Forsiden af Theol-p -Indeks Den norske salmebog - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Norsk salmebok 2013 - indeks med lenke til melodi

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X - Y - Z - Æ - Ø - Å -


Registeret lenker direkte til NRKs "Salmeboka minutt for minutt". Det er da veldig fort å komme frem til å høre melodien sunget av gode kor. Salmebokens salmer er alfabetisk ordnet etter tittel. Ønske du et bestemt nummer, søk med tre sifre. Nrk-gruppe-lenken: Klikk og du kommer til gruppen, der salmen er. Det er da relativt fort å finne den på en av knappene. Noen steder står "Direkte" - der fører lenken direkte inn på salmen.

Kort presentasjon av salmene - - Hvilke kor, dirigenter, solister - - De 26 mest populære salmer i Trøndelag

A

A [000] Nrk-gruppe: top - ""
Aarehke bieiiie (Ss) [796] Nrk-gruppe: 29 - ""
Aavoe vaajmoem deavhta gosse båatam (Ss [586] Nrk-gruppe: 22 - ""
Aavoes jåvlh, aejlies leah jåvlh (Ss) [047] Nrk-gruppe: 03 - ""
Adam, kvar er du? Du gøymar deg bort [728] Nrk-gruppe: 27 - ""
Aejlies gåatan båetebe laavloen (Ss) [439] Nrk-gruppe: 16 - ""
Aftensuk [815] Nrk-gruppe: 30 - ""
AIIheims berg, som brast for meg [341] Nrk-gruppe: 13 - ""
Akrane kvitnar mot hausten [698] Nrk-gruppe: 26 - ""
Albmi ja eana du dahku lea (Ns) [293] Nrk-gruppe: 11 - ""
Aldri er jeg uten våde [465] Nrk-gruppe: 17 - "Direkte"
Aldri fikk vi se ditt ansikt [874] Nrk-gruppe: 33 - ""
Alene Gud i himmerik [276] Nrk-gruppe: 11 - "Direkte"
All livsens Ijosglans slokna britt [750] Nrk-gruppe: 27 - ""
All skapnings Herre,Allmakts Gud [302] Nrk-gruppe: 11 - "Direkte"
All to Jesus I surrender [421] Nrk-gruppe: 15 - ""
Alle dei fuglar som flaug under himmele [775] Nrk-gruppe: 28 - "Direkte"
Alle har hast, ingen har tid [495] Nrk-gruppe: 19 - ""
Alle kilder bryter frem i glede [130] Nrk-gruppe: 06 - "Direkte"
Alle vender augo sine til deg [761] Nrk-gruppe: 28 - ""
Alltid freidig når du går [415] Nrk-gruppe: 15 - "Direkte"
Alltid hos deg, min Gud, du gode, store [430] Nrk-gruppe: 16 - "Direkte"
Alltid ventar eg å finna [443] Nrk-gruppe: 16 - ""
Alltid vil j eg glad bekjenne [580] Nrk-gruppe: 22 - ""
Almen de gånnåJubmelle (Ls) [883] Nrk-gruppe: 33 - ""
Alt ble med ett så stille [875] Nrk-gruppe: 33 - ""
Alt det minste som Gud skapte [787] Nrk-gruppe: 29 - ""
Alt for Jesu fot jeg legger [421] Nrk-gruppe: 15 - ""
Alt har du gitt oss, Herre [106] Nrk-gruppe: 05 - ""
Alt som lever, alt som trues [720] Nrk-gruppe: 26 - ""
Alt står i Guds faderhånd [314] Nrk-gruppe: 12 - ""
Amazing grace! How sweet the sound [342] Nrk-gruppe: 13 - ""
Anden over vatnet sveiv [583] Nrk-gruppe: 22 - ""
Apostlene satt i jerusalem [231] Nrk-gruppe: 09 - "Direkte"
Arbeid, for natten kommer [685] Nrk-gruppe: 25 - ""
Armon lapset kaikki taala (Kv) [348] Nrk-gruppe: 13 - ""
Atterløysar, guddomsdrott [221] Nrk-gruppe: 09 - ""
Aurinkomma ylosnousi (Kv) [846] Nrk-gruppe: 32 - ""
Av dypest nød jeg rope må [745] Nrk-gruppe: 27 - "Direkte"
Av gode makter verna, som eit under [837] Nrk-gruppe: 31 - ""
B

B top - ""
Bare i håp til Gud er mitt hjerte still [457] Nrk-gruppe: 17 - ""
Barn jesus i en krybbe lå [045] Nrk-gruppe: 03 - ""
Barnet legges i vuggen ned [767] Nrk-gruppe: 28 - ""
Be for oss, Herre, i vår nød [442] Nrk-gruppe: 16 - ""
Behiite mich Gott [636] Nrk-gruppe: 23 - ""
Bevar meg, min Gud [636] Nrk-gruppe: 23 - ""
Biejjiem ji'h askem (Ss) [241] Nrk-gruppe: 09 - "Direkte"
Biejjiem jYh askem (Ss) [241] Nrk-gruppe: 09 - "Direkte"
BIi her og våk med meg [143] Nrk-gruppe: 06 - "Direkte"
Bleibet hier und wachet mit mir [143] Nrk-gruppe: 06 - ""
Bleik på krossen heng han [177] Nrk-gruppe: 07 - ""
Bless the Lord, my soul [385] Nrk-gruppe: 14 - ""
Blessing and honour, glory and power [392] Nrk-gruppe: 14 - ""
Bli her og våk med meg [143] Nrk-gruppe: 06 - ""
Bli hos oss, Mester, dagen heller [860] Nrk-gruppe: 32 - "Direkte"
Blomstre som en rosengård [010] Nrk-gruppe: 02 - ""
Blott en dag, ett ogonblick i sander [489] Nrk-gruppe: 19 - ""
Boaå', sivdnideaddji Bassi Vuoigl)' (Ns [512] Nrk-gruppe: 20 - ""
Born av nåden, høyr no alle [348] Nrk-gruppe: 13 - ""
Bortom tid og rom og tanke [460] Nrk-gruppe: 17 - ""
Bred dina vida vingar [819] Nrk-gruppe: 30 - "Direkte"
Bred dina vida vingar' [819] Nrk-gruppe: 30 - ""
Brød for verden lot du vokse [714] Nrk-gruppe: 26 - "Direkte"
Båht' Ajlis VuojIJIJan' armujnat (Ls) [512] Nrk-gruppe: 20 - ""
Båht' Ajlis Vuojl)l)an' armujnat (Ls) [512] Nrk-gruppe: 20 - ""
C

