Mariæ Bebudelse

<< - - >>
Mattias Grünewald. Isenheimeralteret

Forhænget
er trukket til side til det mellemste rum. Mest nærliggende er det at komme til at tænke på forhænget ind til det allerhelligste i jødernes tempel. Bag det stod pagtens ark - med de gamle stentavler, de ti bud. På Grünewalds billede er skrinet mellem Maria og Gabiel vel pagtens ark. Men forhænget er trukket til side til et nyt allerhelligste. Det er det rum, hvor Kristus er.

Her i bebudelsens øjeblik, og så længe Maria bærer Jesusbarnet under sit hjerte, er det jo så hendes egen gravide mave, som er en slags ny pagtens ark. Og det, som arken rummer er af kød og blod, og ikke sten. Ligesom de kristne - fx Paulus - senere kunne sige at den nye lov skal skrives i menneskets hjerte, og den skal afløse og overstråle loven på de gamle stentavler.

Om forhænget da Jesus døde på korset: >>