [818] - 30 -
Åh, hvor salig skal det blive / Onnea o [507] - 19 - Direkte
Ånd fra himlen, kom med nåde [574] - 22 -
Ånd over ånder, kom ned fra det høye [515] - 20 - Direkte

Kilder til Salmeforslag: - (Salmeforslagene, akkumulert flere steder fra, finnes via tekstveiledning til de enkelte søndage.

Forkortelser i [skarp parentes]:
Først talkode for søndagen her i systemet 700 f, 800f, 900f hhv 1., 2. 3. tekstrekke
se: Sindre Eide og Estrid Hessellund, tal etter se = 1-6 etter plassering i gudstjeneste
nhf:Norsk hymnologisk forening; tal etter nhf = 1: Den uundgåelige salmen, 2: Den uventede, 3: Den utfordrende
hkh: Kaasaa Hammer - på Tekstboken. tal etter hkh = 1,2,3 til 1.,2.,3. tekstlesning.
Det kan være angitt versutsnit - da i parentes.
Plassering i det enkelte salmevalg angitt med tal til slutt på koden. - Salmeforslagene er ofte hos den enkelte forslagsstiller fulgt av både teologiske, liturgiske og hymnologiske kommentarer. Se lenker underst på siden
* Betyr at antal av foreslåtte salmer overstiger 3 - bare de tre første er tatt med
Andre forkortelser i den skarpe parentesen:
#pt(01) Mest populære salmer i Trøndelag ("grad" 1 opp til 26) -
#v salmer foreslått til bruk ved vigsel. - -
#d1 Tilsvarende dansk, evt anden oversættelse, - melodi som i dk.
#d2 dansk men med anden melodi -
#d3 melodi kendt i Danmark - anden salme eller sang - Numrene er helligdagsnummer hvor salmen har vært foreslått.

Under første linie er det en boks med en kort kommentar. Kommentarene er i første rekke hentet fra Vidar Kristensens "Kort presentasjon av nr. 1-899 i Norsk salmebok 2013" [Se her] De er skrevet som en kontinuerlig kommentar i salmebokens rekkefølge. (Slik møter vi dem jo ikke her). De forholder seg både til plassering i salmeboken, til biografiske forhold, melodi - ulike vinkler, men kan være bra til en kort signalement av en salme.

Lenker til kilder:
Salmeforslag på Sindre Eide/Estrid Hessellund sin side "Norsk salmebok" Se her - [se] Tallene 1-6 etter = plassi gudstjenesten
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Norsk hymnologisk forening. Se her [nhf] Tallene 1-3=1 den uunegåelige, 2 den uventede, 3 den utfordrende salmen
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her [hkh] Tallene 1-3 til lesningene i gudstjeneste (alltid flere forslag til samme teksten).