Theol-p - TdU oversigt - Prd.registrene: 1. række - 2. række - Efter forfatter - Efter udg.år - Efter forfs køn - Efter titel - Status -
De registrerede, trykte prædikensamlinger - efter forfatter

Opdateret: 09/08/2023

Kender du til en samling udgivet efter 1945, og som ikke er registreret her, hører vi meget gerne om den.

Rettelser og kommentarer sendes til Kristen Skriver Frandsen

Alle vort livs mysterier (1992) - Aagaard, Anna Marie (red)
Min Sjæl lov Herren (1940) - Abildgaard, Jørgine
I påskens fortegn. Prædikener fra Ravnsbjergkirken (1986) - Andersen, Aage
Hjertets rede (1989) - Andersen, Godtfred
Se din konge kommer. Prædikener til første tekstrække (1998) - Andersen, Haahr Børge m. fl.
Sort på hvidt. Andagtsbog (2005) - Andersen, Lisbeth Smedegaard
På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977) - Andersen, Otto
På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976) - Andersen, Otto
Tro kun - evangeliet forkyndt for fattige (1931) - Andersen, Otto
der er ej anden Gud (1987) - Arendt, Rudolf
Og de begyndte at være glade (1989) - Arendt, Rudolph
Fjordnære prædikener (2016) - Arnbak, Paul Chr.
Kirkeaarets Texter. Første textrække. Trinitatistiden (1942) - Asmund, Johs, Regin Prenter, Paul Seidelin
Lys og salt (2005) - Auken, Margrete
At øve sig i at være menneske. 29 prædikener (2017) - Bak, Jens Torkild
Måske bliver det helt fantastisk (2021) - Bak, Jens Torkild
Troen og Haabet. Taler i Vartov Kirke. II Trinitatistiden (1949) - Balslev, Th.
Troen og Haabet. Taler i Vartov Kirke. I Fra Advent til Pinse (1947) - Balslev, Th.
Fra ordet til handling (2001) - Balslev-Olesen, Christian
Fra Skabelse til Dommedag. Gråsten Slotskirke (2009) - Barfod, Jens
Himmerlandsprædikener (1942) - Bartholdy, Chr.
Ansigt til ansigt. Meditationer over Jesu død og opstandelse (1990) - Barton, John
Becks bedste - 15 prædikener (2011) - Beck, Vilhelm
Gud i vold. Prædikener og taler ved bispevielser 1975-1980 (1981) - Bertelsen, Otto
I hvert fald. Anden tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2013) - Bidstrup, Ulla Morre m.fl.
Lad den kerne underfuld_ (2000) - Birkler, Frederik
Profane Prædikener (2008) - Bjerg, Svend
Sakrale prædikener (2009) - Bjerg, Svend
Politiske prædikener (2013) - Bjerg, Svend og Steffensen, Palle H
Den kostbare perle (1974) - Bliddal. A.
Skitser fra en arbejdsmark (1989) - Boas, Sophus
Det vidunderlige og det frygtelige (1999) - Boesen, Ketil
- og jævnt om alt det høje (2001) - Bojsen-Møller, Jannik
Som det lyder for mig (1963) - Bording, Solvejg
Bered Herrens Vej. Prædikener (1949) - Borresen, S.
Vejen til påske. 11 prædikener med Kristuskransen (2016) - Brisson, Benedikte
Kærligheden der forløser (1965) - Brodersen, Paul
Lys i Natten. Prædikener (1943) - Brodersen, Paul
Troens tilbagegang og fremgang (2017) - Brun, Jens
Guds Dårskab (2002) - Brunn, Carsten
Brønshøjprædikener (2014) - Brønnum, Niels
Lyset bag lyset (1990) - Bøggild, Kirsten
Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986) - Cappelørn, Niels Jørgen (red.)
