Theol-p - - Teksten denne uge. Oversigt - - Aktuelle søndag

Prædikensamlinger med prædiken til 1. s. e. helligtrekonger [h3k1-b ]

Jesus og de små børn - Mk. 10, 13-16

De registrerede prædikensamlinger, efter forfatter - - Via dag i kirkeåret: 1. tekstrække - 2. tekstrække

Opdateret: 30/12/2021.

: (0000)
: (0000)
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Arnbak, Paul Chr.: Fjordnære prædikener (2016)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Balslev, Th.: Troen og Haabet. Taler i Vartov Kirke. I Fra Advent til Pinse (1947)
Bartholdy, Chr.: Himmerlandsprædikener (1942)
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2013)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Boas, Sophus: Skitser fra en arbejdsmark (1989)
Christensen, Johannes H.: Den første dag (1989)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Dirksen, Daniel R.J.: Se det Guds lam (2014)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Falk, H. J.: Evangeliske smuler (1958)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: At prædike for børn 3. Prædikenvejledninger til gammeltesttamentlige (2006)
Flere: I anden række (2009)
Flere: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses og begravelsestaler (2013)
Flere: Livet tro (1930)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Foss, Lisbet: Ud af mørket (1998)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Grosbøll, Thorkild: Til Sagen (2004)
h3k1-b: (0000)
Høier, P.V.: Søndag er vor Herres dag (1983)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Ole: Tilskikkelser og livsbetagelse (2017)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kiørboe, Pia: Ingen er helt alene- (1980)
Krarup, Søren: Kristendom og dansked (2001)
Kruse, Juma: Prædikener fra Blichers kirke: Troens frugter er kærlighedens gernin (2015)
Kruse, Juma Nellemann: Livet om at gælde. 60 prædikener (2017)
Lindhardt, P.G.: Gentagelse - 19 prædikener (1975)
Lindhardt, P.G.: Optryk. Udvalgte prædikener og foredrag (1981)
Lindhardt, P.G.: Replikker (1958)
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Lomholt, Carl: Ikke på vilkår! Prædikener i fængslet (2000)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mogens, Kaj og M.L. Engelhardt: Opstandelseslyset (2016)
Mogensen, Kaj: Evangeliet til hverdag (1999)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Munk, Kaj: Med Ordets Sværd (1945)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Frede: Undervejs med Kristus (2005)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nedergaard, Paul: Atter til Højmesse (1958)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser (2003)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Ottesen, Doris: Hjemlængsel steder og fortællinger (2016)
Paludan, Ebbe: Et år med Ordet (2015)
Pedersen, E. Thestrup: Tvivl og tro (1992)
Prenter, Regin: Ordet og troen (1976)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Rasmussen, Svend Erik: Svend Eriks bog. Grønlandsbilleder og prædikener (1996)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sejergaard, Jørgen, m.fl.: Noget på hjerte - prædikener over anden tekstrække (2015)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Svendsen, Thyge: Nogle prædikener fra årene i Hodde og Tistrup (1993)
Thodberg, Christian: Tro og kærlighed (2010)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Thomsen, Preben: Ej i de smalle sunde (1983)
Thomsen, Preben: Så dybt i mit ler (1979)
Thygesen, Thyge: Prædikener (1940)
Torkelund, Hans Jørgen: Ord som står til troende (2010)
Trankjær, Mette: Omgivelser (2012)
Wagner, Hartvig: Nåden vil høste hvad den sår (2017)
Wagner, Inge-Lise: Solopgangen fra det høje (1987)
Wingren, Gustaf: Texten talar. Trettio predigningar (1989)
Østergaard, Kristian: For evangeliets skyld. 30 prædikener (2015)
Ågård, Erik og Johannes Aagaard: Bibelske billedmeditationer over Joakim Skovgaards billeder i Viborg (2001)

Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.