Theol-p - - Teksten denne uge. Oversigt - - Aktuelle søndag

Prædikensamlinger med prædiken til Septuagesima [septua-b]

- Mt. 25, 14-30

De registrerede prædikensamlinger, efter forfatter - - Via dag i kirkeåret: 1. tekstrække - 2. tekstrække

Opdateret: 10/02/2022.

Andersen, Aage: I påskens fortegn. Prædikener fra Ravnsbjergkirken (1986)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolf: der er ej anden Gud (1987)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bak, Jens Torkild: At øve sig i at være menneske. 29 prædikener (2017)
Balslev, Th.: Troen og Haabet. Taler i Vartov Kirke. I Fra Advent til Pinse (1947)
Bartholdy, Chr.: Himmerlandsprædikener (1942)
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2013)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bliddal. A.: Den kostbare perle (1974)
Carlé, Erik: Prædiken fra fængsel, katedral og landsbykirke (2005)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Kom hjerte tag dit regnebræt (1990)
Dickmeiss, Vilh.: Det er vist og sandt (1976)
Dirksen, Daniel R.J.: Se det Guds lam (2014)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Ellermann, Charlotte: Prædikener (2018)
Falk, H.J.: En Sct. Knuds postil (1976)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: I anden række (2009)
Flere: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses og begravelsestaler (2013)
Flere: Livet tro (1930)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere forfattere: 18 verdslige prædikener i TV (1977)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Foss, Lisbet: Ud af mørket (1998)
Foss, Lisbet: Ud af Mørket - Udvidet e-bogsudgave (2016)
Freltoft, Johannes: Kirkegang - søndagsglæde. Budolfi-prædikener i 90'erne (2002)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Grosbøll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Grosbøll, Thorkild: Ugudelige prædikener (2009)
Grossbøll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Grønkjær, Niels: Søndag (2020)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jacobsen, Johs. W.: Sorg er til glæde vendt (1985)
Jensen, Jytte: En lægkvindes prædikener (2013)
Jensen, Leif G. og Lyrstrand, Vagn: Til den kirkelige forbruger (2006)
Jensen, Olav: I min faders hus (1973)
Jensen, Ole: Lifligheds magt (1982)
Jensen, Ole: Tilskikkelser og livsbetagelse (2017)
Johansen, Johs.: Glæden springer af svøbet ud (1980)
Keiding, K: Nogle prædikener (1943)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kruse, Juma: Prædikener fra Blichers kirke: Troens frugter er kærlighedens gernin (2015)
Kvist, Vagn: Ugræs og hvede (1984)
Lindhardt, P.G.: 15 prædikener (1961)
Lindhardt, P.G.: Gentagelse - 19 prædikener (1975)
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Madsen, Ole Skjerbæk: Forvandling og fællesskab (1986)
Mogensen, Kaj: Den dybe sammenhæng (1988)
Mogensen, Kaj: Evangeliet til hverdag (1999)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Munk, Kaj: Med Ordets Sværd (1945)
Munk; Kaj: Prædikener (Mindeudgave) (1948)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Frede: Undervejs med Kristus (2005)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nedergaard, Paul: Atter til Højmesse (1958)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser (2003)
Nielsen, Sv. Aa. (Toreby): Kærlighedens revolution (1969)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Ottosen, Knud: Kirkehistoriske Prædikener (2011)
Paludan, Ebbe: Et år med Ordet (2015)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Præstholm, Erik B.: Hold blus på lampen - tændstikker fra kirke og præstegård (1985)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sandbæk, Ulla: Min fars hus har mange boliger (1988)
Sarauw, Kirsten: Tilbage bliver kun ømheden (1999)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schultz, Jørgen: Prædikener (1975)
Sejergaard, Jørgen, m.fl.: Noget på hjerte - prædikener over anden tekstrække (2015)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Thomsen, Preben: Bygget af levende stene (1989)
Thorndal, Troels: At tvivle - om sin tvivl. Prædikensamlingen (2015)
Thygesen, Thyge: Prædikener (1940)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Wagner, Hartvig: Nåden vil høste hvad den sår (2017)

Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.