Prædiken fra fængsel, katedral og landsbykirke (2005) - Carlé, Erik
Jesus- Guds Søn vor Herre (1962) - Christensen, Erik
Forargelsens Gud (1956) - Christensen, Jens
Trælkvindens søn (1947) - Christensen, Jens
Den første dag (1989) - Christensen, Johannes H.
En åben dør (2011) - Christensen, Johannes H.
Hvide marker (2011) - Christensen, Johannes H.
Prædikener til tiden (1999) - Cortes, Freddy
Med Uendeligheden for Øje (1937) - Dael, Niels
Det gådefulde liv (1994) - Damgård, Anders
Fra Marie Kirke (1985) - Davidsen, Andreas
Fri og bundet (1994) - Davidsen, Andreas
Kom hjerte tag dit regnebræt (1990) - Davidsen, Andreas
Prædikener og Lejlighedstaler (1977) - Davidsen, Andreas
Søndagsbog (1981) - Davidsen, Andreas
Prædikener, Fræer Purker (1971) - Davidsen, Harald Bülow
Nærvær undervejs (2008) - Dickmeiss, Christian
Det er vist og sandt (1976) - Dickmeiss, Vilh.
Se det Guds lam (2014) - Dirksen, Daniel R.J.
Genspejlinger (1997) - Dorn, S.J., L.O.
Når lyset brydes (1989) - Dorn, S.J., L.O.
Modgangens mønster (1957) - Dragsdahl, Johs
Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948) - Dreiøe, Hans
Evangeliet og mennesket (1935) - Dreiøe, Hans
Gennem lukte døre. Fire paasketaler (1933) - Dreiøe, Hans
Guds bolig hos menneskene (2013) - Drejergaard, Kresten
At prædike for børn 1. Prædikenvejledning til hele kirkeåret (1994) - Dyrhagen, Finn (red.) m flere
Troens glemsel (1972) - Elbek, Helge
Prædikener (2018) - Ellermann, Charlotte
Manden og myten (1998) - Engberg, Poul
Budskaber. Lyrik og evangelium (2002) - Erbs, Karsten
Evangeliske smuler (1958) - Falk, H. J.
En Sct. Knuds postil (1976) - Falk, H.J.
Fra Maribo Domkirke (1979) - Felter, Immanuel
...stenen var væltet fra. En prædikensamling (1994) - flere
Alle vort livs mysterier. Oldkirkelige prædikener (1992) - Flere
At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999) - Flere
At prædike for børn 3. Prædikenvejledninger til gammeltesttamentlige (2006) - Flere
At prædike for børn. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1994) - Flere
Dåbstaler til trinitatis. Anden tekstrække (2018) - Flere
Epistelklip. Glimt, påstande og forskydninger (2018) - Flere
Forfatterprædikener (2012) - Flere
Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980) - Flere
Gudstjeneste - også for børn (1987) - Flere
I anden række (2009) - Flere
I første række (2012) - Flere
I hvert fald. Anden tekstrække i vielses og begravelsestaler (2013) - Flere
I hvert fald. Første tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2016) - Flere
Livet tro (1930) - Flere
Ord vind kød. Poetiske tekster til kirkeåret (2016) - Flere
Otteogtres (2009) - Flere
Prædikener (1982) - flere
Prædikener fra i går til i morgen (1995) - flere
Påsken. En røst i ørkenen 3, Frikirkeprædikener (1996) - Flere
Se din konge kommer. Prædikener til første tekstrække (1998) - Flere
Søndag og Hverdag, prædikener og artikler 1-2 (1979) - Flere
Tidens Fylde (1985) - Flere
Noget på hjerte. Prædikener over anden tekstrække (2015) - Flere (Sejergaard, Jørgen, m.fl.)
Høje tider (1986) - Flere forf
18 verdslige prædikener i TV (1977) - Flere forfattere
Påske (1979) - Flere forfattere
Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012) - Flere, red. Morten Skovsted
Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011) - Flere, red. Morten Skovsted
En ny sammenhæng. Festskrift til professor Chr. Thodberg 7. februar (1989) - Flere.