C top - ""
Cale, jesus, idat gova (Ns) [339] Nrk-gruppe: 13 - ""
Cale, Jesus, ieiat gova (Ns) [339] Nrk-gruppe: 13 - ""
Cantai ao Senhor um cantico novo [393] Nrk-gruppe: 14 - ""
Confitemini Domino [386] Nrk-gruppe: 14 - "Direkte"
D Top [000] Nrk-gruppe: top - ""
Da Herren kom til denne jord [433] Nrk-gruppe: 16 - ""
Da jeg trengte en neste [671] Nrk-gruppe: 25 - ""
Da Jesus satte sjelen fri [378] Nrk-gruppe: 14 - ""
Dagen viker og går bort [810] Nrk-gruppe: 29 - ""
Dagsens auga sloknar ut [822] Nrk-gruppe: 30 - ""
Dal Iavllo oppa eanan (Ns) [384] Nrk-gruppe: 14 - ""
Dauden gjennom verdi gjeng [863] Nrk-gruppe: 32 - ""
De biejvve mij dal vassam le (Ls) [811] Nrk-gruppe: 29 - ""
De lånte en krybbe å legge ham i [139] Nrk-gruppe: 06 - "Direkte"
De som gikk foran oss [274] Nrk-gruppe: 11 - ""
De trodde at Jesus var borte [203] Nrk-gruppe: 08 - ""
Deg prisar vi, Herre, på veg mot din he [545] Nrk-gruppe: 21 - ""
Deg vi lovsynger, ærer [151] Nrk-gruppe: 06 - "Direkte"
Deg være ære [197] Nrk-gruppe: 08 - "Direkte"
Deg å få skode er sæla å nå [482] Nrk-gruppe: 18 - "Direkte"
Deg, lysets Fader, lover vi [285] Nrk-gruppe: 11 - ""
Dei skal gå til den heilage byen [272] Nrk-gruppe: 10 - ""
Deilig er den himmel blå [090] Nrk-gruppe: 04 - "Direkte"
Deilig er jorden [048] Nrk-gruppe: 03 - "Direkte"
Del ditt brød med sulten bror [711] Nrk-gruppe: 26 - "Direkte"
Del nye år [838] Nrk-gruppe: 31 - ""
Den botnlause kjelda er opna [365] Nrk-gruppe: 14 - ""
Den dag du gav oss, er til ende [820] Nrk-gruppe: 30 - ""
Den ljuse dag går under [813] Nrk-gruppe: 30 - ""
Den lyse dag ble vendt [749] Nrk-gruppe: 27 - ""
Den prektigkledde sommerfugl [292] Nrk-gruppe: 11 - ""
Den signede dag, som nu vi ser [229] Nrk-gruppe: 09 - "Direkte"
Den store sgerna som steig i aust [092] Nrk-gruppe: 05 - ""
Den store, hvite fIokk, å se [267] Nrk-gruppe: 10 - ""
Den store, kvite fIokk, å sjå [267] Nrk-gruppe: 10 - ""
Den stunda i Getsemane [174] Nrk-gruppe: 07 - ""
Den største høgtid her på jord [161] Nrk-gruppe: 07 - "Direkte"
Den vanskeligste bønnen [634] Nrk-gruppe: 23 - ""
Den yndigste rose er funnet [035] Nrk-gruppe: 03 - ""
Denne dagen er til ende [830] Nrk-gruppe: 31 - ""
Der barmhjertighet og kjærlighet bor [680] Nrk-gruppe: 25 - ""
Der det nye livet lever [697] Nrk-gruppe: 26 - ""
Der mange skal komme fra øst og fra ves [261] Nrk-gruppe: 10 - "Direkte"
Der sola renn i himmelrand [121] Nrk-gruppe: 06 - "Direkte"
Det enda som bar, nar allting annat vac [356] Nrk-gruppe: 13 - ""
Det er godt å vera stille1 [456] Nrk-gruppe: 17 - "Direkte"
Det er Guds englers dag [260] Nrk-gruppe: 10 - ""
Det er makt i de foldede hender [631] Nrk-gruppe: 23 - "Direkte"
Det er navnet ditt jeg roper [434] Nrk-gruppe: 16 - "Direkte"
Det er så godt å vita [553] Nrk-gruppe: 21 - ""
Det finnes en dyrebar rose [103] Nrk-gruppe: 05 - ""
Det fins et hellig kall til å forandre [541] Nrk-gruppe: 21 - ""
Det finst ei jord som opnar opp [834] Nrk-gruppe: 31 - ""
Det folk som frægt vil vera [262] Nrk-gruppe: 10 - "Direkte"
Det går fTå urtehagen [175] Nrk-gruppe: 07 - ""
Det hellige kors vår Herre han bar [168] Nrk-gruppe: 07 - "Direkte"
Det hev ei rose sprunge [033] Nrk-gruppe: 03 - ""
Det kimer nå til julefest [044] Nrk-gruppe: 03 - ""
Det kom et gledesbud til dette landet [251] Nrk-gruppe: 10 - "Direkte"
Det langt på natt mun vera [017] Nrk-gruppe: 02 - ""
Det lyser i stille grender [063] Nrk-gruppe: 04 - ""
Det skjer et under i verden [591] Nrk-gruppe: 22 - "Direkte"
Det strøymer ei livselv av lukke [540] Nrk-gruppe: 20 - ""
Det syng så vakre tonar [833] Nrk-gruppe: 31 - ""
Det var i soloppgangen [208] Nrk-gruppe: 09 - "Direkte"
Dette er dagen som Herren har gjort [550] Nrk-gruppe: 21 - ""
Di rettferd er min bunad [353] Nrk-gruppe: 13 - ""
Din fred skal aldri vike [870] Nrk-gruppe: 33 - "Direkte"
Din herlegdom, Frelsar, me undrande ser [098] Nrk-gruppe: 05 - ""
Din rikssak Jesus være skal [691] Nrk-gruppe: 25 - "Direkte"
Din trofaste kjærlighet kan aldri svikt [382] Nrk-gruppe: 14 - ""
Din, o Jesus, din å være [413] Nrk-gruppe: 15 - "Direkte"
Dine gaver venter på oss,Jesus [622] Nrk-gruppe: 23 - "Direkte"
Dine hender er fulle av blomar [206] Nrk-gruppe: 08 - ""
Dine hender er fulle av blomster [206] Nrk-gruppe: 08 - ""
Dine løfter er mange, din trofasthet st [539] Nrk-gruppe: 20 - "Direkte"
Ditt barn eg no vil vera [644] Nrk-gruppe: 24 - "Direkte"
Ditt dyre minne,]esus kjær [603] Nrk-gruppe: 22 - ""
Ditt skaparljos i stjernor bur [093] Nrk-gruppe: 05 - ""
Ditt verk er stort, men veik er eg [660] Nrk-gruppe: 24 - ""
Djupaste mørker ligg over jord [070] Nrk-gruppe: 04 - ""
Djupe, stille, sterke, milde [570] Nrk-gruppe: 21 - ""
Dråpen fra Gud Fader [578] Nrk-gruppe: 22 - ""
Du ber oss til ditt alterbord [611] Nrk-gruppe: 23 - ""
Du er Gud over år og tider [850] Nrk-gruppe: 32 - ""
Du er Guds Sønn, den sterke! [120] Nrk-gruppe: 05 - "Direkte"
Du er hellig, Du er hel [287] Nrk-gruppe: 11 - "Direkte"
Du er mi oy i havet, Gud [334] Nrk-gruppe: 13 - ""
Du evig sterke Gud og Far [628] Nrk-gruppe: 23 - ""
Du Far og Herre, du som rår [460] Nrk-gruppe: 17 - ""
Du far som rår [416] Nrk-gruppe: 15 - "Direkte"
Du gav meg, Gud, eit liv i denne verd [722] Nrk-gruppe: 26 - ""
Du gav oss perlen, den som heter jorden [718] Nrk-gruppe: 26 - ""
Du grønne, glitrende tre, goddag [052] Nrk-gruppe: 03 - ""
Du Guds Lam uskyldig [165] Nrk-gruppe: 07 - "Direkte"
Du har eit liv som er verdt å leva [721] Nrk-gruppe: 26 - ""
Du Herre, som er sterk og stor [754] Nrk-gruppe: 28 - ""
Du kalla oss til kyrkja [557] Nrk-gruppe: 21 - ""
Du kalte oss til kirken [557] Nrk-gruppe: 21 - ""
Du loge av Guds kjærleiks-eld [228] Nrk-gruppe: 09 - "Direkte"
Du lyser din fred over barnet [331] Nrk-gruppe: 13 - ""
Du låg og skalv av angst på kne [144] Nrk-gruppe: 06 - "Direkte"
Du nådens sol og sete [111] Nrk-gruppe: 05 - "Direkte"
Du omgir meg på alle sider [498] Nrk-gruppe: 19 - ""
Du opnar, vår evige Fader i Kristus din [610] Nrk-gruppe: 23 - ""
Du Ord frå alle æver [077] Nrk-gruppe: 04 - ""
Du sanne lys, Treeining sæl [805] Nrk-gruppe: 29 - ""
Du som favner alle slekter [540] Nrk-gruppe: 20 - ""
Du som freden meg forkynner [349] Nrk-gruppe: 13 - ""
Du som går ut fra den levende Gud [230] Nrk-gruppe: 09 - "Direkte"
Du som har tida i di hand: [836] Nrk-gruppe: 31 - ""
Du som låg i natti seine [138] Nrk-gruppe: 06 - "Direkte"
Du som styre straum og vind [452] Nrk-gruppe: 17 - ""
Du som veien er og livet [643] Nrk-gruppe: 24 - "Direkte"
Du spenner ut stjerneteltet [303] Nrk-gruppe: 12 - "Direkte"
Du store Gud og Herre god [275] Nrk-gruppe: 11 - "Direkte"
Du søv under himlens stjerner [741] Nrk-gruppe: 27 - ""
Du så meg, Gud, du vevet meg [301] Nrk-gruppe: 11 - ""
Du vere lova, Jesus Krist [310] Nrk-gruppe: 12 - ""
Du viste oss veien til livet [679] Nrk-gruppe: 25 - "Direkte"
Du være lovet,Jesus Krist [031] Nrk-gruppe: 03 - ""
Du åpner døren for ditt rikes komme [676] Nrk-gruppe: 25 - "Direkte"
Du, de forfulgtes Gud [081] Nrk-gruppe: 04 - ""
Du,]esus, er min største skatt [337] Nrk-gruppe: 13 - ""
Dyp av nåde - er hos deg [595] Nrk-gruppe: 22 - ""
Dype, stille, sterke, milde [570] Nrk-gruppe: 21 - "Direkte"
Dypt heller året i sin gang [842] Nrk-gruppe: 31 - ""
Dyraste Jesus, deg vil eg elska [347] Nrk-gruppe: 13 - ""
Døden må vike for Gudsrikets krefter [209] Nrk-gruppe: 09 - "Direkte"
Døpefonten står i kirken [585] Nrk-gruppe: 22 - ""
Døypefonten står i kyrkja [585] Nrk-gruppe: 22 - ""
Då Jesus frå mor si skulde gå [135] Nrk-gruppe: 06 - "Direkte"
E

E top - ""
Eat this bread, drink this cup [619] Nrk-gruppe: 23 - ""
Eatneme tjaebpies (Ss) [048] Nrk-gruppe: 03 - ""
Eg er ein gjest i verda [889] Nrk-gruppe: 33 - ""
Eg er liten, men eg vil [782] Nrk-gruppe: 28 - ""
Eg er så glad kvar jolekveld [051] Nrk-gruppe: 03 - ""
Eg er trygg hos deg [786] Nrk-gruppe: 29 - "Direkte"
Eg faldar mine hender små [731] Nrk-gruppe: 27 - ""
Eg har ei teneste stor for Gud [424] Nrk-gruppe: 16 - "Direkte"
Eg har høyrt om ein stad i det høge [869] Nrk-gruppe: 32 - ""
Eg kjem med tome hender [438] Nrk-gruppe: 16 - ""
Eg lyfter mitt auga, min Frelsar, til d [493] Nrk-gruppe: 19 - ""
Eg ropar høgt or djupet [462] Nrk-gruppe: 17 - ""
Eg skulle gjerne vilja tru [446] Nrk-gruppe: 16 - ""
Eg synger jolekvad [028] Nrk-gruppe: 02 - ""
Eg veit ei hamn for meg som heimlaus va [868] Nrk-gruppe: 32 - ""
Eg veit ein hage full av fred [441] Nrk-gruppe: 16 - ""
Eg veit i himmerik ei borg [882] Nrk-gruppe: 33 - "Direkte"
Eg vil gjerne ha ein ven [785] Nrk-gruppe: 29 - ""
Eg vil vår Herre prise [367] Nrk-gruppe: 14 - ""
Ei krubbe var vogga som venta han her [056] Nrk-gruppe: 03 - ""
Ei morgonstjerne klår og fin [094] Nrk-gruppe: 05 - "Direkte"
Ei sol på frostklår vinter kv elv [843] Nrk-gruppe: 31 - ""
Ein bustad har du vore, Gud [252] Nrk-gruppe: 10 - ""
Ein båt i stormen duva [474] Nrk-gruppe: 18 - ""
Ein fin liten blome i skogen eg ser [492] Nrk-gruppe: 19 - "Direkte"
Einast i von til Gud er mitt hjarta sti [457] Nrk-gruppe: 17 - ""
Eit barn er født i Betlehem [027] Nrk-gruppe: 02 - ""
Eit lite barn voks opp til man n [740] Nrk-gruppe: 27 - "Direkte"
Eit lite barn, med frydeskrik [030] Nrk-gruppe: 02 - ""
En bønn er gjemt i hjerteslagets rytme [677] Nrk-gruppe: 25 - ""
En dag fodater jeg hjem og kjære venner [871] Nrk-gruppe: 33 - ""
En dag skal Herrens skaperdrømmer møte [511] Nrk-gruppe: 20 - ""
En dalende dag, en stakket stund [865] Nrk-gruppe: 32 - ""
En fin, liten blome [492] Nrk-gruppe: 19 - ""
En frelser er oss født i dag [041] Nrk-gruppe: 03 - ""
En gang før du selv kan minnes : [647] Nrk-gruppe: 24 - ""
En Gud og alles Fader [531] Nrk-gruppe: 20 - ""
En krybbe var vuggen som ventet ham her [056] Nrk-gruppe: 03 - ""
En stjerne steg opp ved morgengry [091] Nrk-gruppe: 05 - ""
En stor og mektig gave [590] Nrk-gruppe: 22 - ""
En såmann går på marken ut [577] Nrk-gruppe: 22 - ""
En tone skal stige i livsdagens kveld [852] Nrk-gruppe: 32 - ""
En tåre renner fra ikonet [362] Nrk-gruppe: 14 - ""
Er Gud for meg, så trede [338] Nrk-gruppe: 13 - ""
essay line [379] Nrk-gruppe: 14 - ""
Et barn er født i Betlehem [027] Nrk-gruppe: 02 - ""
Et lite barn så lystelig [030] Nrk-gruppe: 02 - ""
Et mitt brød, drikk min kalk [619] Nrk-gruppe: 23 - ""
Evige Gud, vi tilber deg [387] Nrk-gruppe: 14 - ""
F

F [000] Nrk-gruppe: top - ""
Fader, du har skapt meg [239] Nrk-gruppe: 09 - ""
Fader, som frå allmakts sete [074] Nrk-gruppe: 04 - ""
Fager er den himmel blå [090] Nrk-gruppe: 04 - ""
Fager kveldsol smiler [817] Nrk-gruppe: 30 - ""
Fagert er landet du oss gav [759] Nrk-gruppe: 28 - "Direkte"
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre [455] Nrk-gruppe: 17 - "Direkte"
Far ut, høyr kallet lyder no [894] Nrk-gruppe: 33 - ""
Far, verden,far vel [410] Nrk-gruppe: 15 - "Direkte"
Farao nådde oss like ved stranden [184] Nrk-gruppe: 08 - ""
Flammene er mange, lyset er eitt [537] Nrk-gruppe: 20 - ""
Folkefrelsar, til oss kom [002] Nrk-gruppe: 02 - "Direkte"
For alle helgner som til døden tro [268] Nrk-gruppe: 10 - ""
For att du inte [358] Nrk-gruppe: 13 - "Direkte"
For augo våre faldar ein skapardraum se [592] Nrk-gruppe: 22 - ""
For de gaver som du gir [765] Nrk-gruppe: 28 - ""
For mat og drikke her du gav [760] Nrk-gruppe: 28 - ""
For solglans over land og hav [540] Nrk-gruppe: 20 - ""
Fordi han kom og var som morgenrøden [479] Nrk-gruppe: 18 - "Direkte"
Fra fjord og fjære [050] Nrk-gruppe: 03 - ""
Fra himlen høyt jeg kommer her [032] Nrk-gruppe: 03 - ""
FraJsare på korsets stam [357] Nrk-gruppe: 13 - ""
Fred til bot for bittert savn [551] Nrk-gruppe: 21 - "Direkte"
Fredens Gud, la det regne [637] Nrk-gruppe: 23 - ""
Frelseren døde, oppgav sin ånd [864] Nrk-gruppe: 32 - ""
Fremdeles blør den kjærlighet [142] Nrk-gruppe: 06 - "Direkte"
Frydetonen går mot tronen [186] Nrk-gruppe: 08 - ""
Frå englemunn dei sæle orda fell [126] Nrk-gruppe: 06 - "Direkte"
Frå høge himmel kjem eg ned [320] Nrk-gruppe: 12 - ""
Frå sola stig og strålar [429] Nrk-gruppe: 16 - ""
Fyll Guds hus med sang til hans ære [439] Nrk-gruppe: 16 - ""
Fylt av glede over livets under [586] Nrk-gruppe: 22 - "Direkte"
Før dagsens siste ljos døyr ut [806] Nrk-gruppe: 29 - ""
G

