FORSIDE - Hvem er vi - Pris - Kontakt


Den hemmelige Vej

er et rollespilsløb - som handler om møder med mennesker og begivenheder omkring Jesus.

Det er for konfirmander - ved blokdage, weekends, på lejre o.l. Velegnet for større sogne, samarbejder mellem sogne, provstier eller dele af provstier.


Det får I:

Et "løb" eller rollespil som virkelig engagerer konfirmander

(For op til ca 80 i 3 timer - kan dubleres samme dag)

(Hvis vi nu har 220 konfirmander? [Klik])

 • som formidler helt centrale temaer i kristendommen
 • som får det meste af Jesus-fortællingen med
 • som åbner for forståelsen af at kristendom ikke bare er historisk stof men noget eksistentielt
 • som bruger indlevelse og valg som pædagogisk vej
 • som er velegnet til at forældre deltager som frivillige – og de har lyst - og som derfor også får del i noget af undervisningsstoffet.
 • som kan engagere andre frivillige i menigheden/sognet i et kirkeligt kernearbejde, ikke bare på det praktiske plan, men også det indholdsmæssige
 • som har signalværdi udadtil
 • som tilpasses lokalt – til den lokale geografi og lokale ressourcer
 • som kan købes som færdig pakke
 • eller som kan medformes og suppleres af jer
 • Billeder fra løbet på Facebook *
Idéen:
Konfirmanderne bevæger sig i hold på to gennem et løb i fem faser. De former delvis selv deres vej, når de ved løbets poster vælger næste sted. Vejen er hemmelig i den forstand, at den ikke på forhånd er kendt. De enkelte holds veje bliver forskellige, men der er dog knudepunkter, som alle passerer, og målet er det samme. Undervejs løber de ind i forskellige udfordringer, de skal forholde sig til.

Rollen,
man i spillet træder ind i, er en person, som færdes i udkanten af personkredsen omkring Jesus, som kommer tæt på mange af de begivenheder, vi møder i Ny Testamente, og som ender med at blive discipel.

Målet i spillet
er for deltagerne at finde ”den skat som tyve ikke kan stjæle og rust ikke ødelægge” – og i forhold til de øvrige deltagere at vinde ved at have samlet den største score (afhængig af gennemførselstid og indsamlede point).

Det pædagogiske mål
er, at konfirmanderne gennem den indlevelse som det betyder, at de selv skal træffe valg, får en dybere forståelse af de eksistentielle og teologiske sider i fortællingen om Jesus.

Se mere om: Centrale temaer - Jesusfortællingen - Frivillige - Lokal tilpasningDe fem faser:

De faser, som deltagerne i løbet bevæger sig igennem, er både forskellige fysiske rum og indholdsmæssigt forskellige rum. I bevægelsen gennem de indholdsmæssige rum er der en tydelige progression i fortællingen - og i spilsammenhæng repræsenterer de hver sit "level".

A. Begyndelsens ”hjemme” – hørehistoriegrupper [Se mere]

B. Labyrinten - Fysisk opbygget labyrint [Se mere]

C. ”På vej til Jerusalem” – orienteringsløb i byen/landskabet [Se mere]

(B/C er samtidige - halvdelen begynder med Labyrinten og halvdelen med byløbet "På vej til Jerusalem)

D. ”Jerusalem” - Ved pc’er [Se mere]

E. – Opstandelsens ”hjemme” - Kirken [Se mere]

De fem faser er selve løbet - men den fælles instruks inden og den fælles, afsluttende andagt i kirken hører med i den pædagogiske helhed.
Flyer a4 - til eget print

Flyer a5 - til eget print - lidt mere tekstRing på +47 466 44 238 og hør nærmere

eller skriv til ksf@theol-p.net

Det er naturligvis helt uforbindende

Konsulent Kristen Skriver Frandsen


Det sjette rum: Det fælles sociale - Facebook. Her lægges der billeder fra de enkelte løb
Versionerne Light og Superlight:

Især til jer med små, hold hvor standardløbet bliver for dyrt, eller hvis budgettet bare ikke er til mere. [Se mere]Mammon er en farlig ting - men der er alligevel en særlig gangbar valuta på Den hemmelige Vej


Kristen Skriver Frandsen Tlf +47 466 44 238 - ksf@theol-p.net