Theol-p - - Teksten denne uge. Oversigt - - Aktuelle søndag

Prædikensamlinger med prædiken til 2. s. e. helligtrekonger [h3k2-b ]

Den samaritanske kvinde - Joh. 4, 5-26

De registrerede prædikensamlinger, efter forfatter - - Via dag i kirkeåret: 1. tekstrække - 2. tekstrække

Opdateret: 30/12/2021.

: (0000)
: (0000)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Barfod, Jens: Fra Skabelse til Dommedag. Gråsten Slotskirke (2009)
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2013)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bliddal. A.: Den kostbare perle (1974)
Bojsen-Møller, Jannik: - og jævnt om alt det høje (2001)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Brodersen, Paul: Kærligheden der forløser (1965)
Christensen, Jens: Trælkvindens søn (1947)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Davidsen, Harald Bülow: Prædikener, Fræer Purker (1971)
Dirksen, Daniel R.J.: Se det Guds lam (2014)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: I anden række (2009)
Flere: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses og begravelsestaler (2013)
Flere: Ingrid Kjeldsen (red.). Frihed og bundethed (1990)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere.: En ny sammenhæng. Festskrift til professor Chr. Thodberg 7. februar (1989)
Flere. Finn Riber Jensen m.fl.(red): Prædiken under lup (2010)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid (2006)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Befrielse. Budolfiprædikener (1978)
Grosbøll, Thorkild: Til Sagen (2004)
h3k2-b: (0000)
Hansen, Jørgen: Ordet er frit (1985)
Hansen, Leif Bork: Kærligheden der holder kaos tilbage (1988)
Horsens, Karen: I disse korte dage (1990)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Johansen, Johs.: Glæden springer af svøbet ud (1980)
Keiding, K: Nogle prædikener (1943)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kruse, Juma Nellemann: Hjertets dannelse (2020)
Kruse, Juma Nellemann: Kun gerningen er vor bekendelse overfor omverdenen (2019)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Mogens, Kaj og M.L. Engelhardt: Opstandelseslyset (2016)
Mogensen, Kaj: Evangeliet til hverdag (1999)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Munk, Kaj: Med Ordets Sværd (1945)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møllehave, Johannes: Den livsild som forbrænder (1977)
Møllehave, Johannes: Hvad er et menneske (1984)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Frede: Undervejs med Kristus (2005)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nedergaard, Paul: Atter til Højmesse (1958)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser (2003)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Pahuus, Mogens: Livet selv - en livsfilosofisk tolkning af kristendommen (1993)
Rasmussen, Hans Frede: I vor Faders hus (1992)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schultz, Jørgen: Oplevelse og fortolkning (1978)
Schultz-Lorentzen, C.W.: Prædikener (1943)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Thygesen, Thyge: Prædikener (1940)
Torkelund, Hans Jørgen: Ord som står til troende (2010)
Trankjær, Mette: Omgivelser (2012)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Wagner, Hartvig: Nåden vil høste hvad den sår (2017)
Wagner, Inge-Lise: Solopgangen fra det høje (1987)
Østergaard, Kristian: For evangeliets skyld. 30 prædikener (2015)

Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.