G top - ""
Gaaltije mij galka (Ss) [453] Nrk-gruppe: 17 - ""
Gamleåret seig i hav [084] Nrk-gruppe: 04 - ""
Ge,jesus havsskes namma le (Ls) [082] Nrk-gruppe: 04 - ""
Gi dem mitt ord! Slik taler Gud til oss [694] Nrk-gruppe: 26 - ""
Gi fred, å Herre Gud, gi fred [730] Nrk-gruppe: 27 - ""
Gi oss lys, gi oss lys [752] Nrk-gruppe: 28 - ""
Gi oss no ei nådestund, vår jesus [573] Nrk-gruppe: 21 - ""
Gieresvuodajnis armmo jubmelis (Ls) [651] Nrk-gruppe: 24 - ""
Gjennom denne dagens timer [802] Nrk-gruppe: 29 - "Direkte"
Gjer døri høg, gjer porten vid [005] Nrk-gruppe: 02 - ""
Gjev ikkje glans og gull og prakt [057] Nrk-gruppe: 03 - ""
Gjev meg, Gud, eit salme mæle [283] Nrk-gruppe: 11 - ""
Gjør døren høy, gjør porten vid [005] Nrk-gruppe: 02 - ""
Gjør meg til redskap for din fred [733] Nrk-gruppe: 27 - "Direkte"
Glade jol, heilage jol [047] Nrk-gruppe: 03 - ""
Glade jul, hellige jul [047] Nrk-gruppe: 03 - ""
Gladelig vil vi halleluja kvede [277] Nrk-gruppe: 11 - ""
Gled deg, du Kristi brud [004] Nrk-gruppe: 02 - "Direkte"
Gledens Herre, vær vår gjest [765] Nrk-gruppe: 28 - ""
Go, tell it on the mountain [688] Nrk-gruppe: 25 - ""
God of creation, send us with your love [681] Nrk-gruppe: 25 - ""
Grip du meg, Heilage Ånde [518] Nrk-gruppe: 20 - "Direkte"
Gu!;i muv råhkålvisajt (Ls) [639] Nrk-gruppe: 24 - ""
Gud bur i eit lys [128] Nrk-gruppe: 06 - "Direkte"
Gud er din hvile, Kristus din styrke [459] Nrk-gruppe: 17 - ""
Gud er her til stede [523] Nrk-gruppe: 20 - ""
Gud er i sitt tempel [259] Nrk-gruppe: 10 - "Direkte"
Gud er nådig, han vil ikke [401] Nrk-gruppe: 15 - ""
Gud frede om vårt fedreland [754] Nrk-gruppe: 28 - ""
Gud græt der kjærleik vik [407] Nrk-gruppe: 15 - ""
Gud signe maten på vårt bord [764] Nrk-gruppe: 28 - ""
Gud signe Noregs land [756] Nrk-gruppe: 28 - "Direkte"
Gud signe vårt dyre fedreland [757] Nrk-gruppe: 28 - "Direkte"
Gud signe vårt folk der dei sigler og r [630] Nrk-gruppe: 23 - ""
Gud sin egen Sønn oss gav [060] Nrk-gruppe: 04 - ""
Gud skal allting laga [486] Nrk-gruppe: 18 - ""
Gud skapte lyset og livet og meg [243] Nrk-gruppe: 10 - "Direkte"
Gud, du er ikke i min verden [706] Nrk-gruppe: 26 - ""
Gud, du er rik! Din godhet er stor [715] Nrk-gruppe: 26 - ""
Gud, einast Gud i himmelhøgd [276] Nrk-gruppe: 11 - ""
Gud, hold oss oppe ved ditt ord [566] Nrk-gruppe: 21 - ""
Gud, i en tid da alle krefter røynes [735] Nrk-gruppe: 27 - "Direkte"
Gud, la din ånd ved guddomsordet [598] Nrk-gruppe: 22 - "Direkte"
Gud, la ditt ord i nåde lykkes [571] Nrk-gruppe: 21 - ""
Gud, la oss i din kunnskap fremmes [568] Nrk-gruppe: 21 - ""
Gud, la vårt hovmod briste [672] Nrk-gruppe: 25 - ""
Gud, lat ditt rike fa vekse fram [250] Nrk-gruppe: 10 - ""
Gud, lær meg å se [326] Nrk-gruppe: 12 - ""
Gud, min kjære Far,jeg tror [502] Nrk-gruppe: 19 - ""
Gud, når du til oppbrudd kaller [867] Nrk-gruppe: 32 - ""
Gud, når du til regnskap kaller [596] Nrk-gruppe: 22 - ""
Gud, riv oss ur av tidens jag [555] Nrk-gruppe: 21 - ""
Gud, send ditt !jos, di sanning ut [559] Nrk-gruppe: 21 - "Direkte"
Gud, sign vår konge god [753] Nrk-gruppe: 28 - ""
Gud, som oss skaper, send oss med din m [681] Nrk-gruppe: 25 - ""
Gud, ver oss alltid nær [330] Nrk-gruppe: 12 - ""
Gud,jeg opphøyer ditt navn [389] Nrk-gruppe: 14 - ""
Guds folk for sin konge skal kveda [125] Nrk-gruppe: 06 - "Direkte"
Guds frelse til verda er komen [067] Nrk-gruppe: 04 - ""
Guds godhet sang i sinnet [655] Nrk-gruppe: 24 - ""
Guds hus er eit under: ein bustad på jo [542] Nrk-gruppe: 21 - "Direkte"
Guds igjenfødte, nylevende sjele [330] Nrk-gruppe: 12 - ""
Guds kirkes grunnvoll ene [532] Nrk-gruppe: 20 - ""
Guds kjærleik er som stranda og som gra [734] Nrk-gruppe: 27 - "Direkte"
Guds kyrkje, syng kring vide jord [189] Nrk-gruppe: 08 - ""
Guds kyrkjefolk, syng for vår skapar me [257] Nrk-gruppe: 10 - ""
Guds menighet er jordens største under [536] Nrk-gruppe: 20 - ""
Guds menighet! Lukk opp din munn [658] Nrk-gruppe: 24 - "Direkte"
Guds menighet, syng for vår skaper i lø [257] Nrk-gruppe: 10 - ""
Guds namn vere lova for livsens ord [575] Nrk-gruppe: 22 - ""
Guds ord, det er vår fedrearv [569] Nrk-gruppe: 21 - ""
Guds ord, det er vårt arvegods [569] Nrk-gruppe: 21 - ""
Guds rike er fYlt av rettferd og fred [744] Nrk-gruppe: 27 - ""
Guds Son dei tok til fange [133] Nrk-gruppe: 06 - "Direkte"
Guds Son ein gong i morgonglans [892] Nrk-gruppe: 33 - ""
Guds Son i krubba funnen [088] Nrk-gruppe: 04 - ""
Guds Sønn er kommet til oss ned [335] Nrk-gruppe: 13 - ""
Guds Sønn har gjort meg fri [340] Nrk-gruppe: 13 - "Direkte"
Guds Sønn steg ned å gene [668] Nrk-gruppe: 25 - ""
Guhkkin davvin Davggaid vuolde (Ns) [758] Nrk-gruppe: 28 - ""
Gullet buori saga (Ns) [066] Nrk-gruppe: 04 - ""
Gæhttjit, gæhtgit dala gajka (Ls) [110] Nrk-gruppe: 05 - ""
Gæjhtoe, gæjhtoe (Ss) [831] Nrk-gruppe: 31 - ""
Gå du med oss, for vegen er lang [633] Nrk-gruppe: 23 - ""
Gå gjennom byens lange, rette gater [520] Nrk-gruppe: 20 - "Direkte"
Gå under Jesu kors å stå [169] Nrk-gruppe: 07 - "Direkte"
Gå, Sion, din konge i mø te [014] Nrk-gruppe: 02 - ""
H

