Theol-p - - Teksten denne uge. Oversigt - - Aktuelle søndag

Prædikensamlinger med prædiken til Påskedag [pskdg-b ]

Jesu opstandelse - Mt. 28, 1-8

De registrerede prædikensamlinger, efterer forfatternavn, køn, udg.år - - Via dag i kirkeåret: 1. tekstrække - 2. tekstrække

Opdateret: 29/03/2022.

Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bak, Jens Thorkild: Måske bliver det helt fantastisk (2021)
Barton, John: Ansigt til ansigt. Meditationer over Jesu død og opstandelse (1990)
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2013)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Borresen, S.: Bered Herrens Vej. Prædikener (1949)
Brisson, Benedikte: Vejen til påske. 11 prædikener med Kristuskransen (2016)
Brodersen, Paul: Lys i Natten. Prædikener (1943)
Bøye, M., N. Hauge, K.W. Holm, red.: I tide og utide. Lutherske prædikener til kirkeåret (2021)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Fra Marie Kirke (1985)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Dirksen, Daniel R.J.: Se det Guds lam (2014)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Ellermann, Charlotte: Prædikener (2018)
Erbs, Karsten: Budskaber. Lyrik og evangelium (2002)
flere: ...stenen var væltet fra. En prædikensamling (1994)
Flere: Alle vort livs mysterier. Oldkirkelige prædikener (1992)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Dagens tekst. Seksten radioprædikener (1966)
Flere: Forfatterprædikener (2012)
Flere: I anden række (2009)
Flere: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses og begravelsestaler (2013)
Flere: Ingrid Kjeldsen (red.). Frihed og bundethed (1990)
Flere: Livet tro (1930)
Flere: Ord vind kød. Poetiske tekster til kirkeåret (2016)
Flere: Otteogtres (2009)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Foss, Lisbet: Ud af mørket (1998)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid (2006)
Frandsen, Helge Qvist: Kirkeårets højdepunkter. Prædikener (2014)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Grosbøll, Thorkild: På sporet af Gud. Prækner fra 12 år. (1988)
Grosbøll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Grossbøll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Grønbech, Villiam: Prædikener og kronikker (1972)
Grønkjær, Niels: Nye prædikener (2013)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprædikener (1945)
Hansen, Jørgen: Ordet er frit (1985)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hvas, Jens: På kærlighedens vej (1982)
Hvid, Arne: Guds Ord det er vort arvegods (1998)
Højlund, Henrik: Gammel vin på nye sække (2006)
Højlund, Henrik: Gentagelsen er det daglige brød (2009)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Jytte: En lægkvindes prædikener (2013)
Jensen, Leif G. og Lyrstrand, Vagn: Til den kirkelige forbruger (2006)
Kaldau, Leif Chr.: Højhedens Gud i ringhed klædt (1979)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Klemmensen, Erik: Nåden er din dagligdag (2005)
Knudsen, Knud: Marias sten (1996)
Koedbøl, Johs.: Fra prædikestolen. 15 prædikener (1987)
Kristensen, Flemming Baatz: Denne er dagen (1991)
Kristensen, Flemming Baatz: På pilgrimsrejse i kirkeåret II (2020)
Kristoffersen, Svend Aage: Refleksioner. Lidt af hvert (2008)
Kruse, Juma Nellemann: Kun gerningen er vor bekendelse overfor omverdenen (2019)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Lomholt, Carl: Ikke på vilkår! Prædikener i fængslet (2000)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Madsen, Helle Krogh: Børn og Gudstjeneste (1992)
Mogensen, Kaj: Evangeliet til hverdag (1999)
Mortensen, Viggo: Tro og virkelighed (1978)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Munk; Kaj: Prædikener (Mindeudgave) (1948)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møllehave, Johannes: De levendes lyst (1990)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Frede: Undervejs med Kristus (2005)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nedergaard, Paul: Atter til Højmesse (1958)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser (2003)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Nissen, Michael Krogstrup: Evangeliet er som et brev til den elskede (2004)
Pedersen, E. Thestrup: Tvivl og tro (1992)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Plum, Karin Friis: Det er som at løftes af mægtige hænder (2011)
Pontoppidan Thyssen, E: Tro paa Gud. Sidste prædikener i Ansgars Kirke (1940)
Prenter, Regin: Ordet og troen (1976)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Præstholm, Erik B.: Hold blus på lampen - tændstikker fra kirke og præstegård (1985)
Rald, N.J.: Korsfæstet død opstanden (1943)
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Gud er kærlighed. Kristologiske prædikener (2015)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sandbæk, Ulla: Min fars hus har mange boliger (1988)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Schultz, Jørgen: Prædikener (1975)
Sejergaard, Jørgen, m.fl.: Noget på hjerte - prædikener over anden tekstrække (2015)
Skov, Helge: Blomstre lad muld hvor de træde (1992)
Skoven, Anne Vig: Liv og lys (2014)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Stender, Poul Joachim: Gud kysser uden samtykke (2021)
Storebjerg, Hanne: Gudsbilleder i byen (2001)
Thodberg, Christian: Tro og kærlighed (2010)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Thomsen, Henning Kjær: Da åbnedes deres øjne (2021)
Thorndal, Troels: At tvivle - om sin tvivl. Prædikensamlingen (2015)
Thygesen, Thyge: Prædikener (1940)
Thysen, Hans: Guds gavmilde ord (1979)
Torkelund, Hans Jørgen: Ord som står til troende (2010)
Wagner, Hartvig: Nåden vil høste hvad den sår (2017)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
Ågård, Erik og Johannes Aagaard: Bibelske billedmeditationer over Joakim Skovgaards billeder i Viborg (2001)

Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.