Theol-p - - Teksten denne uge. Oversigt - - Aktuelle søndag

Prædikensamlinger med prædiken til Fastelavn [fstlvn-b]

Lidelsesforudsigelse. Blind ved Jeriko - Luk. 18, 31-43

De registrerede prædikensamlinger, efterer forfatternavn, køn, udg.år - - Via dag i kirkeåret: 1. tekstrække - 2. tekstrække

Opdateret: 07/03/2022.

Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bak, Jens Torkild: At øve sig i at være menneske. 29 prædikener (2017)
Bartholdy, Chr.: Himmerlandsprædikener (1942)
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2013)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Brisson, Benedikte: Vejen til påske. 11 prædikener med Kristuskransen (2016)
Brodersen, Paul: Kærligheden der forløser (1965)
Brodersen, Paul: Lys i Natten. Prædikener (1943)
Bøye, M., N. Hauge, K.W. Holm, red.: I tide og utide. Lutherske prædikener til kirkeåret (2021)
Carlé, Erik: Prædiken fra fængsel, katedral og landsbykirke (2005)
Christensen, Erik: Jesus - Guds søn - vor Herre (1962)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Dickmeiss, Vilh.: Det er vist og sandt (1976)
Dirksen, Daniel R.J.: Se det Guds lam (2014)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Falk, H. J.: Evangeliske smuler (1958)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: Gudstjeneste - også for børn (1987)
Flere: I anden række (2009)
Flere: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses og begravelsestaler (2013)
Flere: Ord vind kød. Poetiske tekster til kirkeåret (2016)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Foss, Lisbet: Ud af Mørket - Udvidet e-bogsudgave (2016)
Frandsen, Helge Qvist: Kirkeårets højdepunkter. Prædikener (2014)
Freltoft, Johannes: Kirkegang - søndagsglæde. Budolfi-prædikener i 90'erne (2002)
Friis, Kristian: Højt lyder over Dal og Skov nu Kirkeklokkens klang! (1949)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Befrielse. Budolfiprædikener (1978)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Grosbøll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Grossbøll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Grunnet, Niels Eric: Frø. Småbørnsprædikener (1987)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hvid, Arne: Guds Ord det er vort arvegods (1998)
Højlund, Henrik: Gammel vin på nye sække (2006)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Jytte: En lægkvindes prædikener (2013)
Jensen, Leif G. og Lyrstrand, Vagn: Til den kirkelige forbruger (2006)
Jensen, Ole: Tilskikkelser og livsbetagelse (2017)
Jeppesen, Aksel B.: Er det vigtigt? (1981)
Jørgensen, Gunda: Paradisporten (1997)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Klausen, L.A.: 12 Prædikener (1981)
Knudsen, Knud: Marias sten (1996)
Koedbøl, Johs.: Fra prædikestolen. 15 prædikener (1987)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Lomholt, Carl: Ikke på vilkår! Prædikener i fængslet (2000)
Mogensen, Kaj: Evangeliet til hverdag (1999)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møllehave, Johannes: Den livsild som forbrænder (1977)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Frede: Undervejs med Kristus (2005)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nedergaard, Paul: Atter til Højmesse (1958)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser (2003)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sarauw, Kirsten: Modsigelsens billeder (1978)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Schindler, Peter: Dette hellige Evangelium (1949)
Sejergaard, Jørgen, m.fl.: Noget på hjerte - prædikener over anden tekstrække (2015)
Sløk, Johannes: Prædikener (1998)
Storebjerg, Hanne: Gudsbilleder i byen (2001)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Thomsen, Henning Kjær: Da åbnedes deres øjne (2021)
Wagner, Hartvig: Nåden vil høste hvad den sår (2017)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)

Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.