Forsiden af Theol-p -Indeks Den norske salmebog - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Salmeforslag til Påskenatt - Nb! alle fra avsnitt "Påskenatt"

[930]

Aktuelle søndag på Teksten denne uken

De 26 mest populære salmer i Trøndelag


Listen lenker til NRKs "Salmeboka minutt for minutt". Det er da veldig fort å komme frem til å høre melodien sunget av gode kor. Når det står "Direkte" da er det rett på salmen, ellers bare på gruppen av salmer. Lett å finne enda. Listen er alfabetisk ordnet etter tittel. Ikke etter plass i gudstjenesten.

Først titel, salmens nr (nnn) Nrk-gruppenr:[nr]. lenken Direkte I skarp parentes: [Helligdagens nr, forkortelse for forslagskilde
Kilder til Salmeforslag:
se: Sindre Eide, nhf:Norsk hymnologisk forening; hkh: Kaasaa Hammer. Det kan være angitt versutsnit. - Salmeforslagene er ofte fulgt av både teologiske, liturgiske og hymnologiske kommentarer. Se lenke nederst på siden
Andre forkortelser i den skarpe parentesen: #d1 Tilsvarende dansk, evt anden oversættelse, melodi som i dk. #d2 dansk men med anden melodi #d3 dansk melodi - anden salme eller sang #pt (01) "grad" i parentes - mest populære salmer i trøndelag

Under første linie er det en boks med forfatterhistorik - og med en kort kommentar. Kommentarene er i første rekke hentet fra Vidar Kristensens "Kort presentasjon av nr. 1-899 i Norsk salmebok 2013" [Se her] De er skrevet som en kontinuerlig kommentar i salmebokens rekkefølge. (Slik møter vi dem jo ikke her). De forholder seg både til plassering i salmeboken, til biografiske forhold, melodi - ulike vinkler, men kan være bra til en kort signalement av en salme.


Farao nådde oss like ved stranden [184] 08 Nrk: []

- Påskeaften - Presten Børre Knudsen var salmedikter. Her bruker han fortellingen om Rødehavet som åpnet seg for Moses, som bilde på hvordan oppstandelsen og dåpen åpner en vei bort fra døden.

Hør vår helligaftens bønn [181] 08 Nrk: []

- Påskeaften - Grundtvig kalte salmen ®Greker-sangen påskelørdag¯. Han skrev den med utgangspunkt i noen strofer fra en bysantinsk liturgi fra 700-tallet, laget av Johannes fra Damaskus.

Jesus, du mitt liv vil vera [178] 07 Nrk: []

- Påskeaften - Salmane til påskeaftan er prega av alvor. Jesus ligg i grava, og oppstoda har enno ikkje skjedd. Det er tid for å tenke etter kva meininga med krossfestinga var.

Min Jesus, lat mitt hjarta fa [180] 07 Nrk: Direkte [#d1]

- Påskeaften - Tekst og melodi kjem frå Danmark. Originalteksten hadde eit inderleg pietistisk preg, som er kraftig dempa i Bernt Støylens omsetjing. Carl Nielsen er Danmarks mest kjende komponist.

Mitt eneste håp [185] 08 Nrk: []

- Påskeaften - Enda en salme av Børre Knudsen. Her er temaet at Herren ®døde min død, i min grav ble han lagt¯. Den som blir døpt, får del i dette. PÅSKETIDEN/PÅSKETIDA

O Gud, denne natt er din [183] 08 Nrk: []

- Påskeaften - Et godt eksempel på en salme fra 1970-tallet da enderim og tradisjonelle versemål ikke lenger var opplagte elementer i salmediktingen. Her har Eyvind Skeie frigjort seg fra begge deler.

Se, dødens brodd er brutt [182] 08 Nrk: []

- Påskeaften - Dette er en gjennomført påskeaftensalme: Jesus ligger i graven. Anders Frostenson var en av de viktigste fornyerne av den nordiske salmediktingen på 1900-tallet.

Velsignet vær, o Jesus Krist [179] 07 Nrk: []

- Påskeaften - Fra katekismesangene til Petter Dass, til andre trosartikkel: ®Korsfestet død og begravet.¯ Musikken er fra en kantate for blandet kor som Johan Varen Ugland skrev i 1972.

Kilder:

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her - [se]
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Norsk hymnologisk forening. Se her [nhf]
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her [hkh]