Theol-p - - Teksten denne uge. Oversigt - - Aktuelle sá›ándag

Prá‘ádikensamlinger med prá‘ádiken til 1. s. i advent [adv1-b ]

Jesus i Nazareths synagoge - Luk. 4, 16-30

De registrerede prá‘ádikensamlinger, efter forfatter - - Via dag i kirkeá†áret: 1. tekstrá‘ákke - 2. tekstrá‘ákke

Opdateret: 07/12/2021.

: (0000)
: (0000)
: (0000)
: (0000)
Andersen, Aage: I pá†áskens fortegn. Prá‘ádikener fra Ravnsbjergkirken (1986)
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort pá†á hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: Pá†á livets kant. Prá‘ádikensamling. Anden tekstrá‘ákke (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at vá‘áre glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeá†árets (2007)
Bartholdy, Chr.: Himmerlandsprá‘ádikener (1942)
Barton, John: Ansigt til ansigt. Meditationer over Jesu dá›ád og opstandelse (1990)
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: I hvert fald. Anden tekstrá‘ákke i vielses- og begravelsestaler (2013)
Bjerg, Svend: Sakrale prá‘ádikener (2009)
Borresen, S.: Bered Herrens Vej. Prá‘ádikener (1949)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Cortes, Freddy: Prá‘ádikener til tiden (1999)
Davidsen, Andreas: Sá›ándagsbog (1981)
Dirksen, Daniel R.J.: Se det Guds lam (2014)
Dreiá›áe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Falk, H.J.: En Sct. Knuds postil (1976)
Flere: At prá‘ádike for bá›árn 2. Prá‘ádikenvejledninger til hele kirkeá†áret (1999)
Flere: At prá‘ádike for bá›árn 3. Prá‘ádikenvejledninger til gammeltesttamentlige (2006)
Flere: Gudstjeneste - ogsá†á for bá›árn (1987)
Flere: I anden rá‘ákke (2009)
Flere: I hvert fald. Anden tekstrá‘ákke i vielses og begravelsestaler (2013)
Flere: Livet tro (1930)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrá‘ákke (2011)
Flere. Finn Riber Jensen m.fl.(red): Prá‘ádiken under lup (2010)
Flere. Frede Má›áller (red): _derfor talte jeg (1991)
Frandsen, Helge Qvist: Kirkeá†árets há›ájdepunkter. Prá‘ádikener (2014)
Friis, Kristian: Há›ájt lyder over Dal og Skov nu Kirkeklokkens klang! (1949)
Gaardsted-Já›árgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Gud gá†ár gennem byen (1973)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Grosbá›áll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Grossbá›áll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Hareskov, Ankiá‘ár: Det glá‘ádelige budskab (1944)
Henriksen, Jens Ole: Vejlbyprá‘ádikener (2012)
Horsens, Karen: I disse korte dage (1990)
Hvid, Arne: Guds Ord det er vort arvegods (1998)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds ká‘árlighed ej grá‘ánse ved (1993)
Johansen, Johs.: Glá‘áden springer af svá›ábet ud (1980)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Klemmensen, Erik: Ná†áden er din dagligdag (2005)
Kristensen, Flemming Baatz: Denne er dagen (1991)
Kruse, Juma Nellemann: Livet om at gá‘álde. 60 prá‘ádikener (2017)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prá‘ádikener (1969)
Lomholt, Carl: Ikke pá†á vilká†ár! Prá‘ádikener i fá‘ángslet (2000)
Madsen, Ole Skjerbá‘ák: Forvandling og fá‘állesskab (1986)
Mogens, Kaj og M.L. Engelhardt: Opstandelseslyset (2016)
Mogensen, Kaj: Evangeliet til hverdag (1999)
Mááller, Johannes: Vi er bá›árn af huset (1972)
Munk, Kaj: Med Ordets Svá‘árd (1945)
Má›ágelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Má›állehave, Johannes: De levendes lyst (1990)
Má›állehave, Johannes: Hvor ká‘árlighed bor (1997)
Má›állehave, Johannes: Til glá‘ádens Gud (1977)
Má›áller, Frede: Se hvilket menneske. Prá‘ádikener til anden tekstrá‘ákke (1995)
Má›áller, Frede: Undervejs med Kristus (2005)
Má›áller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prá‘ádikener I-II (1931)
Nedergaard, Paul: Atter til Há›ájmesse (1958)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente pá†á gudstjenestens betingelser (2003)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prá‘ádikener (1987)
Paludan, Ebbe: Et á†ár med Ordet (2015)
Pedersen, Gudmund Rask: Glá‘áden pá†á Trods (2005)
Plum, Karin Friis: Den yndigste rose (2012)
Prenter, Regin: Ordet og troen (1976)
Prá‘áster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prá‘ádikener (2003)
Rald, N.J.: Ordets tiltale (1968)
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Gud er ká‘árlighed. Kristologiske prá‘ádikener (2015)
Ruager, Sá›áren: Landsbyprá‘ádikener 2 (1993)
Sarauw, Kirsten: Modsigelsens billeder (1978)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schepelern, Johannes: Pá†á denne klippe (1943)
Schultz, Já›árgen: Prá‘ádikener (1975)
Sejergaard, Já›árgen, m.fl.: Noget pá†á hjerte - prá‘ádikener over anden tekstrá‘ákke (2015)
Storebjerg, Hanne: Gudsbilleder i byen (2001)
Thomsen, Erling Stougá†árd: Dagen og Vejen (2005)
Thygesen, Thyge: Prá‘ádikener (1940)
Trankjá‘ár, Mette: Omgivelser (2012)
Wagner, Hartvig: Ná†áden vil há›áste hvad den sá†ár (2017)
áástergaard, Kristian: For evangeliets skyld. 30 prá‘ádikener (2015)
áágá†árd, Erik: Gyldne tider. 40 prá‘ádikener fra advent til pinse (2003)

Registeret bygger pá†á Andreas Davidsens registre i Prá‘ásteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourfá›árt og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourfá›árt registeret - dels med á‘áldre, ikke registrerede prá‘ádikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prá‘ádikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.