Forside - -Priser - introduktionstilbud - - Kontakt

Priser - og hvad der skal bruges
Der kan normalt deltage op til 80 konfirmander i et løb – men 50-60 er det optimale – er der flere, skal man overveje en dublering. Tid: 3 timer inklusive instruktion. Kan følges/forudgåes af en pølse/pizzapause mellem to hold, hvor begge hold deltager. Man kan forestille sig forskellige former arrangementer i den anden halvdel af dagen, en film i lokal biograf – eller bare forskellig mødetid for de to hold.


Pris: kr. 11.500

+ transport og eventuelt bropenge

Dette skal bruges:


Lokale til labyrint min. 8 x 10 meter – kan være: gymnastiksal, krypt, festtelt

Undervisningslokale – med bordplads til 6-8 bærbare pc’er
Lokale til de frivillige (til en kop kaffe og instruktion – kan være stående i køkkenet)
Lokale til instruktion af konfirmanderne – kan sagtens være undervisningslokalet
Lokale til højtlæsegrupper – kan være undervisningslokalet – alt efter størrelse lidt flere rum

- man skal tænke på hvordan/hvor der skal spises i forbindelse med dagen

2 rum, ”kontorer” e.l. til forskellige funktioner (kan være sekretær/graverkontor e. l.)

Kirkerum

Eventuelle præmier*

8-10 aktører/frivillige** (her inkluderet præster, eventuelt andre lønnede medarbejdere) – vi kan klare os med færre, og flere kan bruges.
(2 frivillige skal bruges før løbet til at opstille labyrint – enten aftenen før eller 3 timer før. Tidsforbrug 2 timer)
(1-2 frivillige skal, senest 2 timer før løbet begynder, sætte poster op i byen – og nedtage dem og samle dem umiddelbart efter løbet).
3-4 af de frivillige skal også bruges til at tælle point

Sparring for konsulenten*** og tjek af kort med poster senest en uge før løbet (1-2 timer - Præst og/eller anden, der kan læse et kort) - tidsforbrug: 1-2 timer

Eventuelt tøj til udklædning - efter aftale.

Vi kommer med:

Mapper med højtlæseafsnitene
Labyrint i 15 moduler
Laminerede poster til byløb og kirkeløb
Bonuskort
Clip-boards
Blyanter
Bykort med postangivelser på
Logblade
Instruktionssider til frivillige til alle opgaver
6-8 bærbare pc’er til pc-løbet
Supplerende test/opgaveark
Kostumer efter aftale


Derudover dækker prisen

at konsulent eller medarbejder ved ”Den Hemmelige Vej” leder opstilling af labyrinten dagen før/ 3 timer før løb.

Løbstilpasning til lokalområde – senest en uge før. Denne foretages inden i samarbejde med lokal præst eller en anden relevant person. Indarbejder den lokale geografi.
Organisering af brug af frivillige – i samarbejde med præst/ andre lokale om navne og individuelle kompetencer.

Konsulentens ledelse af selve løbet
Introducerer/instruerer frivillige voksne
Instruerer konfirmanderne (sammen med præst/er)
Tovholder hele vejen igennem
Leder nedtagning og pakning af labyrint

Billeder fra løbet på Facebook

Forslag til tekst til pressemeddelelser. (Lokalaviser plejer at finde det relevant at skrive om det).


*Vi har prøvet med flotte, attråværdige præmier (et sæt hørebøffer), men har nøjedes med slik de sidste par løb. Store præmier frister til snyd, og kan give en vis uevangelisk misundelse.

** Man kan tro, det er svært at få frivillige en almindelig hverdag, og det vil blokdage aftalt med skole jo være. Men i Skærbæk kom man nemt op på 10 – der var både menighedsrådsmedlemmer og konfirmandforældre, som tog fri fra arbejde i dagens anledning. Holder man løbet en lørdag eller søndag kan man sagtens få konfirmandforældre med – og det er en god oplevelse også. Vi tilrettelægger alt efter hvor mange frivillige, der er. Og frivillige af alle slags har hidtil udtrykt udelukkende glæde ved at være med.

*** Sparring og samtaler mellem konsulent og lokal ankermand/kvinde/præst skal sikre at man er enige om hvem der gør hvad. Den/de skal hindre fejl i placeringer af poster.

Den hemmelige Vej – et rollespilsløb
Kristen Skriver Frandsen
Tlf 23 60 76 34 – ksf@bbsyd.dk