H top - ""
Ha ingen uro, ingen bekymring [483] Nrk-gruppe: 18 - ""
Ha takk, o Gud, vår Skaper stor [762] Nrk-gruppe: 28 - ""
Halleluja, jeg har min Jesus funnet [412] Nrk-gruppe: 15 - ""
Hamba nathi mkululu wethu [633] Nrk-gruppe: 23 - ""
Han er oppstanden, dyre ord [193] Nrk-gruppe: 08 - "Direkte"
Han er oppstanden, halleluja [204] Nrk-gruppe: 08 - "Direkte"
Han er oppstanden, store bud [193] Nrk-gruppe: 08 - ""
Han gikk den tunge veien [141] Nrk-gruppe: 06 - "Direkte"
Han gyller himlens tak i gullsinober [847] Nrk-gruppe: 32 - ""
Han kommer, han er nær oss [406] Nrk-gruppe: 15 - ""
Han skapte skogen og han skapte vannet [648] Nrk-gruppe: 24 - ""
Han sto opp før dagen demret [214] Nrk-gruppe: 09 - "Direkte"
Han tek ikkje glansen av livet [355] Nrk-gruppe: 13 - ""
Han vil vera med dykk alltid [654] Nrk-gruppe: 24 - ""
Hans navn skal være Jesus [085] Nrk-gruppe: 04 - ""
Har en kalla rinner [453] Nrk-gruppe: 17 - ""
Har vi sten i våre hende r [673] Nrk-gruppe: 25 - "Direkte"
Havski lea eanan (Ns) . [480] Nrk-gruppe: 18 - ""
Heilag er kyrkja her [533] Nrk-gruppe: 20 - ""
Heilag Ånde, kom til oss [225] Nrk-gruppe: 09 - "Direkte"
Hellig Ånd, o himmel-lue [234] Nrk-gruppe: 09 - "Direkte"
Hellig, hellig [223] Nrk-gruppe: 09 - ""
Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allme [281] Nrk-gruppe: 11 - "Direkte"
Hellige mysterium [620] Nrk-gruppe: 23 - "Direkte"
Hen over jord et pilgrimstog [270] Nrk-gruppe: 10 - ""
Henkensa antoi han, kaikki ken loi (Kv) [864] Nrk-gruppe: 32 - ""
Her e det et lite barn som kommer [593] Nrk-gruppe: 22 - ""
Her er Guds hus og himlens port [552] Nrk-gruppe: 21 - "Direkte"
Her er jeg, Herre, med min ånd for dine [437] Nrk-gruppe: 16 - ""
Her er vi, Herre, vi kommer til deg [560] Nrk-gruppe: 21 - ""
Her går ein trufast gjetar [783] Nrk-gruppe: 28 - ""
Her går en trofast gjeter [783] Nrk-gruppe: 28 - ""
Her kjem me, dine arme små [036] Nrk-gruppe: 03 - ""
Her kommer dine arme små [036] Nrk-gruppe: 03 - ""
Her ser jeg et tålmodig lam [132] Nrk-gruppe: 06 - "Direkte"
Herligste Jesus, alle herrers Herre [095] Nrk-gruppe: 05 - ""
Herra Jeesus verelansa (Kv) [201] Nrk-gruppe: 08 - ""
Herre Gud, ditt dyre navn og ære [001] Nrk-gruppe: 01 - ""
Herre Gud, ditt dyre navn og ære (8 ver [278] Nrk-gruppe: 11 - "Direkte"
Herre Gud, hvor er din bolig [549] Nrk-gruppe: 21 - ""
Herre Jesus, lat meg læra [042] Nrk-gruppe: 03 - ""
Herre over alle slekter [653] Nrk-gruppe: 24 - ""
Herre, din jord bærer mat nok for alle [766] Nrk-gruppe: 28 - ""
Herre, du har reist meg opp [380] Nrk-gruppe: 14 - ""
Herre, du Herre, skal vokse ogjeg skal [245] Nrk-gruppe: 10 - ""
Herre, du kalte disipler [663] Nrk-gruppe: 24 - ""
Herre, du strenge, Herre, du milde [535] Nrk-gruppe: 20 - ""
Herre, du vandrer forsoningens vei [737] Nrk-gruppe: 27 - "Direkte"
Herre, eg inderleg ynskjer å fremje di [665] Nrk-gruppe: 25 - ""
Herre, gjør det stille i mitt indre [454] Nrk-gruppe: 17 - "Direkte"
Herre, hvor skal vi gå hen [160] Nrk-gruppe: 07 - "Direkte"
Herre, måtte dette skje [751] Nrk-gruppe: 28 - ""
Herre, når din time kommer [510] Nrk-gruppe: 19 - ""
Herre, rekk ut din allmektige hånd [723] Nrk-gruppe: 26 - ""
Herre, samle nå oss alle [572] Nrk-gruppe: 21 - ""
Herre, signe du og råde [625] Nrk-gruppe: 23 - "Direkte"
Herre, så stiger vår takk til deg [828] Nrk-gruppe: 30 - ""
Herre, tal, din tenar lyder [567] Nrk-gruppe: 21 - ""
Herre, til deg far jeg komme [497] Nrk-gruppe: 19 - ""
Herre, vi reiser oss mette fra bordet [766] Nrk-gruppe: 28 - ""
Herre,jeg hjertelig ønsker å fremme din [665] Nrk-gruppe: 25 - ""
Herre,jeg vil gjerne takke [716] Nrk-gruppe: 26 - "Direkte"
Herren Gud har velsignet vår jord [256] Nrk-gruppe: 10 - ""
Herren Jesus har med blodet [201] Nrk-gruppe: 08 - ""
Hill deg, Frelser og forsoner [173] Nrk-gruppe: 07 - "Direkte"
Himlane kan ikkje romme [288] Nrk-gruppe: 11 - ""
Himlen blåner for vårt øye [296] Nrk-gruppe: 11 - ""
Himlen i min famn [072] Nrk-gruppe: 04 - ""
Himlens konge vil vi prise [282] Nrk-gruppe: 11 - ""
Himmelen med all sin her [294] Nrk-gruppe: 11 - ""
Himmelen tonar av lovsong [258] Nrk-gruppe: 10 - ""
Himmelskapar, høyr [855] Nrk-gruppe: 32 - ""
Himmelske Fader, herleg utan like [318] Nrk-gruppe: 12 - "Direkte"
Himmelske Far, du har skapt oss [712] Nrk-gruppe: 26 - "Direkte"
Hjelp meg, Herre Krist, å strida [119] Nrk-gruppe: 05 - "Direkte"
Hjelp meg, o kjæreste Jesus, å vinne [467] Nrk-gruppe: 17 - ""
Hjemme i himlen skal ingen mer gråte [898] Nrk-gruppe: 33 - ""
Holy, holy [223] Nrk-gruppe: 09 - ""
Hos Gud er evig giede [468] Nrk-gruppe: 17 - ""
Hosianna! Syng for Jesus [149] Nrk-gruppe: 06 - "Direkte"
Hosianna, Davids son [022] Nrk-gruppe: 02 - ""
Hosianna, Davids son [023] Nrk-gruppe: 02 - ""
Hosianna, Davids søn n [023] Nrk-gruppe: 02 - ""
Hosianna, Davids sønn [022] Nrk-gruppe: 02 - ""
Hvem har skapt alle blomstene [781] Nrk-gruppe: 28 - ""
Hvem skal vi gå til, Herre [480] Nrk-gruppe: 18 - ""
Hver Jesu bror og søster kjær [491] Nrk-gruppe: 19 - ""
Hvert et lys i livets natt [373] Nrk-gruppe: 14 - "Direkte"
Hvilken venn vi har i Jesus [343] Nrk-gruppe: 13 - "Direkte"
Hvorledes skal jeg møte [006] Nrk-gruppe: 02 - ""
Høgt frå den himmelske klåre [487] Nrk-gruppe: 18 - ""
Høgt oppunder fjellet [306] Nrk-gruppe: 12 - ""
Hør en lovsang, høye himler [157] Nrk-gruppe: 07 - "Direkte"
Hr mina bner, Herre [639] Nrk-gruppe: 24 - ""
Hør nå godt nytt som på jorderik hendte [089] Nrk-gruppe: 04 - ""
Hør vår helligaftens bønn [181] Nrk-gruppe: 08 - ""
Hører du den hemmelige sangen [699] Nrk-gruppe: 26 - ""
Høstens Herre, når du sender [661] Nrk-gruppe: 24 - ""
Høye seiersrop stiger på ny [152] Nrk-gruppe: 06 - "Direkte"
Høyr den gode tidend [660] Nrk-gruppe: 24 - ""
Høyr kor englar syng frå sky [039] Nrk-gruppe: 03 - ""
Høyr kor kyrkjeklokka lokkar [554] Nrk-gruppe: 21 - ""
Høyr meg, min Gud, i desse vonde dagar [481] Nrk-gruppe: 18 - ""
Høyr, den bodskapen som vi forkynner [742] Nrk-gruppe: 27 - "Direkte"
Høyr, krukka brast, og oljen ser du ren [114] Nrk-gruppe: 05 - "Direkte"
I

I top - ""
I all sin glans nu stråler solen [232] Nrk-gruppe: 09 - "Direkte"
I aust renn dagen høg og stor [804] Nrk-gruppe: 29 - "Direkte"
I dag er fødd ein frelsar stor [410] Nrk-gruppe: 15 - ""
I dag er nådens tid [398] Nrk-gruppe: 15 - "Direkte"
I dag, på apostolisk vis [659] Nrk-gruppe: 24 - ""
I dager og år skal vi vente [100] Nrk-gruppe: 05 - ""
I de sene timers stillhet [825] Nrk-gruppe: 30 - ""
I den stille, klare morgen, som når dag [050] Nrk-gruppe: 03 - ""
I denne fagre sumarstid [840] Nrk-gruppe: 31 - ""
I denne søte juletid [037] Nrk-gruppe: 03 - ""
I det fjerne jeg skuet et underfullt sy [402] Nrk-gruppe: 15 - ""
I dine hender, Fader blid [409] Nrk-gruppe: 15 - ""
I ditt dyrebare navn [794] Nrk-gruppe: 29 - ""
I en drøm jeg øyner mine fedres land [702] Nrk-gruppe: 26 - ""
I en kirke midt i byen [544] Nrk-gruppe: 21 - ""
I en natt så klar og kald [069] Nrk-gruppe: 04 - ""
I et skur ved Betlehem [104] Nrk-gruppe: 05 - ""
I Guds rike gjelder ikke [435] Nrk-gruppe: 16 - ""
I Guds rike har ein ikkje [435] Nrk-gruppe: 16 - ""
I Guds stille far eg vera [458] Nrk-gruppe: 17 - ""
I Guds stillhet far jeg være [458] Nrk-gruppe: 17 - ""
I himmelen, i himmelen [883] Nrk-gruppe: 33 - ""
I Jesu namn eg no til siste ferd meg re [862] Nrk-gruppe: 32 - ""
I Jesu namn me stemner fram [473] Nrk-gruppe: 18 - ""
I Jesu namn til bords me sat [764] Nrk-gruppe: 28 - ""
I Jesu navn går vi til bords [760] Nrk-gruppe: 28 - ""
I kong Davids by det hende [046] Nrk-gruppe: 03 - ""
I Krist er ikkje aust og vest [534] Nrk-gruppe: 20 - ""
I Kristi sår jag somnar in [856] Nrk-gruppe: 32 - ""
I min Gud har jeg funnet styrke [501] Nrk-gruppe: 19 - ""
I namnet Jesus finn vi trøyst [820] Nrk-gruppe: 30 - ""
I tro under himmelens skyer [264] Nrk-gruppe: 10 - ""
I tru under himmelens skyer [264] Nrk-gruppe: 10 - ""
I østen stiger solen opp [795] Nrk-gruppe: 29 - ""
Ikke en spurv til jorden [324] Nrk-gruppe: 12 - ""
Ikke ved makt [736] Nrk-gruppe: 27 - ""
Illudettiin eallinoavddu dihtii (Ns) [586] Nrk-gruppe: 22 - ""
Im maehtieh gaajhkh vadtesh gan ryokned [376] Nrk-gruppe: 14 - ""
In Christ there is no east or west [534] Nrk-gruppe: 20 - ""
In the Lord You be ever thankful [501] Nrk-gruppe: 19 - ""
Ingen er for liten til å se Guds under [623] Nrk-gruppe: 23 - ""
Ingen er så trygg i fare [488] Nrk-gruppe: 19 - "Direkte"
Ingen er så trygg på ferda [488] Nrk-gruppe: 19 - "Direkte"
Ingen jubel regnet fra himmelen [451] Nrk-gruppe: 16 - "Direkte"
Ingen stund ar såsom denna [824] Nrk-gruppe: 30 - ""
Ingen tid så fYlt av minner [839] Nrk-gruppe: 31 - ""
Ingen vinner frem til den evige ro [113] Nrk-gruppe: 05 - "Direkte"
Intet er vårt, alt er ditt [713] Nrk-gruppe: 26 - "Direkte"
J

