Forsiden af Theol-p -Indeks Den norske salmebog - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Salmeforslag til 17. mai

[938]

Aktuelle søndag på Teksten denne uken

De 26 mest populære salmer i Trøndelag


Listen lenker til NRKs "Salmeboka minutt for minutt". Det er da veldig fort å komme frem til å høre melodien sunget av gode kor. Når det står "Direkte" da er det rett på salmen, ellers bare på gruppen av salmer. Lett å finne enda. Listen er alfabetisk ordnet etter tittel. Ikke etter plass i gudstjenesten.

Først titel, salmens nr (nnn) Nrk-gruppenr:[nr]. lenken Direkte I skarp parentes: [Helligdagens nr, forkortelse for forslagskilde
Kilder til Salmeforslag:
se: Sindre Eide, nhf:Norsk hymnologisk forening; hkh: Kaasaa Hammer. Det kan være angitt versutsnit. - Salmeforslagene er ofte fulgt av både teologiske, liturgiske og hymnologiske kommentarer. Se lenke nederst på siden
Andre forkortelser i den skarpe parentesen: #d1 Tilsvarende dansk, evt anden oversættelse, melodi som i dk. #d2 dansk men med anden melodi #d3 dansk melodi - anden salme eller sang #pt (01) "grad" i parentes - mest populære salmer i trøndelag

Under første linie er det en boks med forfatterhistorik - og med en kort kommentar. Kommentarene er i første rekke hentet fra Vidar Kristensens "Kort presentasjon av nr. 1-899 i Norsk salmebok 2013" [Se her] De er skrevet som en kontinuerlig kommentar i salmebokens rekkefølge. (Slik møter vi dem jo ikke her). De forholder seg både til plassering i salmeboken, til biografiske forhold, melodi - ulike vinkler, men kan være bra til en kort signalement av en salme.


Del ditt brød med sulten bror [711] 26 Nrk: Direkte [925 se 938 se]

- Forvalteransvar-ærefrykt for livet - Avsnittet ®Forvalteransvar¯ inneholder 19 salmer alle skrevet etter 1950. Ansvaret for det skapte, for lidende medmennesker, for klima og miljø har vært viktig i nyere salmedikting.

Det er godt å vera stille1 [456] 17 Nrk: Direkte [938 hkh]

- Stillhet og ettertanke - De bibelske salmene står på 900-numrene i salmeboka. Men Egil Hovlands musikk til disse avsnittene fra Klagesangene er så mye brukt at de er plassert blant de ®vanlige¯ salmene.

Eit lite barn voks opp til man n [740] 27 Nrk: Direkte [938 nhf]

- Rettferd og fred - ®Den fattige Gud¯ var Edvard Hoems aller første salme, skrive på oppmoding frå læraren til sonen. Ho ønskte at klassen kunne få ein ny salme. Hoem fekk Sommerro til å lage melodi.

Fordi han kom og var som morgenrøden [479] 18 Nrk: Direkte [#d? 933 se1 938 nhf/u]

Pagura, Holger Lissner, Estrid Hesselund - Trengsel og trøst - En håpstango oversatt av Estrid Hessellund. Tango uttrykker livsvilje og lidenskap, så en bør ikke sitte stille mens en synger. Tekstforfatteren er fra Argentina, komponisten fra Uruguay. - Nhf foreslår den 17. mai som den utfordrende salme - den minner om at mange steder i verden må man stadig kjempe for de verdier som feires og takkes for på nasjonaldagen (ksf)

Gud signe vårt dyre fedreland [757] 28 Nrk: Direkte [#pt (20) #d3 938 se]

- Folk og fedreland - Blix skreiv ®Fedrelandssalmen¯ i 1890. Eit nasjonalt gjennombrot skal salmen først ha fått etter at han blei sungen som slutningssalme ved kroninga av kong Haakon i 1906.

Intet er vårt, alt er ditt [713] 26 Nrk: Direkte [938 hkh]

- Forvalteransvar-ærefrykt for livet - Anders Frostensons tekst har aldri slått igjennom som salme i Sverige. I Norge derimot er den mye brukt i Eyvind Skeies oversettelse og med Egil Hovlands melodi.

Ja, vi elsker dette landet [755] 28 Nrk: Direkte [938 se,nhf]

- Folk og fedreland - Nasjonalsangen er med i ®normalversjonen¯, det vil si med tre vers. Bjørnsons komplette tekst har åtte vers, og det er vers 1, 7 og 8 som brukes.

Jeg folder mine hender små [731] 27 Nrk: Direkte - på samisk [#pt (19) 938 hkh]

- Rettferd og fred - Thorbjørn Egner skrev denne kjente bønnen til en av sine lesebøker i 1948, samme år som FN ble dannet og Menneskerettighetserklæringen ble vedtatt.

Livet vant, dets navn er Jesus [207] 08 Nrk: Direkte [931 se hkh1 935 936 938,1 se]

- Påsketiden - Olov Hartmann var en svensk prest og salmedikter, og ble direktør for Sigtunastiftelsen. Foreldrene var offiserer i Frelsesarmeen. Han skrev romaner, noveller, drama og artikler.

Lovsyng vår Herre, den mektige konge me [309] 12 Nrk: Direkte [#d1 938 se]

- Guds omsorg - En velkjent salme om Guds omsorg, skrevet av Joakim Neander i 1679. En dal i Tyskland ble oppkalt etter ham, Neandertal, der det første funnet av en ®neandertaler¯ ble gjort i 1856.

Om alle mine lemmer [371] 14 Nrk: Direkte [938 hkh]

Dass, Peter - Svein Ellingsen 1980 - Lovsang, takk og tilbedelse - Denne salmen er et kroneksempel på hvordan en ny melodi kan gi nytt liv til en gammel tekst. Petter Dass skrev teksten tidlig på 1700-tallet og Sigvald Tveit laget ny melodi 280 år seinere.

Vi bærer mange med oss [615] 23 Nrk: Direkte [938 hkh]

- Nattverd - Svein Ellingsen er utdannet bildekunstner, har hatt mange separatutstillinger og vært representert på Statens høstutstilling. Men det er uten tvil som salmedikter han er mest kjent.

Vår Gud han er så fast ei borg [108] 05 Nrk: Direkte [#d1 938 hkh]

- Fastetiden - Martin Luthers mest kjende salme. Han fortel om Kristus som Guds hærførar i kampen mot ®vår gamle fiend¯. Guds ord er våpenet som kan gi seier.

Kilder:

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her - [se]
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Norsk hymnologisk forening. Se her [nhf]
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her [hkh]