Prædiken under lup (2010) - Flere. Finn Riber Jensen m.fl.(red)
_derfor talte jeg (1991) - Flere. Frede Møller (red)
Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984) - Flere. Hjalmar Havelund (red.)
Lad livet leve forkynd evangeliet om nødendigt med ord (2005) - Flere. Red. H. Storebjerg, B.Lenau Henriksen
Det skal råbes fra tagene.. (2007) - Flere. Red. J. Møllehave og E. Preisler
Påske. Fem prædikener transmitteret af DR påsken 1979 (1979) - Flere:
Ud af mørket (1998) - Foss, Lisbet
Ud af Mørket - Udvidet e-bogsudgave (2016) - Foss, Lisbet
Fattig du gjorde dig med flid (2006) - Frandsen, Agner
Kirkeårets højdepunkter. Prædikener (2014) - Frandsen, Helge Qvist
Kirkegang - søndagsglæde. Budolfi-prædikener i 90'erne (2002) - Freltoft, Johannes
Højt lyder over Dal og Skov nu Kirkeklokkens klang! (1949) - Friis, Kristian
Troens Ord (1978) - Frøkjær-Jensen, Fl.
- men livet er nyt (1998) - Gaardsted-Jørgensen, Evald
Du er under alt som dybet (2000) - Gaardsted-Jørgensen, Evald
Tro mod politik (2019) - Gadegaard, Anders
Hvad vi for intet fik (1996) - Gammeltoft-Hansen, Hans
Befrielse. Budolfiprædikener (1978) - Geil, G. S.
Gud går gennem byen (1973) - Geil, G. S.
Og der blev lys (1985) - Geil, G. S.
Adgang tilladt for uvedkommende (1982) - Geil, G.S.
Begrænsning og udfordring (1997) - Geil, G.S.
Men det skete i dag (1974) - Geil, G.S.
I ånd og sandhed. Prædikener (2002) - Grane, Leif
På sporet af Gud. Prækner fra 12 år. (1988) - Grosbøll, Thorkild
Til Sagen (2004) - Grosbøll, Thorkild
Ugudelige prædikener (2009) - Grosbøll, Thorkild
Himmelspejl i mulde (1982) - Grossbøll-Poulsen, H.C.
Frø. Småbørnsprædikener (1987) - Grunnet, Niels Eric
Giv det for intet. Prædikener. (1992) - Grunnet, Niels Eric
Fordi han kom (1985) - Græsholt, Thorkild
Vor tro er ej på hvad som helst (1991) - Græsholt, Thorkild
Prædikener og kronikker (1972) - Grønbech, Villiam
Nye prædikener (2013) - Grønkjær, Niels
Søndag (2020) - Grønkjær, Niels
Det gamle testamente i det nye (1979) - Hahn, Bent
Folkekirkeprædikener (1945) - Hansen, Ernst
Ordet er frit (1985) - Hansen, Jørgen
Den signede stund, den midnatstid (2012) - Hansen, Knud
Og glædelig er hver en dag (1990) - Hansen, Knud
Glædens under (1981) - Hansen, Leif Bork
Kærligheden der holder kaos tilbage (1988) - Hansen, Leif Bork
Søndag er vor Herres dag (1987) - Hansen, Poul
Det glædelige budskab (1944) - Hareskov, Ankiær
Den Chr. lære forklaret bd 3 samlede skrifter (1800) - Hauge, Hans Nielsen
Så er det sagt! Prædikener og essays (2005) - Haystrup, Helge
Svanens sang (Augustin-prædikener) (1998) - Haystrup, Helge (Udg.)
