Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

Palmesøndag b

Dagens evangelium: Mk. 14. 3-9 - Salvningen i Betania

Teksten online:
| 1992 Nye online version | Gamle version | Norsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Verse-by-verse Bible Commentary Omfattende amerikansk vers-for-vers kommentar

Den nyeste fra Working Preacher. Se på siden i højre spalte flere og ældre kommentarer.

Lectionary Greek

Til eksegesen: Man kommer let til at læse Lukas synderinde ind i teksten, samt med Mt./Joh. at det er disciplene, der dømmer. "Nogle" kan forståes som modstandere (eller uforstående disciple) Salvingen bør forståes som kongesalvning, som så får polemisk karakter mod (de protesterendes) messiasforventning - ved også at være til begravelse; palmesøndags motivet er hermed tydeligt.
"Fortællingen om kvinden vil definere "den gode gerning" der er nødvendig for frelsen, nemlig afhængigheden af Kristi kors". Læs mere (engelsk).
Se eventuelt også: Sermons from Seattle (kommentar) - Helt basalt: Om nardus

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 14

Prædikener til søndagen: Palmesøndag - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[227/plmsdg-b]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til Palmesøndag Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Koch, Margrethe Dahlerup
Når en kvinde salver en mand med nardusolie er det med andre ord et normalt ret privat led i en bryllupsceremoni. Nardusolie lugter kraftigt og gennemtrængende af kærlighed og hengivenhed. Derfor er det et temmelig pinligt optrin, kvindens salvning af Jesus dér midt i herrefrokosten hos Simon. Det lugter langt væk af en intimitet, som ikke hører til i al offentlighed. Folk bliver pinligt berørt over kvinden og hendes åbenlyse frieri og kærlighedserklæring til Jesus.
Og når noget er pinligt, ja, så skynder vi os at tale om noget andet. I dette tilfælde griber folk til det nærliggende at tale om noget, der ikke lugter: Nemlig penge.
"Den olie kunne have været solgt, og pengene være givet til de fattige".
[2014] Se mere

Støvring, Steffen
Der findes mange former for magt og magtudøvelse, men under dem ligger altid to grundliggende, og to modsatrettede: Den kontrollerende magt, herskermagten. Eller den frisættende magt, kærlighedens magt.
Kontrolmagten, den fører sig frem, vil have greb om verden, må have styr på tingene, er dominerende, vil have sine ideer og forestillinger igennem, er undertrykkende (ofte uden selv at vide det), er bange for at miste kontrollen, er i det hele taget mærket af frygtsomhed og usikkerhed.
[2016] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].