Mariæ Bebudelse

<< - - >>
Mattias Grünewald. Isenheimeralteret
Bøgerne på skrinet.
Den øverste er Det nye Testamente - som hviler ovenpå Det gamle Testamente. Den mørke bog er lukket - det er den røde bog, der er slået op og som har det nye lys.
Det gamle Testemente og Det nye Testamente kaldes undertiden henholdsvis den gamle og den nye pagts bøger.

Bøger kan være vigtige. Men de kan også have en mere tilbagetrukket rolle. Og skrift er ikke det vigtigste i kristendommen. Jesus selv skrev kun i sand. (Joh. 8,1-f.) Og Paulus mener at det vigtigste sted at skrive noget er i menneskers hjerter.