Vejlbyprædikener (2012) - Henriksen, Jens Ole
Denne salige tid (1942) - Hermansen, Carl
Stumper og stykker (2012) - Hesselager, Erik
Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007) - Hjerrild, Frederik
Herrens glæde (2008) - Hoffmann, Poul
Herrens Lue (1993) - Hoffmann, Poul
Skabningens længsel (1997) - Hoffmann, Poul
Solopgang fra det høje (1986) - Hoffmann, Poul
Erfaring og kristendom (1989) - Holm, Kjeld
Samfund og skæbne. Etik i en zapperkultur (1991) - Holm, Kjeld
tro og livsmod (1986) - Holm, Kjeld
I disse korte dage (1990) - Horsens, Karen
På kærlighedens vej (1982) - Hvas, Jens
Guds Ord det er vort arvegods (1998) - Hvid, Arne
Søndag er vor Herres dag (1983) - Høier, P.V.
Gammel vin på nye sække (2006) - Højlund, Henrik
Gentagelsen er det daglige brød (2009) - Højlund, Henrik
Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995) - Hørbo, John W. (red.)
For livets skyld (1979) - Jacobsen, Johs. W.
Sorg er til glæde vendt (1985) - Jacobsen, Johs. W.
I Herrens hus (1978) - Jakobsen, H. Bjerre
Guds kærlighed ej grænse ved (1993) - Jakobsen, Sv. Ebbe
En lægkvindes prædikener (2013) - Jensen, Jytte
Godt bud gi'r marv i benene (1989) - Jensen, K.E.
Frelsens hemmelighed (1963) - Jensen, Kai
Livets Vej (1948) - Jensen, Kai
..så du ikke bliver udmattet undervejs (2013) - Jensen, Leif G.
Til den kirkelige forbruger (2006) - Jensen, Leif G. og Lyrstrand, Vagn
I min faders hus (1973) - Jensen, Olav
Lifligheds magt (1982) - Jensen, Ole
Tilskikkelser og livsbetagelse (2017) - Jensen, Ole
Prædikenens dårskab. Forargelsens teologi (1996) - Jensen, Ole Brehm
Kulsorte syndere i en kridhvid kirke (2015) - Jensen, Søren E
Det handler om Kristus (1994) - Jensen, Viggo
Er det vigtigt? (1981) - Jeppesen, Aksel B.
Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser I (2004) - Jeppesen, Knud
Bål på højene (1997) - Jepsen, Bent Kim
Ordet blev menneskets lys (1985) - Johansen, Johannes
Glæden springer af svøbet ud (1980) - Johansen, Johs.
Stem mig med din egen hånd (1991) - Johansen, Johs.
Kirkeårets evangelietanker (1962) - Juhlert, E.F.S (red)
Kirkeårets evangelietanker B (1962) - Juhlert, E.F.S (red)
Det uomgængelige hus (2016) - Juul, Ole
Askelysningen, bibelske prædikener og legender (1989) - Jørgensen, Gunda
Læsefrugter. Bibelfortællinger, prædikener og legender (2018) - Jørgensen, Gunda
Paradisporten (1998) - Jørgensen, Gunda
17 prædikener (1990) - Kaalø, Steen
Højhedens Gud i ringhed klædt (1979) - Kaldau, Leif Chr.
Nogle prædikener (1943) - Keiding, K
Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970) - Keiding, K.
Prædikener holdt i Helligkors Kirke fra 1989-2010 (2010) - Kirkeby, Ole Fogh
Ingen er helt alene- (1980) - Kiørboe, Pia
Frihed og bundethed (1990) - Kjeldsen, Ingrid
En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013) - Kjærsig, Anders
Evigheden - har vi nok af. Biografiske prædikener (2021) - Kjærsig, Anders
12 Prædikener (1981) - Klausen, L.A.
Nåden er din dagligdag (2005) - Klemmensen, Erik
Idé og erindring (1949) - Knudsen, Jakob
Kristelige Foredrag (1933) - Knudsen, Jakob
Livsfilosofi (1948) - Knudsen, Jakob
Marias sten (1996) - Knudsen, Knud
Fra prædikestolen. 15 prædikener (1987) - Koedbøl, Johs.