J [000] Nrk-gruppe: top - ""
Ja, du er konge,Jesus Krist [368] Nrk-gruppe: 14 - ""
Ja, engang mine øyne skal [895] Nrk-gruppe: 33 - "Direkte"
Ja, vi elsker dette landet [755] Nrk-gruppe: 28 - "Direkte"
Jag kan icke rakna dem aUa [376] Nrk-gruppe: 14 - ""
Jeesuksen veljet ja sisaret (K v) [491] Nrk-gruppe: 19 - "Direkte"
Jeesuksesta laulan (Kv) [379] Nrk-gruppe: 14 - ""
Jeesuse almetji livnie lea (Ss) [099] Nrk-gruppe: 05 - ""
Jeg er en seiler på livets hav [893] Nrk-gruppe: 33 - ""
Jeg er frelst og dyrekjøpt [642] Nrk-gruppe: 24 - "Direkte"
Jeg er hos deg, min Gud [774] Nrk-gruppe: 28 - ""
Jeg er hos Gud i nåde [075] Nrk-gruppe: 04 - ""
Jeg er i Herrens hende r [494] Nrk-gruppe: 19 - ""
Jeg er liten, men jeg vil [782] Nrk-gruppe: 28 - ""
Jeg er så glad hver julekveld [051] Nrk-gruppe: 03 - ""
Jeg er trygg hos deg [786] Nrk-gruppe: 29 - ""
Jeg folder mine hender små [731] Nrk-gruppe: 27 - "Direkte - på samisk"
Jeg går i fare hvor jeg går [112] Nrk-gruppe: 05 - "Direkte"
Jeg har en venn som har gitt sitt liv [359] Nrk-gruppe: 13 - ""
Jeg kan ikke bruke de dristige ord [447] Nrk-gruppe: 16 - ""
Jeg løfter mine øyne opp til fjellene [327] Nrk-gruppe: 12 - "Direkte"
Jeg løfter opp til Gud min sang [011] Nrk-gruppe: 02 - ""
Jeg råde vil alle i ungdommens dager [400] Nrk-gruppe: 15 - "Direkte"
Jeg ser deg, o Guds Lam, å stå [219] Nrk-gruppe: 09 - ""
Jeg står for Gud som allting vet [597] Nrk-gruppe: 22 - "Direkte"
Jeg synger julekvad [028] Nrk-gruppe: 02 - ""
Jeg synger meg en blå, blå salme [832] Nrk-gruppe: 31 - ""
Jeg tror på jordens forvandling [899] Nrk-gruppe: 33 - "asdf"
Jeg vet meg en søvn i Jesu navn [887] Nrk-gruppe: 33 - ""
Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang [383] Nrk-gruppe: 14 - ""
Jeg vil gjerne ha en venn [785] Nrk-gruppe: 29 - ""
Jeg vil prise min gjenløser [346] Nrk-gruppe: 13 - ""
Jeg øver på,Jesus, å nevne ditt navn [709] Nrk-gruppe: 26 - ""
Jerusalem, du Herrens høge stad [266] Nrk-gruppe: 10 - ""
Jerusalem,Jerusalem [888] Nrk-gruppe: 33 - ""
Jesu disipler, la oss sammen minnes [159] Nrk-gruppe: 07 - "Direkte"
Jesus deg møter alvorleg og kjærleg [403] Nrk-gruppe: 15 - ""
Jesus elsker alle barna [779] Nrk-gruppe: 28 - ""
Jesus for varlden givit sitt liv [136] Nrk-gruppe: 06 - "Direkte"
Jesus från Nasaret går hr fram [099] Nrk-gruppe: 05 - ""
Jesus Krist, du nådens kjelda [350] Nrk-gruppe: 13 - ""
Jesus Krist, forklar meg hva du mente [436] Nrk-gruppe: 16 - ""
Jesus Kristus er oppfaren [216] Nrk-gruppe: 09 - ""
Jesus Kristus er vår frelse [155] Nrk-gruppe: 07 - "Direkte"
Jesus le Christ,lumiere interieure [635] Nrk-gruppe: 23 - ""
Jesus lever, graven brast [194] Nrk-gruppe: 08 - "Direkte"
Jesus lever, gravi brast [194] Nrk-gruppe: 08 - ""
Jesus rid no inn i Jerusalem [148] Nrk-gruppe: 06 - "Direkte"
Jesus skal rå så vidt som sol [682] Nrk-gruppe: 25 - "Direkte"
Jesus, det eneste [422] Nrk-gruppe: 16 - ""
Jesus, din søte forening å smake [158] Nrk-gruppe: 07 - "Direkte"
Jesus, du er den himmelveg [418] Nrk-gruppe: 15 - ""
Jesus, du er glad i meg [776] Nrk-gruppe: 28 - ""
Jesus, du har brakt Guds rike [360] Nrk-gruppe: 14 - ""
Jesus, du mitt liv vil vera [178] Nrk-gruppe: 07 - ""
Jesus, Frelser, vi er her [548] Nrk-gruppe: 21 - ""
Jesus, Guds Son, du ljos i mitt indre [635] Nrk-gruppe: 23 - ""
Jesus, ja, han alene [087] Nrk-gruppe: 04 - ""
Jesus, Jesus, ham alene [485] Nrk-gruppe: 18 - "Direkte"
Jesus, livets sol og giede [604] Nrk-gruppe: 22 - "Direkte"
Jesus, lyft ditt ljose merke [115] Nrk-gruppe: 05 - "Direkte"
Jesus, lær du meg å bede [627] Nrk-gruppe: 23 - "Direkte"
Jesus, som iblant oss står [484] Nrk-gruppe: 18 - ""
Jesus, store seiervinner [146] Nrk-gruppe: 06 - "Direkte"
Jesus, styr du mine tankar [411] Nrk-gruppe: 15 - ""
Jesus, styr du mine tanker [411] Nrk-gruppe: 15 - ""
Joleklokker over jorda [076] Nrk-gruppe: 04 - ""
Jupmelen gieten nuelesne (Ss) [494] Nrk-gruppe: 19 - ""
Jupmelen glele, voestes biejjien govloe [295] Nrk-gruppe: 11 - ""
Just a doser walk with Thee [428] Nrk-gruppe: 16 - ""
K

K [000] Nrk-gruppe: top - ""
K var kjem vel dei Iysaste draumane frå [286] Nrk-gruppe: 11 - ""
Kan eg vel syngje Herrens pris [218] Nrk-gruppe: 09 - ""
Kay yrttitarhaasta polku (Kv) [175] Nrk-gruppe: 07 - ""
Kim, alle klokker,ja, kim nå før dag i [049] Nrk-gruppe: 03 - ""
Kirken den er et gammelt hus [855] Nrk-gruppe: 32 - ""
Kjære Gud, eg har det godt [773] Nrk-gruppe: 28 - ""
Kjære Gud, når eg bed [717] Nrk-gruppe: 26 - ""
Kjære Gud,jeg har det godt [773] Nrk-gruppe: 28 - ""
Kjære Guds barn, ver utan sorg [313] Nrk-gruppe: 12 - "Direkte"
Kjærleik er gleda uendeleg sterk [656] Nrk-gruppe: 24 - ""
Kjærlighet er lysets kilde [233] Nrk-gruppe: 09 - "Direkte"
Kjærlighet fra Gud [651] Nrk-gruppe: 24 - ""
Klapp, alle hender, i giede [213] Nrk-gruppe: 09 - ""
Kling no, klokka! Ring og lokka [058] Nrk-gruppe: 03 - ""
Klinge skal et jubelkor [029] Nrk-gruppe: 02 - ""
Klippe, du som brast for meg [341] Nrk-gruppe: 13 - ""
Ko tieni aivan ahdas oon (Kv) [427] Nrk-gruppe: 16 - ""
Kom, du Guds kjærleik, kom [664] Nrk-gruppe: 24 - ""
Kom, Frelsar, kom inn [200] Nrk-gruppe: 08 - "Direkte"
Kom, Heilag Ånde, himmeltrøyst [516] Nrk-gruppe: 20 - "Direkte"
Kom, Heilag Ånde, Kristi tolk [224] Nrk-gruppe: 09 - "Direkte"
Kom, Hellig Ånd med skapermakt [512] Nrk-gruppe: 20 - "Direkte"
Kom, Hellige Ånd, Herre Gud [224] Nrk-gruppe: 09 - ""
Kom, kom og hør et gledens ord [440] Nrk-gruppe: 16 - ""
Kom, kom, kom, Gud Helligånd [519] Nrk-gruppe: 20 - "Direkte"
Kom, konge, kom i morgenglans [015] Nrk-gruppe: 02 - "Direkte"
Kom, la oss kjærlig vandre [524] Nrk-gruppe: 20 - ""
Kom, la oss samles ved Guds bord [558] Nrk-gruppe: 21 - ""
Kom, lat oss samlast ved Guds bord [558] Nrk-gruppe: 21 - ""
Kom, regn fra det høye [226] Nrk-gruppe: 09 - "Direkte"
Kom, syng for vår Gud /Cantai au senhor [393] Nrk-gruppe: 14 - "Direkte"
Kom, tilbe med fryd [311] Nrk-gruppe: 12 - ""
Kom, Ånde med di skaparmakt [512] Nrk-gruppe: 20 - ""
Konge er du visst [016] Nrk-gruppe: 02 - ""
Kor herleg, Gud, å prise deg [255] Nrk-gruppe: 10 - ""
Kor stort, min Gud, at eg ditt barn rar [323] Nrk-gruppe: 12 - ""
Kornet har sin vila [205] Nrk-gruppe: 08 - "Direkte"
Korset vil jeg aldri svike [073] Nrk-gruppe: 04 - "Direkte"
Krist er oppstanden [188] Nrk-gruppe: 08 - ""
Krist stod opp av daude [195] Nrk-gruppe: 08 - "Direkte"
Krist stod opp av døde [195] Nrk-gruppe: 08 - ""
Kristne, kom i morgenlyset [080] Nrk-gruppe: 04 - ""
Kristne, la oss søke sammen [527] Nrk-gruppe: 20 - ""
Kristus er verdens lys [101] Nrk-gruppe: 05 - "Direkte"
Kristus kom med vann og blod [579] Nrk-gruppe: 22 - "Direkte"
Kristus, du er alt mitt håp [599] Nrk-gruppe: 22 - "Direkte"
Kristus, konge, du regjerer [222] Nrk-gruppe: 09 - "Direkte"
Kristusa have jaskadi (Ls) [856] Nrk-gruppe: 32 - ""
Kum ba yah, my Lord [626] Nrk-gruppe: 23 - ""
Kvar er du, Gud? Kvar finn vi deg? [729] Nrk-gruppe: 27 - "Direkte"
Kvar gong Jesu namn eg nemner [896] Nrk-gruppe: 33 - ""
Kvar skal eg vel av [475] Nrk-gruppe: 18 - ""
Kvardagskristen vil eg vera [667] Nrk-gruppe: 25 - ""
Kved opp, Guds folk, syng høgt i kor [235] Nrk-gruppe: 09 - "Direkte"
Kven har skapt alle blomane [781] Nrk-gruppe: 28 - ""
Kven kan seia ut den gIede [377] Nrk-gruppe: 14 - ""
Kven veit vel om den urett eg leid? [470] Nrk-gruppe: 17 - ""
Kven vil no meg klaga [192] Nrk-gruppe: 08 - "Direkte"
Kvite klede, himmelgIede [594] Nrk-gruppe: 22 - ""
Kyrkja ho er eit gamalt hus [530] Nrk-gruppe: 20 - ""
L

L [000] Nrk-gruppe: top - ""
La barna komme til meg [587] Nrk-gruppe: 22 - ""
La din vingård bære frukt [616] Nrk-gruppe: 23 - "NRK - gr 23"
La meg for all tid være [641] Nrk-gruppe: 24 - "Direkte"
La oss lovsynge Herren . [390] Nrk-gruppe: 14 - ""
La oss vandre i Guds lys [431] Nrk-gruppe: 16 - "Direkte"
La oss vandre i lyset [431] Nrk-gruppe: 16 - ""
La tenebre n'est point tenebre [826] Nrk-gruppe: 30 - ""
Langt bortom rømd som blånar [629] Nrk-gruppe: 23 - ""
Langt nord under Store Bjørnen [758] Nrk-gruppe: 28 - ""
Lat kvar jordisk skapning teia [602] Nrk-gruppe: 22 - ""
Lat nye tankar tolke Kristi ord [692] Nrk-gruppe: 25 - ""
Lat oss lova Gud for gåva [097] Nrk-gruppe: 05 - ""
Lat oss prise Gud, vår Fader [289] Nrk-gruppe: 11 - ""
Lat oss vandre i lyset [431] Nrk-gruppe: 16 - ""
Laudate, omnes gentes [565] Nrk-gruppe: 21 - ""
Laudate, omnes gentes (Taiz:) [384] Nrk-gruppe: 14 - ""
Lean 011 /fIe [646] Nrk-gruppe: 24 - ""
Lei, milde ljos, igjennom skoddeeim [858] Nrk-gruppe: 32 - ""
Leve for Jesus, dø i hans navn [078] Nrk-gruppe: 04 - ""
Lidis Jesus, don gii vildet (Ns) [582] Nrk-gruppe: 22 - ""
Livet gitt og tatt tilbake [876] Nrk-gruppe: 33 - ""
Livet vant, dets navn er Jesus [207] Nrk-gruppe: 08 - "Direkte"
Ljos over grav som oss livsvoni gav [198] Nrk-gruppe: 08 - ""
Ljoset over landet dagna, [248] Nrk-gruppe: 10 - ""
Lord, I lift your name on high [389] Nrk-gruppe: 14 - ""
Lov Jesu namn og herredom [220] Nrk-gruppe: 09 - ""
Lov Kristi velgjerd, evig stor [408] Nrk-gruppe: 15 - ""
Lova Herren! Han er nær [528] Nrk-gruppe: 20 - "Direkte"
Lovsangen toner og jorden far høre [129] Nrk-gruppe: 06 - "Direkte"
Lovsyng Gud i himmelhøgd [370] Nrk-gruppe: 14 - ""
Lovsyng Herren! Han er nær [528] Nrk-gruppe: 20 - "Direkte"
Lovsyng Herren, alle folkeslag [386] Nrk-gruppe: 14 - ""
Lovsyng vår Herre, den mektige konge me [309] Nrk-gruppe: 12 - "Direkte"
Lovsyng vår Herre, den mektige kongen m [309] Nrk-gruppe: 12 - ""
Lukk opp kirkens dører [020] Nrk-gruppe: 02 - ""
Lysenes Gud, kjærlighets kilde [727] Nrk-gruppe: 27 - "Direkte"
Lyset skinner over jord [246] Nrk-gruppe: 10 - ""
Lær meg å kjenne dine veie [319] Nrk-gruppe: 12 - "Direkte"
Løft høgt hans kross, den kross som Kri [689] Nrk-gruppe: 25 - ""
Løftene kan ikke svikte [321] Nrk-gruppe: 12 - ""
Løftet i Guds ord vi kjenner [693] Nrk-gruppe: 25 - "Direkte"
M

