Forside - Om søndagen
Prædikenregister for Bededag [bededg-a]
Johannes Døber i Judæas ørken - Mt. 3, 1-10
Alle søn-og helligdage - De registrerede prædikensamlinger, efter forfatter

Opdateret: April 2021.

Andersen, Haahr Børge m. fl.: Se din konge kommer. Prædikener til første tekstrække (1998)
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Bartholdy, Chr.: Himmerlandsprædikener (1942)
bededg-a: (0000)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bjerg, Svend og Steffensen, Palle H: Politiske prædikener (2013)
Boas, Sophus: Skitser fra en arbejdsmark (1989)
Brun, Jens: Troens tilbagegang og fremgang (2017)
Bøggild, Kirsten: Lyset bag lyset (1990)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Dickmeiss, Christian: Nærvær undervejs (2008)
Dirksen, Daniel R.J.: Se det Guds lam (2014)
Dyrhagen, Finn (red.) m flere: At prædike for børn 1. Prædikenvejledning til hele kirkeåret (1994)
Flere: Epistelklip. Glimt, påstande og forskydninger (2018)
Flere: I første række (2012)
Flere: I hvert fald. Første tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2016)
Flere: Se din konge kommer. Prædikener til første tekstrække (1998)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jeppesen, Knud: Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser I (2004)
Jørgensen, Gunda: Paradisporten (1997)
Kaldau, Leif Chr.: Højhedens Gud i ringhed klædt (1979)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kruse, Juma Nellemann: Kun gerningen er vor bekendelse overfor omverdenen (2019)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lumholt, Bent: Kompostil (1999)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Madsen, Helle Krogh: Børn og Gudstjeneste (1992)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møller, Frede: Brev fra Gud. Prædikener over episteltekster til første tekstrække (2014)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nedergaard, Paul: Til Højmesse (1958)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på prædikestolen. Udvalgte prædikener (2014)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Okkels, Hans Olav: Mennesket i Guds billede (1986)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1993)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Skoven, Anne Vig: Liv og lys (2014)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Ulsdal, Poul (red).: Højkirkeprædikener samlet af P.U. (1963)
Værge, Johannes: Virkelighedsbilleder (1986)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)
Ågård, Erik og Johannes Aagaard: Bibelske billedmeditationer over Joakim Skovgaards billeder i Viborg (2001)

Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.