Den hellige hensigt (1969) - Krarup, Søren
Kristendom og dansked (2001) - Krarup, Søren
Loven (1980) - Krarup, Søren
Efterladte Prædikener (2006) - Krarup, Vilhelm
Denne er dagen (1991) - Kristensen, Flemming Baatz
Mens de gik og talte sammen 1. Rk (2006) - Kristensen, Flemming Baatz
Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007) - Kristensen, Flemming Baatz
På pilgrimsrejse i kirkeåret II (2020) - Kristensen, Flemming Baatz
Lys hjemmefra og andre betragtninger (1988) - Kristiansen, Erling
Mellem påskeliljer og andre betragtninger (1990) - Kristiansen, Erling
At tælle vore dage (2003) - Kristoffersen, Svend Aage
Refleksioner. Lidt af hvert (2008) - Kristoffersen, Svend Aage
Himlen på jorden? Prædikener (e-bog) (2013) - Kruse, Juma
Prædikener fra Blichers kirke: Troens frugter er kærlighedens gernin (2015) - Kruse, Juma
Hjertets dannelse (2020) - Kruse, Juma Nellemann
Kun gerningen er vor bekendelse overfor omverdenen (2019) - Kruse, Juma Nellemann
Livet om at gælde. 60 prædikener (2017) - Kruse, Juma Nellemann
Til dagen og vejen. 13 prædikener (2004) - Krøgholt, Jakob
Rapport fra et prædikenværksted (2019) - Kvist, Jens
Ugræs og hvede (1984) - Kvist, Vagn
Fyrre prædikener (1969) - Larsen, K. Olesen
Livsmod på Guds Ord (1973) - Larsen, K. Olesen
Ordet om Gud (1937) - Larsen, K. Olesen
En salme og to prædikener (1986) - Laursen, Poul R.
Hans dødsdom - din frifindelse (1975) - Legarth, Henning
Hjemkomst (1995) - Lind, Vincent
Mira - - - Søndagsbreve (1992) - Lind, Vincent
På klippegrund (1975) - Lindblom, J.F. Sonne
Trinitatis. En homiletisk rejseberetning (2015) - Lindhardt, Mogens
12 prædikener (1984) - Lindhardt, P.G.
15 prædikener (1961) - Lindhardt, P.G.
Brudstykker af en postil (1968) - Lindhardt, P.G.
Det evige liv (1953) - Lindhardt, P.G.
Eftertryk - 19 prædikener (1980) - Lindhardt, P.G.
Gentagelse - 19 prædikener (1975) - Lindhardt, P.G.
Optryk. Udvalgte prædikener og foredrag (1981) - Lindhardt, P.G.
Påskud og prædikener (1968) - Lindhardt, P.G.
Gudstjeneste for alle sanser (1995) - Lissner, Holger
Fra kanten om kernen (2020) - Locht, Charlotte m.fl
Ikke på vilkår! Prædikener i fængslet (2000) - Lomholt, Carl
Kompostil (1999) - Lumholt, Bent
Mogens Lunds Postil (2001) - Lund, Mogens
I Pinsens Tegn. Fra Pinse til advent (Marmorkirken) (1946) - Lund-Sørensen, A.
Forventninger. Prædikener, taler og fortællinger (1999) - Lundblad, Helge
Kirkepostil 1522 (1522) - Luther, Martin
Predigten über Christusbotschaft (1966) - Luther, Martin
Troen og livet. Prædikener bd. 6 i Credos Luther Serie (1992) - Luther, Martin
Ordet. En røst i ørkenen 4. Frikirkeprædikener over episteltekster (1995) - Lyrstrand, Vagn
Prædikener fra Sandager-Holevad (1995) - Løgstrup. K.E.
