Theol-p - - Teksten denne uge. Oversigt - - Aktuelle søndag

Prædikensamlinger med prædiken til Midfaste [midfst-b]

Tegn og brødet fra himmelen - Joh. 6, 24-35f

De registrerede prædikensamlinger, efterer forfatternavn, køn, udg.år - - Via dag i kirkeåret: 1. tekstrække - 2. tekstrække

Opdateret: 19/03/2022.

Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bak, Jens Torkild: At øve sig i at være menneske. 29 prædikener (2017)
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2013)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bliddal. A.: Den kostbare perle (1974)
Boesen, Ketil: Det vidunderlige og det frygtelige (1999)
Brisson, Benedikte: Vejen til påske. 11 prædikener med Kristuskransen (2016)
Brønnum, Niels: Brønshøjprædikener (2014)
Bøye, M., N. Hauge, K.W. Holm, red.: I tide og utide. Lutherske prædikener til kirkeåret (2021)
Carlé, Erik: Prædiken fra fængsel, katedral og landsbykirke (2005)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Dirksen, Daniel R.J.: Se det Guds lam (2014)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: I anden række (2009)
Flere: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses og begravelsestaler (2013)
Flere: Ord vind kød. Poetiske tekster til kirkeåret (2016)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Grosbøll, Thorkild: Ugudelige prædikener (2009)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Høier, P.V.: Søndag er vor Herres dag (1983)
Højlund, Henrik: Gentagelsen er det daglige brød (2009)
Jacobsen, Johs. W.: For livets skyld (1979)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Kai: Livets Vej (1948)
Jensen, Leif G. og Lyrstrand, Vagn: Til den kirkelige forbruger (2006)
Jensen, Ole: Lifligheds magt (1982)
Jensen, Søren E: Kulsorte syndere i en kridhvid kirke (2015)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Knudsen, Knud: Marias sten (1996)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Lindhardt, P.G.: Det evige liv (1953)
Lindhardt, P.G.: Replikker (1958)
Mogens, Kaj og M.L. Engelhardt: Opstandelseslyset (2016)
Mogensen, Kaj: Evangeliet til hverdag (1999)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møllehave, Johannes: Du ved din dommer har ført din sag (1986)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Frede: Undervejs med Kristus (2005)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nedergaard, Paul: Atter til Højmesse (1958)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser (2003)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på prædikestolen. Udvalgte prædikener (2014)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Paludan, Ebbe: Et år med Ordet (2015)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Rasmussen, Hans Frede: I vor Faders hus (1992)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Sejergaard, Jørgen, m.fl.: Noget på hjerte - prædikener over anden tekstrække (2015)
Sløk, Johannes: Prædikener (1998)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Thomsen, Henning Kjær: Da åbnedes deres øjne (2021)
Thygesen, Thyge: Prædikener (1940)
Thysen, Hans: Guds gavmilde ord (1979)
Wagner, Hartvig: Nåden vil høste hvad den sår (2017)

Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.