Theol-p - - Teksten denne uge. Oversigt - - Aktuelle søndag

Prædikensamlinger med prædiken til Palmesøndag [plmsdg-b]

Salvningen i Betania - Mk. 14, 3-9

De registrerede prædikensamlinger, efterer forfatternavn, køn, udg.år - - Via dag i kirkeåret: 1. tekstrække - 2. tekstrække

Opdateret: 29/03/2022.

Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Arnbak, Paul Chr.: Fjordnære prædikener (2016)
Barfod, Jens: Fra Skabelse til Dommedag. Gråsten Slotskirke (2009)
Bartholdy, Chr.: Himmerlandsprædikener (1942)
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2013)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Boas, Sophus: Skitser fra en arbejdsmark (1989)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Brisson, Benedikte: Vejen til påske. 11 prædikener med Kristuskransen (2016)
Bøye, M., N. Hauge, K.W. Holm, red.: I tide og utide. Lutherske prædikener til kirkeåret (2021)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Dirksen, Daniel R.J.: Se det Guds lam (2014)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: I anden række (2009)
Flere: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses og begravelsestaler (2013)
Flere: Livet tro (1930)
Flere: Ord vind kød. Poetiske tekster til kirkeåret (2016)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Frandsen, Helge Qvist: Kirkeårets højdepunkter. Prædikener (2014)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Befrielse. Budolfiprædikener (1978)
Grosbøll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Grosbøll, Thorkild: Ugudelige prædikener (2009)
Grossbøll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Græsholt, Thorkild: Vor tro er ej på hvad som helst (1991)
Grønbech, Villiam: Prædikener og kronikker (1972)
Grønkjær, Niels: Søndag (2020)
Hansen, Jørgen: Ordet er frit (1985)
Hansen, Leif Bork: Glædens under (1981)
Hansen, Poul: Søndag er vor Herres dag (1987)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Henriksen, Jens Ole: Vejlbyprædikener (2012)
Høier, P.V.: Søndag er vor Herres dag (1983)
Højlund, Henrik: Gentagelsen er det daglige brød (2009)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jensen, Leif G. og Lyrstrand, Vagn: Til den kirkelige forbruger (2006)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kristensen, Flemming Baatz: Denne er dagen (1991)
Kristiansen, Erling: Mellem påskeliljer og andre betragtninger (1990)
Kruse, Juma: Himlen på jorden? Prædikener (e-bog) (2013)
Lindhardt, P.G.: Gentagelse - 19 prædikener (1975)
Lindhardt, P.G.: Replikker (1958)
Mogensen, Kaj: Evangeliet til hverdag (1999)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Frede: Undervejs med Kristus (2005)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nedergaard, Paul: Atter til Højmesse (1958)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser (2003)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Paludan, Ebbe: Et år med Ordet (2015)
Petersen, Jørgen Juul: Hellere levende hund end død løve. Prædikener og debatindlæg (2015)
Prenter, Regin: Ordet og troen (1976)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Schultz, Jørgen: Prædikener (1975)
Sejergaard, Jørgen, m.fl.: Noget på hjerte - prædikener over anden tekstrække (2015)
Sløk, Johannes: Prædikener (1998)
Smidt, Frederik Berggren: Barmhjertighedens port. Dianalund-prædikener (2014)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Thygesen, Thyge: Prædikener (1940)
Tillich, Paul: En ny skabelse (1966)
Torkelund, Hans Jørgen: Ord som står til troende (2010)
Vedstesen, Sten-O. B.: Som dagligt brød (1983)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Wagner, Hartvig: Nåden vil høste hvad den sår (2017)
Wingren, Gustaf: Texten talar. Trettio predigningar (1989)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)

Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.