I tide og utide. Lutherske prædikener til kirkeåret (2021) - M. Bøye, N. Hauge, K.W. Holm, red.
Børn og Gudstjeneste (1992) - Madsen, Helle Krogh
Forvandling og fællesskab (1986) - Madsen, Ole Skjerbæk
Opstandelseslyset (2016) - Mogens, Kaj og M.L. Engelhardt
Den dybe sammenhæng (1988) - Mogensen, Kaj
Evangeliet til hverdag (1999) - Mogensen, Kaj
Kærligheden er af Gud (2009) - Mogensen, Kaj
Liv og tro. Prædikener (2014) - Mogensen, Kaj
Til trøst og glæde (2000) - Mogensen, Kaj
Min jord er en purpursalig fryd (1984) - Mortensen, Rolf Garfield
Alting af Kærlighed sødes (1992) - Mortensen, Viggo
Tro og virkelighed (1978) - Mortensen, Viggo
Vi er børn af huset (1972) - Müller, Johannes
Vor Herre! til dig må jeg ty (1978) - Müller, Johs.
Lillerødprædikener (2021) - Mulnæs, Carsten
Fredens prædikener 1919-1927 (2023) - Munk, Kaj
Fredens prædikener 1928-1939 (2023) - Munk, Kaj
I Guds Bismer. Sidste danske prædikener (1946) - Munk, Kaj
Krigens prædikener 1940-1944 (2021) - Munk, Kaj
Med Ordets Sværd (1945) - Munk, Kaj
Ved Babylons Floder (1941) - Munk, Kaj
Prædikener (Mindeudgave) (1948) - Munk; Kaj
Den første dag i ugen (1980) - Møgelvang, Niels
Gennem åbne døre (1971) - Møgelvang, Niels
Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977) - Møgelvang, Niels
Livsalige land (1979) - Møgelvang, Niels
Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976) - Møgelvang, Niels
De levendes lyst (1990) - Møllehave, Johannes
Den livsild som forbrænder (1977) - Møllehave, Johannes
Du ved din dommer har ført din sag (1986) - Møllehave, Johannes
Dødningehjem - de levendes land (1981) - Møllehave, Johannes
Fuglen, blomsten og barnet - en samling artikler og prædikener (2012) - Møllehave, Johannes
Hvad er et menneske (1984) - Møllehave, Johannes
Hvor kærlighed bor (1997) - Møllehave, Johannes
Til glædens Gud (1977) - Møllehave, Johannes
Brev fra Gud. Prædikener over episteltekster til første tekstrække (2014) - Møller, Frede
Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998) - Møller, Frede
Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995) - Møller, Frede
Undervejs med Kristus (2005) - Møller, Frede
Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899) - Møller, Otto
Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931) - Møller, Otto
Atter til Højmesse (1958) - Nedergaard, Paul
Til Højmesse (1958) - Nedergaard, Paul
Olien. En røst i ørkenen 1-2, Frikirkeprædikener (1996) - Nielsen, Carsten, Leif G. Jensen
Skrevet af Helligånden (2005) - Nielsen, Erik A.
Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser (2003) - Nielsen, Kirsten
Det Gamle Testamente på prædikestolen. Udvalgte prædikener (2014) - Nielsen, Kirsten
Kærlighedens revolution (1969) - Nielsen, Sv. Aa. (Toreby)
Næstekærlighed i trafikken (1977) - Nielsen, Sv. Aa. (Toreby)
Han er i verden (1973) - Nielsen, Sven Aage
Han er Herren. Prædikener (1987) - Nielsen, Svend Aage (Haslev)
Evangeliet er som et brev til den elskede (2004) - Nissen, Michael Krogstrup
Dit ord blev vort sted (1990) - Noe-Nygaard, Helge
Mennesket i Guds billede (1986) - Okkels, Hans Olav
Alting hænder anderledes. Garnisonsprædikener (2020) - Oldenburg, Claus
Prædikener (1995) - Olsen, Svend Olaf
Hjemlængsel steder og fortællinger (2016) - Ottesen, Doris
Kirkehistoriske Prædikener (2011) - Ottosen, Knud
Femten Vedersø-prædikener (1998) - Overgaard, Christian
Livet selv - en livsfilosofisk tolkning af kristendommen (1993) - Pahuus, Mogens
Trinitatisprædikener - fra en naturforsker (2002) - Palm, Eivind
Et år med Ordet (2015) - Paludan, Ebbe
Skovshovedprædikener (1977) - Paludan, Frederik
Kristendom og Folkekirken i dag (1986) - Pedersen og Rosenkjær,ved
Kærligheds magt (2014) - Pedersen, Anders
Tvivl og tro (1992) - Pedersen, E. Thestrup
Forladthed og nærvær (2000) - Pedersen, Gudmund Rask
Glæden på Trods (2005) - Pedersen, Gudmund Rask
Lad ikke tårerne blinde dine øjne (1967) - Pedersen, Sv.
Hellere levende hund end død løve. Prædikener og debatindlæg (2015) - Petersen, Jørgen Juul
Den yndigste rose (2012) - Plum, Karin Friis
Det er som at løftes af mægtige hænder (2011) - Plum, Karin Friis
Og det blev morgen, tredje dag. Prædikener (1998) - Plum, Karin Friis
Tro paa Gud. Sidste prædikener i Ansgars Kirke (1940) - Pontoppidan Thyssen, E
Ordet og troen (Genudgivet 2021) (1976) - Prenter, Regin
At spejle livet (2002) - Prædikener v. M. Eilertsen og T. Pedersen
Nordjyske prædikener (2003) - Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga
Hold blus på lampen - tændstikker fra kirke og præstegård (1985) - Præstholm, Erik B.
Korsfæstet død opstanden (1943) - Rald, N.J.
Ordets tiltale (1968) - Rald, N.J.
12 prædikener og en efterskrift (1969) - Rasmussen, H.F.
I vor Faders hus (1992) - Rasmussen, Hans Frede
Kirkegang. Lyst og nødvendighed (2004) - Rasmussen, Knud Nyboe
Svend Eriks bog. Grønlandsbilleder og prædikener (1996) - Rasmussen, Svend Erik
Gud er kærlighed. Kristologiske prædikener (2015) - Rasmussen, Thomas Reinholdt
Kristne prædikener imod islam (2001) - Riis, Richardt
Giv Gud, hvad Guds er. Udvalgte tekster fra kirkeåre (1994) - Riiskær, Inger og Rasmussen, Bruno
Nu næsten og kærligheden (2008) - Risvig, Ronald
Jeg er vejen, sandheden og livet (1976) - Rosendahl, Niels
Hverdagens Gud (1952) - Rothe, Oluf
Tre prædikener (1962) - Rothe, Oluf
Landsbyprædikener (1993) - Ruager, Søren
Landsbyprædikener 2 (1993) - Ruager, Søren
Fra det mindste til det største (1985) - Sandbæk, Ulla
Min fars hus har mange boliger (1988) - Sandbæk, Ulla
Modsigelsens billeder (1978) - Sarauw, Kirsten
Tilbage bliver kun ømheden (1999) - Sarauw, Kirsten
Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979) - Sarvig, Ole
Prædikener (1945) - Schack, Tage
På denne klippe (1943) - Schepelern, Johannes
Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996) - Schindel, Jørgen
Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993) - Schindel, Jørgen
Den hellige Lektie (1960) - Schindler, Peter
Dette hellige Evangelium (1949) - Schindler, Peter
Jesu offer - vort offer. Efterladte prædikener fra Varnæs kirke (1997) - Schrøder, Urban
Danske prædikener gennem tiderne (1954) - Schrøder, Urban (red.)
