Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dag: 06/02/2022 -Teksterne - Opdateret: 18/01/2022

Sidste søndag i Hll. 3 kgr b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Joh. 12. 23-33 - Hvedekornet og herliggørelse

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt [En dag må redaktøren få fulgt op med gode citater fra Wingren: Credo - hele hans teologi er jo bygget op om dette skriftord!]
Billedet:Selv det fysiske, håndgribelige hvedekorn er en underfuld og kompleks størrelse, hvor meget mere er så ikke det, som Jesus bruger det som billede på!

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - Svenske oversettelsen 2000 -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster:

Salmeforslag

Salmer.dk. En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage, indledninger om søndagens karakter. En vældig ressource i gudstjenesteforberedelsen.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Jesper Tang Nielsens prædikensider

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 12

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

"Det er ikke sådan, som det altfor tit påstås, at den johannæiske theologis stærke betoning af den eskatologiske realiteters nutidighed, livets, dommens, fortabelsesn nærvær i vidnesbyrdet om Jesus Kristus, forvandler trosforholdet til en tidløs mystik, som afskriver enhver futurisk eskatologi. Lige tværtimod! Det nærværende "evige liv" er det i martyriet ofrede liv. Netop derfor peger det fremad (Joh. 14,1-6). Åndsbesiddelsen her og nu er magten til martyrium.. Prenter: Skabelse og Genløsning -

Mission i hvedekornsperspektiv: ..For det fjerde går man ud fra hvedekornets logik, og ikke fra kloningens logik. Menighederne kunne jo nemt nok importere succesrige "Best Practice"-modeller og på den måde prøve at få kontakt til de forskellige miljøer. Men i en kirke, der er "mission-shaped", betragter man udviklingen af menigheden som noget, der finder sin form på stedet. Der findes en "lokal teologi", der først bliver opdaget sammen med mennesker på stedet og bliver kød og blod i de nye initiativer, som menigheden tager (MICHAEL HERBST i KIRKE MED EN MISSION) Se her

[216/h3ks-b ]

Religionspædagogiske noter:Anekdote om hvedekornets tilsyneladende ubetydelighed - og helt reelle, hvis det ikke sås. Noget om det biologisk underfulde ved et faktisk, fysisk hvedekorn. (Matcher lidt en af de citerede prædikener (Støvrings)[Se her] - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: Sidste søndag i Hll. 3 kgr - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Frandsen, Kristen Skriver
Det er ikke altid frygtelig svært at leve som hvedekorn. Allerhyppigst er det måske det, som ligger lige for. Det at hengive sig til et andet menneske er dejligt. Det at træde til for sine børn måske nok besværligt, arbejdsomt, og man må give afkald på både det ene og det andet, men et smerteligt offer føler man det jo ikke som. Hengivelsen bærer lønnen i sig selv.
Men så: somme tider kræver hengivelsen noget. Måske skal du træde så meget i det andet menneskes sted, at du virkelig må give afkald.
[0000] Se mere

Johansen, Carsen
Vi er jo slet ikke indstillet på, at livet først og fremmest skal have lov at kræve ofre af os - måske endda kræve, at vi ofrer vore egne ønskedrømme og forhåbninger. Vor tids tanker handler jo meget mere om, at livet er noget, vi skal have hold på og have styr på. At livet er vores eget, som vi vil have lov at forme efter vore egne tanker og gøre til, hvad vi selv vil. [1988] Se mere

Spurgeon, Charles Haddon
(Spurgeon 1834-92) Mange af dem [Lollarder, Anabaptister eller hvadsomhelst] kunde ikke prædike fra Prædikestolen, men de holdt bedre Prædikener fra Kjætterbaa1ene, end alle Reformatorerne tilsammen have kunnet udtordne fra deres Talerstole. De faldt i Jorden og døde, og deres "megen Frugt" bestaar den Dag i Dag. Helgenernes selvopofrende Død gav Kirken Liv og Fremvæxt. [0000] Se mere

Støvring, Steffen
Vi er som gyldne hvedekorn, med overvældende rige muligheder i os. Men vi skal omsluttes og næres for at disse rige muligheder kan komme til udfoldelse. Derved er der noget, der går til grunde. Men forandringen er stor. Den er en forvandling, ganske eventyrlig. - Kan ens liv forandre sig, måske ligefrem forvandles? [2014] Se mere

Thaysen, Morten Fester
Der er livsglæden... der er døden. Jamen, hvad er det for noget, livet. Det er så forvirrende. Ja, det er det, siger Jesus. Og det er i dette forvirrende liv, du skal give dig hen. Du skal give slip på dine forestillinger og forventninger til livet - for de er ingenting. Derfor skal du give slip - også selvom livet så vil synes forvirrende. Du skal give dig hen, som et korn, der bliver sået og dør i jorden. Og du skal gøre det i tillid til, at det er Guds vilje. [0000] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].