Mariæ Bebudelse

<< - - >>
Mattias Grünewald. Isenheimeralteret

Helligåndsduen
svæver ikke som på så mange bebudelsesbilleder over Maria, men i kirkens og gudstjenestens rum bag hende. Kirkerummet på billedet forestiller alverdens og alle tiders kirkerum, og gudstjenesterne i dem - altsammen Helligåndens værk; den Helligånd, som Jesus gav de troende, da han selv var opstået fra de døde (Joh. 20,19-23).

På den måde fremstiller Grünewalds billede tanken, som ligger bag salmedigteren Kingos bøn i "Nu kom der bud fra englekor".

Som Guds kraft og ånd overskyggede Maria, sådan beder deltageren i gudstjenesten om at det samme må ske med ham eller hende.

Se også om bøgernes rolle i Helligåndens rum

Nu kom der bud..

" O Herre Jesus, lad din Ånd
mig kraftig overskygge,
bered mit hjerte ved din hånd,
at du deri kan bygge,
at også jeg kan åndelig
undfange dig,
og aldrig fra dig rykke!

Så skal din Himmel i mig her ved Åndens kraft begynde..."

Thomas Kingo