M [000] Nrk-gruppe: top - ""
Maa oon niin kaunis (Kv) [048] Nrk-gruppe: 03 - ""
Majnnut Hærrav almmelasj (Ls) [370] Nrk-gruppe: 14 - ""
Makten og æren, prisen og sangen [392] Nrk-gruppe: 14 - ""
Many and great, O God, are your works [293] Nrk-gruppe: 11 - ""
Maria gjekk i tornesnar [123] Nrk-gruppe: 06 - "Direkte"
Maria gråter, hon kanner ej [215] Nrk-gruppe: 09 - ""
Maria hun er en jomfru ren [124] Nrk-gruppe: 06 - "Direkte"
Maria, tjierrasis, gadnjalijs (Ls) [215] Nrk-gruppe: 09 - ""
Me slår framfor oss krossen din [771] Nrk-gruppe: 28 - ""
Med fred og gIede lar du nå [808] Nrk-gruppe: 29 - ""
Med Jesus fram i de basta åren [425] Nrk-gruppe: 16 - ""
Med Jesus vil eg fara [419] Nrk-gruppe: 15 - "Direkte"
Med kali fra Gud og Kirken [662] Nrk-gruppe: 24 - ""
Mektigste Kriste, menighetens Herre [522] Nrk-gruppe: 20 - "Direkte"
Menneske, du som har kunnskap [726] Nrk-gruppe: 27 - "Direkte"
Mens frost og vintermørke rår [018] Nrk-gruppe: 02 - ""
Mens tidene går [866] Nrk-gruppe: 32 - ""
Mer heliighet gi meg, mer mildhet, o Gu [417] Nrk-gruppe: 15 - "Direkte"
Mi sjel, mi sjel, lov Herren [307] Nrk-gruppe: 12 - ""
Midt i alt det meningsløse [448] Nrk-gruppe: 16 - ""
Midt i hårdest vinter [055] Nrk-gruppe: 03 - ""
Midt i livet finnes vi [396] Nrk-gruppe: 15 - ""
Midt i vår verden, her hvor vi bor [561] Nrk-gruppe: 21 - "Direkte"
Mieleheni muistuu koto ihana (Kv) [702] Nrk-gruppe: 26 - ""
Milde Jesus, dine hender [582] Nrk-gruppe: 22 - "Direkte"
Min båt er så liten og havet så stort [780] Nrk-gruppe: 28 - ""
Min gjenløser lever, jeg vet at han lev [211] Nrk-gruppe: 09 - ""
Min hyrding er vår Herre Gud [328] Nrk-gruppe: 12 - "Direkte"
Min Jesus, lat mitt hjarta fa [180] Nrk-gruppe: 07 - "Direkte"
Min sjel, min sjel, lov Herren [307] Nrk-gruppe: 12 - ""
Min største hjertens glede [881] Nrk-gruppe: 33 - "Direkte"
Mine døde timer [747] Nrk-gruppe: 27 - ""
Mitt eneste håp [185] Nrk-gruppe: 08 - ""
Mitt hjerte alltid vanker [038] Nrk-gruppe: 03 - "Direkte"
Morgenens lysning [788] Nrk-gruppe: 29 - ""
Morgon lyser raud [803] Nrk-gruppe: 29 - "Direkte"
Morgon mellom fjella [796] Nrk-gruppe: 29 - ""
Morgonsola varmar kjærleg [846] Nrk-gruppe: 32 - ""
Morning has broken [801] Nrk-gruppe: 29 - ""
Mun roahkohan mu gieaaidan (Ns) [731] Nrk-gruppe: 27 - ""
Mun syaan siela kulkkee (Kv) [038] Nrk-gruppe: 03 - ""
Muv vajmmo alu uhtjat (Ls) [038] Nrk-gruppe: 03 - ""
Muv vajmo oasse Jesus buorr' (Ls) [337] Nrk-gruppe: 13 - ""
Må din vei komme deg i møte [624] Nrk-gruppe: 23 - "Direkte"
Må Gud velsigna deg [638] Nrk-gruppe: 24 - ""
Må Gud velsigne deg [638] Nrk-gruppe: 24 - ""
Måne og sol, skyer og vind [240] Nrk-gruppe: 09 - ""
Måne og sol, vindar og hav [240] Nrk-gruppe: 09 - ""
N

N [000] Nrk-gruppe: top - ""
N ed i vester soli glader [823] Nrk-gruppe: 30 - ""
Nada te turbe nada te es pante [483] Nrk-gruppe: 18 - ""
Naglet til et kors på jorden [171] Nrk-gruppe: 07 - "Direkte"
Nattens mørke er ikke mørke [826] Nrk-gruppe: 30 - ""
Navnet Jesus blekner aldri [086] Nrk-gruppe: 04 - "Direkte"
Njuovtjav lavlo,ja suv majno (Ls) [186] Nrk-gruppe: 08 - ""
No bed vi Heilag-Anden god [513] Nrk-gruppe: 20 - ""
No kallar sol og sommarvind [333] Nrk-gruppe: 13 - ""
No Koma Guds eng [054] Nrk-gruppe: 03 - ""
No kviler skog og lundar [809] Nrk-gruppe: 29 - ""
No livnar det i lundar [844] Nrk-gruppe: 31 - "Direkte"
No skin den Ijose månen [816] Nrk-gruppe: 30 - "Direkte"
No soli bakom blåe fjell [821] Nrk-gruppe: 30 - ""
No stig vår song, vår takk til Gud [854] Nrk-gruppe: 32 - ""
No takka alle Gud [308] Nrk-gruppe: 12 - "Direkte"
No tenner vi det første lys [019] Nrk-gruppe: 02 - ""
No vaskar han føtene deira [163] Nrk-gruppe: 07 - "Direkte"
No vender Guds kalenderblad [657] Nrk-gruppe: 24 - ""
Nobody knows the trouble I've se en [470] Nrk-gruppe: 17 - ""
Noen må våke i verdens natt [738] Nrk-gruppe: 27 - "Direkte"
Noerthenaestiej gijken nueliem (Ss) [758] Nrk-gruppe: 28 - ""
Nordnorsk julesalme [024] Nrk-gruppe: 02 - ""
Nu vill jag sjunga om moders-vingen [316] Nrk-gruppe: 12 - ""
NuorttanJuoksanastij vuolen (Ls) [758] Nrk-gruppe: 28 - ""
Nysnøen legg ei kåpe [705] Nrk-gruppe: 26 - ""
Nærare deg, min Gud [471] Nrk-gruppe: 17 - "Direkte"
Nærmere deg, min Gud [471] Nrk-gruppe: 17 - ""
Nøden står ved våre dører [366] Nrk-gruppe: 14 - "Direkte"
Nå ber vi Gud, Den Hellig Ånd [513] Nrk-gruppe: 20 - "Direkte"
Nå bør ei synden mere [397] Nrk-gruppe: 15 - ""
Nå dekkes bordet, nå tennes lyset [621] Nrk-gruppe: 23 - "Direkte"
Nå er den hellige time [068] Nrk-gruppe: 04 - ""
Nå er det morgen [801] Nrk-gruppe: 29 - ""
Nå er livet gjemt hos Gud [872] Nrk-gruppe: 33 - ""
Nå fryd deg, kristne menighet [336] Nrk-gruppe: 13 - "Direkte"
Nå har vi vaske golvet [064] Nrk-gruppe: 04 - ""
Nå hviler dyr og blomster [777] Nrk-gruppe: 28 - ""
Nå la oss takke Gud [308] Nrk-gruppe: 12 - "Direkte"
Nå lovsyng Herrens navn [687] Nrk-gruppe: 25 - "Direkte"
Nå lukker seg mitt øye [768] Nrk-gruppe: 28 - ""
Nå lukker solen sitt øye [772] Nrk-gruppe: 28 - ""
Nå rinner solen opp av østerlide [790] Nrk-gruppe: 29 - ""
Nå solen går ned [814] Nrk-gruppe: 30 - ""
Nå stiger sol av hav igjen [793] Nrk-gruppe: 29 - ""
Nå tenner vi vår adventskrans [021] Nrk-gruppe: 02 - ""
Nå vandrer fra hver en verdens krok [059] Nrk-gruppe: 03 - ""
Nå øyner vi lyset av dagen [739] Nrk-gruppe: 27 - ""
Nå åpner savnet sine øde vidder [873] Nrk-gruppe: 33 - ""
Nåden er ditt kvardagskår [500] Nrk-gruppe: 19 - ""
Når dagen atter sender [800] Nrk-gruppe: 29 - ""
Når heile verda syng mot Gud [304] Nrk-gruppe: 12 - ""
Når jeg blant englers kor en gang [269] Nrk-gruppe: 10 - ""
Når jeg legger meg til hvile [769] Nrk-gruppe: 28 - ""
Når jord og himmel møtes her [563] Nrk-gruppe: 21 - ""
Når kristne kved til ære [372] Nrk-gruppe: 14 - ""
Når krossen underfull eg ser [170] Nrk-gruppe: 07 - "Direkte"
Når meg min synd vil krenke [109] Nrk-gruppe: 05 - "Direkte"
Når mitt øye, trett av møye [884] Nrk-gruppe: 33 - ""
Når natten fyller dine rom og dine tank [450] Nrk-gruppe: 16 - ""
Når stride storrnar mot degjagar [477] Nrk-gruppe: 18 - ""
Når veien føles tung og trang [427] Nrk-gruppe: 16 - ""
Når vi deler det brød som du oss gir [608] Nrk-gruppe: 23 - "Direkte"
Når vi undrast på om røystene og orda v [650] Nrk-gruppe: 24 - ""
o :ivdugas, :ivdugas boddu (Ns) [199] Nrk-gruppe: 08 - ""
O

