Forside - Om søndagen
Prædikenregister for Juledag [jldg-a ]
Alle søn-og helligdage - De registrerede prædikensamlinger, efter forfatter

Opdateret: December 6. 2020.

: (0000)
: (0000)
: (0000)
Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Andersen, Haahr Børge m. fl.: Se din konge kommer. Prædikener til første tekstrække (1998)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Auken, Margrete: Lys og salt (2005)
Bartholdy, Chr.: Himmerlandsprædikener (1942)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Boesen, Ketil: Det vidunderlige og det frygtelige (1999)
Bøggild, Kirsten: Lyset bag lyset (1990)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: Den første dag (1989)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Dael, Niels: Med Uendeligheden for Øje (1937)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Dirksen, Daniel R.J.: Se det Guds lam (2014)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Dyrhagen, Finn (red.) m flere: At prædike for børn 1. Prædikenvejledning til hele kirkeåret (1994)
Ellermann, Charlotte: Prædikener (2018)
Flere: Alle vort livs mysterier. Oldkirkelige prædikener (1992)
Flere: At prædike for børn 3. Prædikenvejledninger til gammeltesttamentlige (2006)
Flere: At prædike for børn. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1994)
Flere: Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Flere: Gudstjeneste - også for børn (1987)
Flere: I første række (2012)
Flere: I hvert fald. Første tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2016)
Flere: Livet tro (1930)
Flere: Se din konge kommer. Prædikener til første tekstrække (1998)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Foss, Lisbet: Ud af mørket (1998)
Freltoft, Johannes: Kirkegang - søndagsglæde. Budolfi-prædikener i 90'erne (2002)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Grosbøll, Thorkild: På sporet af Gud. Prækner fra 12 år. (1988)
Grunnet, Niels Eric: Frø. Småbørnsprædikener (1987)
Græsholt, Thorkild: Fordi han kom (1985)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprædikener (1945)
Højlund, Henrik: Gammel vin på nye sække (2006)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jacobsen, Johs. W.: Sorg er til glæde vendt (1985)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Kai: Frelsens hemmelighed (1963)
Jensen, Kai: Livets Vej (1948)
Jeppesen, Knud: Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser I (2004)
Jørgensen, Gunda: Paradisporten (1997)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Knudsen, Knud: Marias sten (1996)
Koedbøl, Johs.: Fra prædikestolen. 15 prædikener (1987)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Kristiansen, Erling: Lys hjemmefra og andre betragtninger (1988)
Lumholt, Bent: Kompostil (1999)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mogens, Kaj og M.L. Engelhardt: Opstandelseslyset (2016)
Mogensen, Kaj: Den dybe sammenhæng (1988)
Mogensen, Kaj: Liv og tro. Prædikener (2014)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Munk; Kaj: Prædikener (Mindeudgave) (1948)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møllehave, Johannes: De levendes lyst (1990)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møller, Frede: Brev fra Gud. Prædikener over episteltekster til første tekstrække (2014)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nedergaard, Paul: Til Højmesse (1958)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på prædikestolen. Udvalgte prædikener (2014)
Noe-Nygaard, Helge: Dit ord blev vort sted (1990)
Okkels, Hans Olav: Mennesket i Guds billede (1986)
Petersen, Jørgen Juul: Hellere levende hund end død løve. Prædikener og debatindlæg (2015)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1993)
Sarauw, Kirsten: Modsigelsens billeder (1978)
Sarauw, Kirsten: Tilbage bliver kun ømheden (1999)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schindler, Peter: Den hellige Lektie (1960)
Schrøder, Urban (red.): Danske prædikener gennem tiderne (1954)
Schultz-Lorentzen, C.W.: Prædikener (1943)
Skoven, Anne Vig: Liv og lys (2014)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thomsen, Niels: Fra Ryslinge 1969-1985 (1986)
Thorndal, Troels: At tvivle - om sin tvivl. Prædikensamlingen (2015)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
Ågård, Erik og Johannes Aagaard: Bibelske billedmeditationer over Joakim Skovgaards billeder i Viborg (2001)

Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.