Til interesserede i kirkens vilkår verden over og i Dansk Missionsråds arbejde - Online udgave - [Om red.] - - Afmeld

Kalender: 14-06-2012: Kirkens Mission og Sekularisering - Folkekirkens Missionskonference 2012 - 01-08-2012: Global Discipel - årskursus på Gå Ut Centret i Norge - 15-08-2012: IAMS International Mission Studies Conference -
Kalenderen udbygger DMRs kalender [Se her] - og medtager alle arrangementer af kirkelig, missional interesse - fra stiftsniveau over landsplan til et udvalg af relevante, internationale konferencer, seminarer o.l. [Få arrangement optaget]

Verden over siden sidst


08-06-2012 - Danmark tillader vielse af homseksuelle i kirken - Danmark - [Christian Post ]
04-06-2012 - Strid om "ny calvinisme" - om prædestination, ubetinget nåde.. - USA - [Christian Post ]
04-06-2012 - Bombe sårer og dræber uden for kirke i Nigeria - Nigeria - [ChristianityToday ]
31-05-2012 - Kirkernes Verdensråds første møde i Kina - med medlemskirke som vært - Kina - [Episcopal News Service ]
30-05-2012 - Den ortodokse kirkes rolle i den kritiske, økonmiske situation - Grækenland - [Washington Post ]
27-05-2012 - Sorte, bøsser og kirken - USA - [NPR ]
24-05-2012 - Koptisk vrede over livstidsdom over kopterer og frifindelse af muslime - Ægypten - [Assyrian International News agency ]
24-05-2012 - Globalt indeks over teologisk uddannelse - institutioner og personer - Globalt - [Presbyterian Church, USA ]
24-05-2012 - Ateist: bibeluddeling OK for at undgå reduceret moral-skriftforståelse - England - [Huffpost Religion ]
24-05-2012 - Afstemning om kvindelige biskopper nærmer sig - England - [WorldWide Religious News (WWRN) ]
23-05-2012 - SAT-7 - Tyrkiet får ny direktør - Tyrkiet - [Sat7 ]
23-05-2012 - Har Obamas godkendelse af homoægteskab øget afro-amerikaneres støtte? - USA - [Christian Post ]
21-05-2012 - Sammenh&ael ig;ngen med medier, folkelig opinion og religiøs frihed - Kina - [Forum 18 ]
18-05-2012 - Sudan lukker kristne hjælpeorganisationers kontorer - Sudan, Khartoum - [Christian Post ]
18-05-2012 - Protestantiske kirker i Frankrig forenes - Frankrig - [Presbyterian Church, USA ]
18-05-2012 - De arktiske kristne får den første komplette Inuit-bibel - Canada,Toronto - [Presbyterian Church, USA ]
17-05-2012 - Vanskeligheder for "markedsføring" af martyr - kætter eller ortodoks? - Iran - [ChristianityToday ]
17-05-2012 - Sorte kristne begår synd, hvis de støtter Obama - USA - [Christian Post ]
16-05-2012 - Kritik af vestens forhold til oprindelige folk - Globalt - [Episcopal News Service ]
15-05-2012 - Blair måtte ikke velsigne sit land - "Dette er ikke USA" - England - [Daily Mail ]
10-05-2012 - Demografi og sekularisering - USA - [Boston.com ]
10-05-2012 - "De kristne til Beiruth, alawitterne i kiste!" - Syrien - [USA Today News ]
09-05-2012 - Reaktioner på Obamas holdning til homoseksuelt ægteskab - USA - [CNN ]
09-05-2012 - Davids bøn mod Goliath om magten over oliefelter - Filipinerne - [Ecumenical News International ]
08-05-2012 - "Occupy Faith"- gruppe arrangerer pilgrimsvandring - England - [Ecumenical News International ]
04-05-2012 - Vatikanets kongregation for ret tro advarer katolske kvindelige ledere - Brasilien - [99brattle ]
04-05-2012 - Forbindelser mellem afrikansk traditionel tro og kristendom - Kenya - [Ecumenical News International ]

NB: Ovenstående er et udvalg af månedens nyheder på KirkenUpdate 2012

Kommentarer, artikler og introduktioner:

Sat7 Tyrkiet får ny direktør - vilkårene i Tyrkiet
Kurt Johansen
Næst efter Afghanistan er Tyrkiet det land i verden med færrest andel kristne. Af Tyrkiets befolkning på godt 70 mio. indbyggere er der i dag kun højst 260.000 kristne. Dette svarer til 0,4 procent. Flertallet af de kristne i Tyrkiet er ortodokse, men der findes også katolikker og et mindre antal protestanter. At der blot er få kristne i Tyrkiet er faktisk en ny situation... Læs mere.


Kirker kan bruges til at opfylde 2015-målene
Jonas A. Jørgensen
Mens man anerkender, at fattige mennesker ofte er aktive deltagere i lokale trossamfund, betragtes dette som private og personlige anliggender, der er udviklingsindsatsen uvedkommende. Men i det globale syd, hvor målene skal indfries, er livets religiøse dimensioner uomgængelige, også når det gælder udvikling. Med andre ord: Vi bliver nødt til at se på hvilken rolle kirkerne spiller for udvikling.. Læs mere.


Erik W. Nielsen - indlæg ved lanceringen af Harald Nielsens værk om..
Red
Ved lanceringen af Harald Nielsens bog 'Erik W. Nielsen og hans bidrag til efterkrigstidens missionsteologi" i anledning af Dansk Missionsråds 100-års jubilæum var der flere indlæg om Erik W. Læs videre: Hans Raun Iversen - Erik W. Nielsen som missionsteolog - Jørn Henrik Olsen - Erik W. Nielsen mødt gennem billederne - Jonas Adelin Jørgensen - Erik W. Nielsen - århundredets ukendte danske teolog Læs mere.


Kirkernes Verdensråd har fokus på mission
Knud Jørgensen og Jeppe Bach Nikolajsen
Kirkernes Verdensråd lagde i marts frem udkast til et nyt missionsdokument 'Together towards Life. Mission and evangelism in changing landscapes'. Udkastet blev indgående drøftet på en konference i Manila arrangeret af KV's Commission on World Mission and Evangelism. På grundlag af de mange kommentarer og indspil er man nu i gang med at revidere det første udkast. Det reviderede dokument vil dernæst blive lagt frem for KV's centralkomite på dets møde i Geneve i oktober. Under forudsætning af, at man her godkender dokumentet, vil det blive præsernteret på KV's generalforsamling i Busan, Sydkorea, i månedsskiftet september-oktober i 2013. [Kronik i Kristeligt Dagblad] Læs mere.


Dagspressen: Folkekirkens Mission
Kristeligt Dagblad
Folkekirken lancerer ny missionsstrategi. Som noget historisk nyt bevilger Kirkeministeriet nu penge til en medarbejder, der skal gøre mission til omdrejningspunkt for folkekirkens arbejde Læs mere.

Afbestil "KirkenUpdate Siden Sidst". Klik her og send. Lad emnelinien stå.