Theol-p - - Teksten denne uge. Oversigt - - Aktuelle søndag

Prædikensamlinger med prædiken til Sidste søndag i Hll. 3 kgr [h3ks-b ]

Hvedekornet og herliggørelse - Joh. 12, 23-33

De registrerede prædikensamlinger, efter forfatter - - Via dag i kirkeåret: 1. tekstrække - 2. tekstrække

Opdateret: 30/12/2021.

: (0000)
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Balslev-Olesen, Christian: Fra ordet til handling (2001)
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2013)
Birkler, Frederik: Lad den kerne underfuld_ (2000)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bjerg, Svend og Steffensen, Palle H: Politiske prædikener (2013)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Flere: Alle vort livs mysterier. Oldkirkelige prædikener (1992)
Flere: I anden række (2009)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
h3ks-b: (0000)
Højlund, Henrik: Gentagelsen er det daglige brød (2009)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Mogensen, Kaj: Evangeliet til hverdag (1999)
Mogensen, Kaj: Liv og tro. Prædikener (2014)
Møller, Frede: Undervejs med Kristus (2005)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser (2003)
Nissen, Michael Krogstrup: Evangeliet er som et brev til den elskede (2004)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Sejergaard, Jørgen, m.fl.: Noget på hjerte - prædikener over anden tekstrække (2015)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Wagner, Hartvig: Nåden vil høste hvad den sår (2017)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)

Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.