Forside: Den hemmelige Vej - - - - Kontakt

Det syntes de..
Nedenstående er evalueringer af proto-løbet d. 13. april 2013 i Tønder og i Skærbæk, hhv 2014 og 2015 og i Alslev 2015.
Fra konfirmandernes evalueringer:
Tobias – det sjoveste var ”At gå samme med sine venner og det at det var ret virkeligt”
Signe og Rikke: ”Det sjoveste var labyrinten”
Kamilla, Mette og Malene: ”Det var ret sjovt, at det var en rigtig politimand, der sad som romersk officer”
Anonym: ”Knivstikkerne – da de kom, var sjovest”

Konfirmanderne vil nok fremover se deres by i et nyt lys
Jeg kan kun anbefale rollespilsløbet Den hemmelige vej. Konfirmanderne nød at lege sig ind i Jesus-fortællingen i samspil med frivillige voksne på bemandede poster. De kunne genkende meget fra læsningen af ”Menneskesønnen” og arbejdet med lignelser i konfirmandstuen. På den måde blev det en slags repetition. Det stærke er, at de bliver nødt til at forholde sig til Jesus-historien ved at træffe en række valg for at komme videre...Den oprindelige bog er er imponerende godt omsat til fysiske rammer og tilpasset lokale forhold helt ned i detaljen. Labyrinten overrasker ved sin størrelse. Og konfirmanderne vil nok fremover se deres egen by i nyt lys: Sparekassen, er det egentlig Zakkæus’ hus? Og er den smalle Ålestrøm virkelig Jordanfloden? Den barmhjertige Samaritaners kro ligger da på Hasselvej? Den afsluttende opstandelses-del i kirken formåede endog at inddrage udstillet kunst i vores kirkerum. Bagefter kunne vi genopleve momenter fra rollespillet i billeder lagt på en Facebook-side.[Billederne kan ses her]
Sognepræst Anne Mette Gundesen, Alslev, Janderup og Billum pastorat.

Et teologisk godt sammenhængende rollespilsløb
Vi har nu for andet år i træk haft ”Den hemmelige Vej” i Skærbæk sogn. Konfirmanderne synes det er sjovt. Det er et teologisk godt sammenhængende rollespilsløb, hvor de møder eksistentielle problemstillinger, og ikke så lidt Jesus-stof. Vi har brugt det sidst i forløbet, men vi overvejer at bruge det først i forløbet næste gang. Så bliver det en slags ryste-sammen-oplevelse og en introduktion til en række temaer, som så vil blive taget op senere. Det passer godt ind i undervisning, som i et vist omfang er lagt i blokdage. [Billeder fra løbet i Skærbæk]

Andreas Buur Melchiorsen - sognepræst ved Skærbæk Kirke [2015]


En dejlig dag
Jeg synes det var en rigtig god dag og vil gerne have oplevelsen igen :-). Synes også jeg kunne mærke, at børnene havde en god dag. De frivillige og forældrene måtte godt have fået endnu mere at vide om hele løbets indhold… Der blev noget at snakke om for børn og forældre. Det var vigtigt at have konsulenten, som var idémanden bag – også for os forældre. Ved computerne fik børnene en vældig god snak, det var ikke bare “ Vi siger bare “ men havde en diskussion. Det var et stort arrangement, men det var det hele værd.. Forældrene, der var med, synes jeg gik vældig meget op i det og som snakken gik ved frokosten, havde de også en dejlig dag.
Dora Petersen, medlem af menighedsrådet

Spændende og lærerigt

Løbet er spændende og udfordrende, meget lærerigt for konfirmanderne. Praktisk kræver det mange frivillige (hos os ca 10, men det lod sig fint gøre at finde dem - også en almindelig fredag. De frivillige har stor fornøjelse af at være med

Linda og Kjeld Roager (Hhv. organist og kirkeværge ved Skærbæk Kirke) - 2014


Lødigt, sjovt og udfordrende
..Lærende uden at være belærende. Lødigt, sjovt og udfordrende – ikke kun for konfirmander, men også for frivillige og præster. Jeg kan kun sige, at det har været en udelt fornøjelse at arbejde sammen med Kristen i processen. Der har været tale om god sparring. Altid har han været åben for specielle ønsker og særlige, lokale behov. Hele vejen har han stået som en seriøs, kompetent og løsningsorienteret partner. Som præst og underviser vil man fremover kunne nyde, at der her er et teologisk velfunderet og pædagogisk slidstærkt materiale – som oven i købet levner mulighed for lokal tilpasning.
Jeg vil vælge det igen!
Jens Elkjær Petersen, dengang sognepræst i Tønder, nu provst i Køge

Læs mere om hele tilblivelsen af projektet