Mariæ Bebudelse

<< - - >>
Mattias Grünewald. Isenheimeralteret

Det bageste rum
er rum for en anden gudstjenesten end den gamle før Kristus. Det betyder også en hel ny tid.
Vi ser i hele bebudelsesbilledet gennem tre rum, som svarer til trosbekendelsens tre led: Gud Faders, Gud Søns og Gud Helligånds rum. Det er på en måde også tre tider, vi ser. Først Gammel Testamentes tid - med skabelsen og profeterne. Maria og englen Gabriel danner en portal ind til det næste rum. Det rum er Kristusrummet, Guds Søns rum og den tid, han var på jorden. Gennem det ser vi ind i det tredje rum, det er gudstjenestens rum og kirkens tid. Her svæver Helligånden i en dues skikkelse.
Og med bøgerne i gudstjenesterummet forholder det sig på en særlig måde.