Oplevelse og fortolkning (1978) - Schultz, Jørgen
Prædikener (1975) - Schultz, Jørgen
Prædikener (1943) - Schultz-Lorentzen, C.W.
Lad os plante et træ (1972) - Siegumfeldt, H.H.
Blomstre lad muld hvor de træde (1992) - Skov, Helge
Liv og lys (2014) - Skoven, Anne Vig
Prædikener fra Trinitatis Kirke (1987) - Skydsgaard, Kristen Ejner
Liv og lidenskab (2016) - Sløk, Johannes
Prædikener (1998) - Sløk, Johannes
Barmhjertighedens port. Dianalund-prædikener (2014) - Smidt, Frederik Berggren
Ord til andet (2012) - Stange, Jesper
Tværsnit '14-'15. Enogtredive prædikener fra 2014-2015 af yngre præd (2015) - Steenbuch red., Johannes Aakjær
Gud kysser uden samtykke (2021) - Stender, Poul Joachim
Gudsbilleder i byen (2001) - Storebjerg, Hanne
Nogle prædikener fra årene i Hodde og Tistrup (1993) - Svendsen, Thyge
Skrevet og talt (2005) - Sørensen, Niels Møller
Om at holde ud. Afskedsprædiken (1961) - Sørensen, Otto
Som sagt 12 prædikener (2004) - Thaarup, Charlotte
Tro og kærlighed (2010) - Thodberg, Christian
Dagen og Vejen (2005) - Thomsen, Erling Stougård
Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001) - Thomsen, Erling Stougård
Da åbnedes deres øjne (2021) - Thomsen, Henning Kjær
Fra Ryslinge 1969-1985 (1986) - Thomsen, Niels
Bygget af levende stene (1989) - Thomsen, Preben
Ej i de smalle sunde (1983) - Thomsen, Preben
Så dybt i mit ler (1979) - Thomsen, Preben
At tvivle - om sin tvivl. Prædikensamlingen (2015) - Thorndal, Troels
Prædikener (1940) - Thygesen, Thyge
Guds gavmilde ord (1979) - Thysen, Hans
Det evige i nuet. Prædikener (2002) - Tillich, Paul
En ny skabelse (1966) - Tillich, Paul
Grundvoldene vakler (1965) - Tillich, Paul
Ord som står til troende (2010) - Torkelund, Hans Jørgen
Omgivelser (2012) - Trankjær, Mette
Præstetjenestens herlighed - og kors (1997) - Ulsdal, Poul
Højkirkeprædikener samlet af P.U. (1963) - Ulsdal, Poul (red).
Prædikener (1952) - Ulvbjerg, Elna
Langfredag. Tolv prædikener (1941) - Ussing, Henry
Lignelsen om den uærlige godsforvalter. 20 udlægninger. (1995) - Ussing, Werner Dag
Som dagligt brød (1983) - Vedstesen, Sten-O. B.
Alt det som er (2009) - Værge, Johannes
Lysvæld. 17 prædikener og et efterord (1998) - Værge, Johannes
Virkelighedsbilleder (1986) - Værge, Johannes
Nåden vil høste hvad den sår (2017) - Wagner, Hartvig
Solopgangen fra det høje (1987) - Wagner, Inge-Lise
En Mindebog og nogle af hans Prædikener (1956) - Wemmelund, P.M.
Texten talar. Trettio predigningar (1989) - Wingren, Gustaf
.i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006) - Østerby-Jørgensen, Peter
For evangeliets skyld. 30 prædikener (2015) - Østergaard, Kristian
Mod en stjerne (2008) - Østergaard, Kristian
Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003) - Ågård, Erik
Kronede dage (1994) - Ågård, Erik
Bibelske billedmeditationer over Joakim Skovgaards billeder i Viborg (2001) - Ågård, Erik og Johannes Aagaard

Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.