Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

9. s.i treenighetstiden

Dagens evangelium: Rom. 8. 31-39 - Er Gud for oss - Intet .. skille oss fra Guds kjærlighet

Bibelen online: | Norsk - | Dansk 1992 - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om

Redaksjonelt: Til denne søndagen er epistelen preketekst - [evangelieteksten er Mt. 11,28-30]. Det betyr at det ikke finnes noe på den danske parallellen, da man i Danmark kun har evangelietekster som preketekst.
Det har skjedd noen endringer i sideoppsettet. Forhåpentligvis til det bedre. I fremtiden vil det her på denne plass være informasjon om nyheter på nettstedet. Jeg vil også trekke frem spesielle innholdsmessige ting fra tid til annen.
Jeg har fått den amerikanske BibleHub til å erstatte noen av de tidligere ressursene - det er et ganske flott sted!
Denne søndagen har jeg vært rundt registeret for faglitteratur - og hentet et sitat av Notto Thelle. Det har ikke blitt til prekensitater - kanskje det kommer i løpet av uken. Red.

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prekener hvor verset indgår i teksten, kommentarer. -->

Verse-by-verse Bible Commentary Omfattende amerikansk vers-for-vers kommentar

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Den nyeste fra Working Preacher. Se også høyre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Rom. - 8 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Hverken bekymringsløshet eller bønn skåner oss for livets realiteter, men de kan lære oss - å leve midt i virkeligheten med tillit. Og hovednøkkelen til denne tilliten er overgivelse til Gud og raus overgivelse til mennesker. Å be til Gud som Far er å hengi seg til en Gud som sender oss ut i verden med løfte om at hva som enn skjer, kan intet skille oss fra hans kjærlighet. Notto Thelle: Stilheten og Skriket, s 160

[760/tr09-g ]

Religionspedagogiske notater (Som regel dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.