Theol-p - - Teksten denne uge. Oversigt - - Aktuelle søndag

Prædikensamlinger med prædiken til 1. s. i fasten [sif1-b ]

Strid om at være størst - Luk. 22, 24-32

De registrerede prædikensamlinger, efterer forfatternavn, køn, udg.år - - Via dag i kirkeåret: 1. tekstrække - 2. tekstrække

Opdateret: 07/03/2022.

Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Balslev, Th.: Troen og Haabet. Taler i Vartov Kirke. I Fra Advent til Pinse (1947)
Balslev-Olesen, Christian: Fra ordet til handling (2001)
Bartholdy, Chr.: Himmerlandsprædikener (1942)
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2013)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Boesen, Ketil: Det vidunderlige og det frygtelige (1999)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Brisson, Benedikte: Vejen til påske. 11 prædikener med Kristuskransen (2016)
Brodersen, Paul: Lys i Natten. Prædikener (1943)
Brønnum, Niels: Brønshøjprædikener (2014)
Bøye, M., N. Hauge, K.W. Holm, red.: I tide og utide. Lutherske prædikener til kirkeåret (2021)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Dael, Niels: Med Uendeligheden for Øje (1937)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Dirksen, Daniel R.J.: Se det Guds lam (2014)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: At prædike for børn 3. Prædikenvejledninger til gammeltesttamentlige (2006)
Flere: I anden række (2009)
Flere: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses og begravelsestaler (2013)
Flere: Ord vind kød. Poetiske tekster til kirkeåret (2016)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Foss, Lisbet: Ud af mørket (1998)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Grosbøll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Græsholt, Thorkild: Vor tro er ej på hvad som helst (1991)
Grønkjær, Niels: Søndag (2020)
Hansen, Poul: Søndag er vor Herres dag (1987)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hoffmann, Poul: Skabningens længsel. Prædikener over urhistorien (1997)
Holm, Kjeld: Erfaring og kristendom (1989)
Højlund, Henrik: Gammel vin på nye sække (2006)
Højlund, Henrik: Gentagelsen er det daglige brød (2009)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Jytte: En lægkvindes prædikener (2013)
Jensen, Kai: Livets Vej (1948)
Jensen, Leif G. og Lyrstrand, Vagn: Til den kirkelige forbruger (2006)
Jensen, Ole: Lifligheds magt (1982)
Johansen, Johs.: Stem mig med din egen hånd (1991)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Koedbøl, Johs.: Fra prædikestolen. 15 prædikener (1987)
Kruse, Juma: Prædikener fra Blichers kirke: Troens frugter er kærlighedens gernin (2015)
Kruse, Juma Nellemann: Kun gerningen er vor bekendelse overfor omverdenen (2019)
Kvist, Vagn: Ugræs og hvede (1984)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Lindhardt, P.G.: 15 prædikener (1961)
Mogensen, Kaj: Evangeliet til hverdag (1999)
Mogensen, Kaj: Liv og tro. Prædikener (2014)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Munk, Kaj: Med Ordets Sværd (1945)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møllehave, Johannes: De levendes lyst (1990)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: Til glædens Gud (1977)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Frede: Undervejs med Kristus (2005)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nedergaard, Paul: Atter til Højmesse (1958)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser (2003)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på prædikestolen. Udvalgte prædikener (2014)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Paludan, Ebbe: Et år med Ordet (2015)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sandbæk, Ulla: Min fars hus har mange boliger (1988)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Sejergaard, Jørgen, m.fl.: Noget på hjerte - prædikener over anden tekstrække (2015)
Skoven, Anne Vig: Liv og lys (2014)
Sørensen, Niels Møller: Skrevet og talt (2005)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Thorndal, Troels: At tvivle - om sin tvivl. Prædikensamlingen (2015)
Thygesen, Thyge: Prædikener (1940)
Thysen, Hans: Guds gavmilde ord (1979)
Trankjær, Mette: Omgivelser (2012)
Wagner, Hartvig: Nåden vil høste hvad den sår (2017)
Wagner, Inge-Lise: Solopgangen fra det høje (1987)

Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.