O [000] Nrk-gruppe: top - ""
O bli hos meg! Nå er det aftentid [818] Nrk-gruppe: 30 - ""
O Fader, la ditt ord, din Ånd [525] Nrk-gruppe: 20 - ""
O Gud, denne natt er din [183] Nrk-gruppe: 08 - ""
O Gud, på nåde rik og stor [237] Nrk-gruppe: 09 - ""
O Guds Lam uskyldig [165] Nrk-gruppe: 07 - ""
O Hellig Ånd, kom til oss ned [514] Nrk-gruppe: 20 - "Direkte"
O Herre Krist, deg til oss vend [546] Nrk-gruppe: 21 - ""
O Herre, i dine hender [746] Nrk-gruppe: 27 - ""
O Herre, la mitt øye [140] Nrk-gruppe: 06 - "Direkte"
O hode, høyt forhånet [166] Nrk-gruppe: 07 - "Direkte"
O Ipmil, buressivdnit, d:il (Ns) [652] Nrk-gruppe: 24 - ""
O Jesus Krist,jeg flyr til deg [399] Nrk-gruppe: 15 - "Direkte"
O Jesus, du som fyller alt i alle [354] Nrk-gruppe: 13 - ""
O Jesus, for din alterfot [606] Nrk-gruppe: 23 - "Direkte"
O Jesus, som har elsket meg [156] Nrk-gruppe: 07 - "Direkte"
O Jesus, åpne du mitt øye [344] Nrk-gruppe: 13 - "Direkte"
O jurddas, go leat oagganan (Ns) [684] Nrk-gruppe: 25 - ""
O kristelighet [885] Nrk-gruppe: 33 - ""
O Kristus, du som lyset er [807] Nrk-gruppe: 29 - ""
O lue fra Guds kjærlighet [228] Nrk-gruppe: 09 - "Direkte"
O salighet, o gåtfullhet [426] Nrk-gruppe: 16 - ""
O store Gud, når jeg i undring aner [284] Nrk-gruppe: 11 - "Direkte"
O store Gud, som hjelpe kan [815] Nrk-gruppe: 30 - "Direkte"
O store Gud, vi lover deg [275] Nrk-gruppe: 11 - "Direkte"
Oda ni oofe fee! [330] Nrk-gruppe: 12 - ""
Og natta ror sin lette båt [827] Nrk-gruppe: 30 - ""
Oi Herra,jos mie matkamies maan (Kv) [476] Nrk-gruppe: 18 - ""
Olavs minne vil vi ære [249] Nrk-gruppe: 10 - ""
Om alle mine lemmer [371] Nrk-gruppe: 14 - "Direkte"
On a hill far away stood an old rugged [402] Nrk-gruppe: 15 - ""
Open the eyes of my heart, Lord [394] Nrk-gruppe: 14 - ""
Opna deg, hjarte! Opna alle dører [556] Nrk-gruppe: 21 - ""
Opp, alle folk på denne jord [683] Nrk-gruppe: 25 - "Direkte"
Opp, alle ting som Gud har gjort [291] Nrk-gruppe: 11 - ""
Opp, gledest alle, gledest no [007] Nrk-gruppe: 02 - ""
Opp,jublende sang [605] Nrk-gruppe: 22 - ""
Oppløft ditt syn, du kristensjel [686] Nrk-gruppe: 25 - ""
Oppstandelsen og livet visst [880] Nrk-gruppe: 33 - ""
Over Kedron Jesus treder [134] Nrk-gruppe: 06 - "Direkte"
Overmåte fullt av nåde [279] Nrk-gruppe: 11 - ""
P

P [000] Nrk-gruppe: top - ""
Pois, pois jo kuuluu kuttumus (Kv) [894] Nrk-gruppe: 33 - ""
Pris din Gud, mi sjel [385] Nrk-gruppe: 14 - ""
Pris være Gud [674] Nrk-gruppe: 25 - "Direkte"
Pris vår Gud og Herre stor [300] Nrk-gruppe: 02 - ""
På denne livets merkedag [851] Nrk-gruppe: 32 - ""
På Golgata stod det ein kross [210] Nrk-gruppe: 09 - ""
På Golgata stod det et kors [210] Nrk-gruppe: 09 - ""
På høye tid å søke Gud [265] Nrk-gruppe: 10 - ""
På veiene ute i verden [732] Nrk-gruppe: 27 - "Direkte"
Påskemorgen slukker sorgen [196] Nrk-gruppe: 08 - "Direkte"
Q

Q [000] Nrk-gruppe: top - ""
R

R [000] Nrk-gruppe: top - ""
Reis deg, Guds menighet [690] Nrk-gruppe: 25 - ""
Ren og rettferdig [352] Nrk-gruppe: 13 - ""
Rinn nå opp i Jesu navn [791] Nrk-gruppe: 29 - ""
Rop det ut med hjertets jubel [695] Nrk-gruppe: 26 - "Direkte"
Rydd vei for Herrens komme [009] Nrk-gruppe: 02 - ""
Røster fra himlen bryter nattens fred [071] Nrk-gruppe: 04 - ""
S

S [000] Nrk-gruppe: top - ""
Salig du och hogt benådad [127] Nrk-gruppe: 06 - "Direkte"
Salige visshet:Jesus er min [490] Nrk-gruppe: 19 - "Direkte"
Saligheten er oss nær [083] Nrk-gruppe: 04 - ""
Samefolkets sang [758] Nrk-gruppe: 28 - ""
Sannhets tolk og taler [227] Nrk-gruppe: 09 - "Direkte"
Se hvor nu Jesus treder [145] Nrk-gruppe: 06 - "Direkte"
Se Krist, som lå i dødens bånd [187] Nrk-gruppe: 08 - ""
Se universets Herre [298] Nrk-gruppe: 11 - ""
Se, dødens brodd er brutt [182] Nrk-gruppe: 08 - ""
Se, nu stiger solen av havets skjød [798] Nrk-gruppe: 29 - ""
Se, nå legger Gud den hvite duken [848] Nrk-gruppe: 32 - ""
Se, solens skjønne lys og prakt [812] Nrk-gruppe: 29 - ""
Se, vi går opp til Jerusalem [117] Nrk-gruppe: 05 - "Direkte"
Send meg, Gud [696] Nrk-gruppe: 26 - ""
Ser jeg meg i verden om [859] Nrk-gruppe: 32 - "Direkte"
Shine your light [105] Nrk-gruppe: 05 - ""
Siis nouse, henkeni taivhaasseen (Kv) [405] Nrk-gruppe: 15 - ""
Sion, pris din saliggjører [154] Nrk-gruppe: 07 - "Direkte"
Sions vekter hever røsten [506] Nrk-gruppe: 19 - ""
Sjugnehth mijjem, Lutnjiestæjja (Ss) [625] Nrk-gruppe: 23 - ""
Sjunga om min Jesus [379] Nrk-gruppe: 14 - ""
Sjå inn i Herrens ansikt [600] Nrk-gruppe: 22 - ""
Sjå no, sjå no, sjå den plage [110] Nrk-gruppe: 05 - ""
Sjå, dagen sprett i austerætt [797] Nrk-gruppe: 29 - ""
Sjå, den som bur i livd hjå Gud [329] Nrk-gruppe: 12 - ""
Sjå, han gjeng inn til syndig mann [351] Nrk-gruppe: 13 - ""
Sjå, tusen julelys blir ten t [061] Nrk-gruppe: 04 - ""
Sjå,Jerusalem, sjå, din konge kjem [147] Nrk-gruppe: 06 - "Direkte"
Skaperens stemme høres en morgen [295] Nrk-gruppe: 11 - ""
Skriv deg,Jesus, på mitt hjerte [339] Nrk-gruppe: 13 - "Direkte"
Slik som eg var [404] Nrk-gruppe: 15 - ""
Sljernene lyser fremdeles i mørket [724] Nrk-gruppe: 26 - ""
Snehvit er natten, klar og kold [838] Nrk-gruppe: 31 - ""
Solbarn,jordbarn [026] Nrk-gruppe: 02 - ""
Solen och månen, vindar och vågor [241] Nrk-gruppe: 09 - "Direkte"
Solen på himmelen lukket sitt øye [191] Nrk-gruppe: 08 - "Direkte"
Soli har sitt same lag [669] Nrk-gruppe: 25 - ""
Solrenning sæle, som stiller alllengsel [271] Nrk-gruppe: 10 - ""
Som barn i ditt hus [564] Nrk-gruppe: 21 - ""
Som bonden tek eit fang av markas grøde [391] Nrk-gruppe: 14 - ""
Som den gylne sol frembryter [190] Nrk-gruppe: 08 - "Direkte"
Som ein ~ort lengtar etter vatn [388] Nrk-gruppe: 14 - ""
Som eit sandkorn i ein ørken [707] Nrk-gruppe: 26 - ""
Som et barn ble du båret til meg [449] Nrk-gruppe: 16 - ""
Som hjorten så klagende skriker [469] Nrk-gruppe: 17 - "Direkte"
Som korn fra vide åkrer [601] Nrk-gruppe: 22 - ""
Som når et barn kommer hjem om kvelden [325] Nrk-gruppe: 12 - ""
Som spede barnet drikk si mjølk [576] Nrk-gruppe: 22 - ""
Som toner i en evig sang [395] Nrk-gruppe: 15 - ""
Som vinden stryk om mine kinn [521] Nrk-gruppe: 20 - "Direkte"
Som vinden stryker mine kinn [521] Nrk-gruppe: 20 - ""
Sometimes in our lives [646] Nrk-gruppe: 24 - ""
Sommerens Gud, du evige lys [853] Nrk-gruppe: 32 - ""
Son bajaslihkai, halleluja! (Ns) [204] Nrk-gruppe: 08 - ""
Sorgen og gleden de vandrer til hope [466] Nrk-gruppe: 17 - "Direkte"
Sov godt, kjære lille [770] Nrk-gruppe: 28 - "Direkte"
Sov, du lille, sov nå godt [589] Nrk-gruppe: 22 - "Direkte"
Sov, vesle barnet [778] Nrk-gruppe: 28 - ""
Stig opp, mi ånd, til himmelen [405] Nrk-gruppe: 15 - ""
Stille hver natt ror vi vår båt [710] Nrk-gruppe: 26 - ""
Stille natt, heilage natt [043] Nrk-gruppe: 03 - ""
Stille natt, hellige natt [043] Nrk-gruppe: 03 - ""
Stille, stille! Jesus lider [137] Nrk-gruppe: 06 - "Direkte"
Stor er din trofasthet, Herre og Fader [322] Nrk-gruppe: 12 - ""
Store Gud, vi lover deg, priser.. [280] Nrk-gruppe: 11 - ""
Store Gud, vi lover deg. Land og hav [299] Nrk-gruppe: 11 - ""
Styr du min vandring, Frelser så kjær [476] Nrk-gruppe: 18 - ""
Suv vajmo mielajn åhtsålav (Ls) [603] Nrk-gruppe: 22 - ""
Syng det ut med gleda [202] Nrk-gruppe: 08 - "Direkte"
Syng ein song or hjartans grunn [253] Nrk-gruppe: 10 - ""
Syng for Herren, hele verden [547] Nrk-gruppe: 21 - ""
Syng for Herren, sol og måne [297] Nrk-gruppe: 11 - ""
Syng i stille morgonstunder [799] Nrk-gruppe: 29 - ""
Syng lovsang, hele jorden (Taize) [384] Nrk-gruppe: 14 - ""
Syng lovsong, heile jorda [565] Nrk-gruppe: 21 - ""
Syng lovsong, heile jorda (Taize) [384] Nrk-gruppe: 14 - ""
Sæle jolekveld [062] Nrk-gruppe: 04 - ""
Sørg du for meg, Fader kjær [310] Nrk-gruppe: 12 - ""
Sørg for meg, min Fader, du [310] Nrk-gruppe: 12 - ""
Så grøn en dragt [845] Nrk-gruppe: 32 - "Direkte Så grønn en drakt, så rik en duft [845] Nrk-gruppe: 32 - ""
Så går en dag an från vår tid [811] Nrk-gruppe: 29 - ""
Så kom du da til sist, du var en fremme [364] Nrk-gruppe: 14 - "Direkte"
Så kom Guds nd i Sakarias' tunge [244] Nrk-gruppe: 10 - ""
Så kort var den fr6jd som i varlden jag [499] Nrk-gruppe: 19 - ""
Så pynter vi vårt hus til fest [562] Nrk-gruppe: 21 - ""
Så stille vi går [878] Nrk-gruppe: 33 - ""
Så stilner livets jag [857] Nrk-gruppe: 32 - ""
Så stilt som berre vinden snur [829] Nrk-gruppe: 31 - ""
Så ta da mine hender [414] Nrk-gruppe: 15 - ""
Så tak då mine hender [414] Nrk-gruppe: 15 - ""
Så vide om land som sol mon gå [701] Nrk-gruppe: 26 - ""
Såkorn som dør i jorden [162] Nrk-gruppe: 07 - "Direkte"
T

