Theol-p - - Teksten denne uge. Oversigt - - Aktuelle søndag

Prædikensamlinger med prædiken til Mariæ bebudelse [marbeb-a]

Bebudelsen: Gabriel hos Maria - Luk. 1, 26-38

De registrerede prædikensamlinger, efterer forfatternavn, køn, udg.år - - Via dag i kirkeåret: 1. tekstrække - 2. tekstrække

Opdateret: 19/03/2022.

Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Andersen, Haahr Børge m. fl.: Se din konge kommer. Prædikener til første tekstrække (1998)
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Barfod, Jens: Fra Skabelse til Dommedag. Gråsten Slotskirke (2009)
Birkler, Frederik: Lad den kerne underfuld_ (2000)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Brun, Jens: Troens tilbagegang og fremgang (2017)
Bøggild, Kirsten: Lyset bag lyset (1990)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Davidsen, Andreas: Fra Marie Kirke (1985)
Davidsen, Andreas: Fri og bundet (1994)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Dickmeiss, Christian: Nærvær undervejs (2008)
Dickmeiss, Vilh.: Det er vist og sandt (1976)
Dirksen, Daniel R.J.: Se det Guds lam (2014)
Dragsdahl, Johs: Modgangens mønster (1957)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Dyrhagen, Finn (red.) m flere: At prædike for børn 1. Prædikenvejledning til hele kirkeåret (1994)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: At prædike for børn. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1994)
Flere: Epistelklip. Glimt, påstande og forskydninger (2018)
Flere: I første række (2012)
Flere: I hvert fald. Første tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2016)
Flere: Ord vind kød. Poetiske tekster til kirkeåret (2016)
Flere: Otteogtres (2009)
Flere: Se din konge kommer. Prædikener til første tekstrække (1998)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid (2006)
Friis, Kristian: Højt lyder over Dal og Skov nu Kirkeklokkens klang! (1949)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Grosbøll, Thorkild: Ugudelige prædikener (2009)
Hansen, Jørgen: Ordet er frit (1985)
Hoffmann, Poul: Solopgangen fra det Høje. (1986)
Højlund, Henrik: Gammel vin på nye sække (2006)
Jacobsen, Johs. W.: For livets skyld (1979)
Jensen, Kai: Livets Vej (1948)
Jensen, Søren E: Kulsorte syndere i en kridhvid kirke (2015)
Jeppesen, Knud: Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser I (2004)
Johansen, Johs.: Stem mig med din egen hånd (1991)
Kaldau, Leif Chr.: Højhedens Gud i ringhed klædt (1979)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kirkeby, Ole Fogh: Prædikener holdt i Helligkors Kirke fra 1989-2010 (2010)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Kristensen, Flemming Baatz: Mens de gik (2006)
Kruse, Juma Nellemann: Livet om at gælde. 60 prædikener (2017)
Larsen, K. Olesen: Livsmod på Guds Ord (1973)
Larsen, K. Olesen: Ordet om Gud (1937)
Legarth, Henning: Hans dødsdom - din frifindelse (1975)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Lumholt, Bent: Kompostil (1999)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Lundblad, Helge: Forventninger. Prædikener, taler og fortællinger (1999)
Madsen, Helle Krogh: Børn og Gudstjeneste (1992)
Mogens, Kaj og M.L. Engelhardt: Opstandelseslyset (2016)
Mogensen, Kaj: Den dybe sammenhæng (1988)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Munk, Kaj: Krigens prædikener 1940-1944 (2021)
Munk; Kaj: Prædikener (Mindeudgave) (1948)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møllehave, Johannes: Du ved din dommer har ført din sag (1986)
Møllehave, Johannes: Fuglen, blomsten og barnet - en samling artikler og prædikener (2012)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møller, Frede: Brev fra Gud. Prædikener over episteltekster til første tekstrække (2014)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nedergaard, Paul: Til Højmesse (1958)
Nielsen, Sv. Aa. (Toreby): Kærlighedens revolution (1969)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Noe-Nygaard, Helge: Dit ord blev vort sted (1990)
Okkels, Hans Olav: Mennesket i Guds billede (1986)
Paludan, Ebbe: Et år med Ordet (2015)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Prenter, Regin: Ordet og troen (1976)
Præstholm, Erik B.: Hold blus på lampen - tændstikker fra kirke og præstegård (1985)
Rald, N.J.: Ordets tiltale (1968)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1993)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schindler, Peter: Den hellige Lektie (1960)
Schindler, Peter: Dette hellige Evangelium (1949)
Schrøder, Urban: Jesu offer - vort offer. Efterladte prædikener fra Varnæs kirke (1997)
Schrøder, Urban (red.): Danske prædikener gennem tiderne (1954)
Schultz, Jørgen: Oplevelse og fortolkning (1978)
Skydsgaard, Kristen Ejner: Prædikener fra Trinitatis Kirke (1987)
Steenbuch red., Johannes Aakjær: Tværsnit '14-'15. Enogtredive prædikener fra 2014-2015 af yngre præd (2015)
Stender, Poul Joachim: Gud kysser uden samtykke (2021)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thomsen, Henning Kjær: Da åbnedes deres øjne (2021)
Thomsen, Preben: Bygget af levende stene (1989)
Thomsen, Preben: Så dybt i mit ler (1979)
Thysen, Hans: Guds gavmilde ord (1979)
Ulsdal, Poul (red).: Højkirkeprædikener samlet af P.U. (1963)
Vedstesen, Sten-O. B.: Som dagligt brød (1983)
Wagner, Hartvig: Nåden vil høste hvad den sår 1. rk. (2018)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)

Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.