T [000] Nrk-gruppe: top - ""
Takk at du tok mine byrder [381] Nrk-gruppe: 14 - ""
Takk, gode Gud, for alle ting [290] Nrk-gruppe: 11 - ""
Takk, min Gud, for alt som hende [849] Nrk-gruppe: 32 - ""
Takk, min Gud, for hele meg [784] Nrk-gruppe: 29 - ""
Tal vennlig til Jerusalem [247] Nrk-gruppe: 10 - ""
Tenk når engang den tåke er forsvunnet [886] Nrk-gruppe: 33 - ""
Tenn lys! Eit lys skal brenne [025] Nrk-gruppe: 02 - ""
Tenn lys! Et lys skal brenne [025] Nrk-gruppe: 02 - ""
Tett ved sida mi går Jesus [361] Nrk-gruppe: 14 - ""
The Church's one Foundation [532] Nrk-gruppe: 20 - ""
The Kingdom ofGod isjustice and peace [744] Nrk-gruppe: 27 - ""
There is a longing in our hearts [708] Nrk-gruppe: 26 - ""
Through the storms of life [649] Nrk-gruppe: 24 - ""
Thuma mina [696] Nrk-gruppe: 26 - ""
Til Gud tar jeg min tilflukt [503] Nrk-gruppe: 19 - ""
Til himlene rekker din miskunnhet, Gud [312] Nrk-gruppe: 12 - "Direkte"
Til høgtid no seg samle [008] Nrk-gruppe: 02 - "Direkte"
Til kjærleik Gud oss skapte [670] Nrk-gruppe: 25 - "Direkte"
Til kven skal eg gå med mi sorg og mi s [463] Nrk-gruppe: 17 - ""
Til Lammets måltid får vi gå [153] Nrk-gruppe: 07 - "Direkte"
Timen er komen [118] Nrk-gruppe: 05 - "Direkte"
Tjaebpies iehkedsbiejjie (Ss) [817] Nrk-gruppe: 30 - ""
Tro ikke Gud er død [363] Nrk-gruppe: 14 - ""
Trua ser dei kvite marker [445] Nrk-gruppe: 16 - ""
Tunge,lat din lovsong pris a [164] Nrk-gruppe: 07 - "Direkte"
Tusen stjerner blenkjer [645] Nrk-gruppe: 24 - "Direkte"
Tårnhøye bølger går [461] Nrk-gruppe: 17 - "Direkte"
U

U [000] Nrk-gruppe: top - ""
Ubi caritas et amor [680] Nrk-gruppe: 25 - ""
Under krossen stod med tåra [167] Nrk-gruppe: 07 - "Direkte"
Underlege ting å sjå [013] Nrk-gruppe: 02 - ""
Usynlig er ditt rike [613] Nrk-gruppe: 23 - "Direkte"
V

V [000] Nrk-gruppe: top - ""
V ær meg nær, å Gud, vær meg nær [626] Nrk-gruppe: 23 - ""
Varrecohkain vardan (Ns) [306] Nrk-gruppe: 12 - ""
Ved krubba di, der vil eg stå [034] Nrk-gruppe: 03 - "Direkte"
Velsign vårt hus, velsign vårt bord [763] Nrk-gruppe: 28 - ""
Velsigna band som bind [526] Nrk-gruppe: 20 - ""
Velsigna du dag over fjordan [024] Nrk-gruppe: 02 - ""
Velsignet er den mark der Jesus gikk [273] Nrk-gruppe: 10 - ""
Velsignet vær, o Jesus Krist [179] Nrk-gruppe: 07 - ""
Velsignet være dere som [743] Nrk-gruppe: 27 - ""
Velt all din veg og vande [464] Nrk-gruppe: 17 - "Direkte"
Velt alle dine veier [464] Nrk-gruppe: 17 - ""
Vem har tant den stjarnan [072] Nrk-gruppe: 04 - ""
Veni Sancte Spiritus [225] Nrk-gruppe: 09 - "Direkte"
Vente, vente Herrens time [305] Nrk-gruppe: 12 - ""
Ver her og vak med meg [143] Nrk-gruppe: 06 - "Direkte"
Ver ikkje redd! Du har ein Frelsar [496] Nrk-gruppe: 19 - ""
Vern og beskytt meg, ikke fornekt meg [725] Nrk-gruppe: 27 - ""
Vi bærer mange med oss [615] Nrk-gruppe: 23 - "Direkte"
Vi er barn av lys og skygge [504] Nrk-gruppe: 19 - "Direkte"
Vi er barna fra Betlehem [748] Nrk-gruppe: 27 - ""
Vi er et folk på vandring [618] Nrk-gruppe: 23 - ""
Vi fryder oss av hjertens grunn [217] Nrk-gruppe: 09 - ""
Vi kommer fra østen [107] Nrk-gruppe: 05 - ""
Vi kommer til deg i bønn, du, vår Far [543] Nrk-gruppe: 21 - ""
Vi kommer til din kirke, Gud [538] Nrk-gruppe: 20 - ""
Vi rekker våre hender frem [678] Nrk-gruppe: 25 - "Direkte"
Vi roper i denne natten [704] Nrk-gruppe: 26 - ""
Vi samles til dåp i din kirke på jord [588] Nrk-gruppe: 22 - ""
Vi ser deg, Herre Jesus [065] Nrk-gruppe: 04 - ""
Vi skal se deg, Herre Jesus [102] Nrk-gruppe: 05 - ""
Vi stemmer i en frydesang [374] Nrk-gruppe: 14 - ""
Vi syng med takk og gIede [432] Nrk-gruppe: 16 - ""
Vi synger med Maria [131] Nrk-gruppe: 06 - "Direkte"
Vi takkar Gud for alle dei som vitna [079] Nrk-gruppe: 04 - ""
Vi tenner lys i globen vår [640] Nrk-gruppe: 24 - ""
Vi tror på Gud, som himmel,jord [238] Nrk-gruppe: 09 - ""
Vi tror på Skaperen Gud [242] Nrk-gruppe: 10 - ""
Vi trur på Gud, som himmel,jord [238] Nrk-gruppe: 09 - ""
Vidunderligst av alt på jord [529] Nrk-gruppe: 20 - "Direkte"
Vinden kjenner ingen grenser [700] Nrk-gruppe: 26 - ""
Vinden ser vi ikke [517] Nrk-gruppe: 20 - "Direkte"
Vreidedagen, han skal renna [505] Nrk-gruppe: 19 - ""
Vær i sinn som Herren, slik KristusJesu [675] Nrk-gruppe: 25 - "Direkte"
Vær sterk, min sjel, i denne tid [478] Nrk-gruppe: 18 - ""
Vær velsignet, legem såret [607] Nrk-gruppe: 23 - ""
Våkn opp og slå på dine strenger [792] Nrk-gruppe: 29 - ""
Våkn opp, du som sover [012] Nrk-gruppe: 02 - ""
Vår Far, vi må bekjenne [719] Nrk-gruppe: 26 - ""
Vår Gud han er så fast ei borg [108] Nrk-gruppe: 05 - "Direkte"
Vår Gud han er så fast en borg [108] Nrk-gruppe: 05 - "Direkte"
Vår Gud, av nåde rik og stor [237] Nrk-gruppe: 09 - ""
Vår Herre er ein hyrding god [317] Nrk-gruppe: 12 - ""
Vår Herre Krist i dødens band [187] Nrk-gruppe: 08 - ""
Vår himmelske Far [632] Nrk-gruppe: 23 - ""
Vår lovsang skal møte deg, Kristus! [614] Nrk-gruppe: 23 - "Direkte"
Vårt altarbord er duka [617] Nrk-gruppe: 23 - ""
Vårt alterbord er dekket [617] Nrk-gruppe: 23 - ""
Vårt bord er dekket, og vi ber [762] Nrk-gruppe: 28 - ""
Vårt sinn er fylt med giede [612] Nrk-gruppe: 23 - ""
Wa wa wa Emimimo [519] Nrk-gruppe: 20 - ""
Were you there when they crucified my L [172] Nrk-gruppe: 07 - ""
X

X [000] Nrk-gruppe: top - ""
Y

Y [000] Nrk-gruppe: top - ""
Yakanaka Vhangeri [390] Nrk-gruppe: 14 - ""
Yarabba ssalami [637] Nrk-gruppe: 23 - ""
You've examined my heart [332] Nrk-gruppe: 13 - ""
Your love [332] Nrk-gruppe: 13 - ""
Z

Z [000] Nrk-gruppe: top - ""
Æ

Æ [000] Nrk-gruppe: top - ""
Ærens konge, nådens Herre [320] Nrk-gruppe: 12 - ""
Ø

Ø [000] Nrk-gruppe: top - ""
Å

Å [000] Nrk-gruppe: top - ""
Å Bethlehem, du vesle by [053] Nrk-gruppe: 03 - ""
Å du heilage [420] Nrk-gruppe: 15 - ""
Å Gud for jord og alter [263] Nrk-gruppe: 10 - "Direkte"
Å Gud, velsigna desse to [652] Nrk-gruppe: 24 - ""
Å Herre Krist, deg til oss vend [546] Nrk-gruppe: 21 - ""
Å Herre Krist, når tvilen siver [444] Nrk-gruppe: 16 - "Direkte"
Å Jerusalem, du sæle [879] Nrk-gruppe: 33 - ""
Å Jesus, lat meg ljoset sjå [096] Nrk-gruppe: 05 - "Direkte"
Å kom nå med lovsang [040] Nrk-gruppe: 03 - ""
Å kom, å kom, Immanuel [003] Nrk-gruppe: 02 - "Direkte"
Å leva, det er å elska [666] Nrk-gruppe: 25 - "Direkte"
Å løft ham sakte [176] Nrk-gruppe: 07 - ""
Å nåde underfull og stor [342] Nrk-gruppe: 13 - ""
Å prektige himler ogjorderiks hærer [369] Nrk-gruppe: 14 - ""
Å salige dag som i håpet vi venter [891] Nrk-gruppe: 33 - ""
Å salige stund uten like [199] Nrk-gruppe: 08 - ""
Å ta med verden rett farvel [861] Nrk-gruppe: 32 - ""
Å, at jeg kunne min Jesus prise [375] Nrk-gruppe: 14 - ""
Å, denne kilde ren som paradiset [897] Nrk-gruppe: 33 - ""
Å, dette skriket av en smerte [877] Nrk-gruppe: 33 - ""
Å, fikk jeg kun være den minste kvist [609] Nrk-gruppe: 23 - ""
Å, for djup i Jesu kjærleik [703] Nrk-gruppe: 26 - ""
Å, gledesfylte stund [212] Nrk-gruppe: 09 - ""
Å, Gud, vårt vern i farne år [835] Nrk-gruppe: 31 - ""
Å, hjelp meg, du som hjelpa kan [116] Nrk-gruppe: 05 - "Direkte"
Å, hvor salig det skal blive [507] Nrk-gruppe: 19 - ""
Å, hvor salig å få vandre [890] Nrk-gruppe: 33 - ""
Å, kom nå, heile heimsens hær [315] Nrk-gruppe: 12 - ""
Å, kor djup er Herrens nåde [345] Nrk-gruppe: 13 - ""
Å, la din Ånd nå med oss være [581] Nrk-gruppe: 22 - ""
Å, skjønnest rose på vår jord [122] Nrk-gruppe: 06 - "Direkte"
Å, tenk eingong når alle &am skal stemn [509] Nrk-gruppe: 19 - ""
Å, tenk når eingong samlast skal [684] Nrk-gruppe: 25 - ""
Å, tenk når engang samles skal [684] Nrk-gruppe: 25 - ""
Å, var eg meir deg, Jesus, lik [423] Nrk-gruppe: 16 - "Direkte"
Å, ver hjå meg, for no er kvelden nær [818] Nrk-gruppe: 30 - ""
Å,lat din Ånde med oss vera [581] Nrk-gruppe: 22 - ""
Åh, hvor salig skal det blive / Onnea o [507] Nrk-gruppe: 19 - "Direkte"
ÅJesus Krist, eg kjem til deg [399] Nrk-gruppe: 15 - ""
Ånd fra himlen, kom med nåde [574] Nrk-gruppe: 22 - ""
Ånd over ånder, kom ned fra det høye [515] Nrk-gruppe: 20 - "Direkte"