Theol-p - - Teksten denne uge. Oversigt - - Aktuelle søndag

Prædikensamlinger med prædiken til 1. s. e. påske [sep1-b ]

Jesus og Simon Peter - Joh. 21, 15-19

De registrerede prædikensamlinger efter forfatternavn (eller køn, udg.år) - - Via dag i kirkeåret: 1. tekstrække - 2. tekstrække

Opdateret: 18/04/2022.

Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bak, Jens Thorkild: Måske bliver det helt fantastisk (2021)
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2013)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Brønnum, Niels: Brønshøjprædikener (2014)
Bøye, M., N. Hauge, K.W. Holm, red.: I tide og utide. Lutherske prædikener til kirkeåret (2021)
Christensen, Erik: Jesus- Guds Søn vor Herre (1962)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Dirksen, Daniel R.J.: Se det Guds lam (2014)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Falk, H.J.: En Sct. Knuds postil (1976)
flere: ...stenen var væltet fra. En prædikensamling (1994)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Forfatterprædikener (2012)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: I anden række (2009)
Flere: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses og begravelsestaler (2013)
Flere: Livet tro (1930)
Flere: Ord vind kød. Poetiske tekster til kirkeåret (2016)
Flere: Otteogtres (2009)
flere: Prædikener (1982)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere.: En ny sammenhæng. Festskrift til professor Chr. Thodberg 7. februar (1989)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Grane, Leif: I ånd og sandhed. Prædikener (2002)
Græsholt, Thorkild: Fordi han kom (1985)
Hansen, Jørgen: Ordet er frit (1985)
Hansen, Leif Bork: Kærligheden der holder kaos tilbage (1988)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hoffmann, Poul: Solopgangen fra det Høje. (1986)
Højlund, Henrik: Gentagelsen er det daglige brød (2009)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jacobsen, Johs. W.: Sorg er til glæde vendt (1985)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Kai: Livets Vej (1948)
Jensen, Leif G. og Lyrstrand, Vagn: Til den kirkelige forbruger (2006)
Jensen, Olav: I min faders hus (1973)
Jensen, Søren E: Kulsorte syndere i en kridhvid kirke (2015)
Johansen, Johs.: Stem mig med din egen hånd (1991)
Juul, Ole: Det uomgængelige hus (2016)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Koedbøl, Johs.: Fra prædikestolen. 15 prædikener (1987)
Kristensen, Flemming Baatz: På pilgrimsrejse i kirkeåret II (2020)
Kristiansen, Erling: Mellem påskeliljer og andre betragtninger (1990)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Lind, Vincent: Hjemkomst. Et besættelsestidens testamente (1995)
Lindhardt, P.G.: Gentagelse - 19 prædikener (1975)
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Mogensen, Kaj: Evangeliet til hverdag (1999)
Mortensen, Rolf Garfield: Min jord er en purpursalig fryd (1984)
Mortensen, Viggo: Alting af Kærlighed sødes (1992)
Mulnæs, Carsten: Lillerødprædikener (2021)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Frede: Undervejs med Kristus (2005)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nedergaard, Paul: Atter til Højmesse (1958)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser (2003)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Paludan, Ebbe: Et år med Ordet (2015)
Plum, Karin Friis: Det er som at løftes af mægtige hænder (2011)
Prædikener v. M. Eilertsen og T. Pedersen: At spejle livet (2002)
Risvig, Ronald: Nu næsten og kærligheden (2008)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Schultz, Jørgen: Prædikener (1975)
Sejergaard, Jørgen, m.fl.: Noget på hjerte - prædikener over anden tekstrække (2015)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Thomsen, Henning Kjær: Da åbnedes deres øjne (2021)
Thygesen, Thyge: Prædikener (1940)
Ulsdal, Poul (red).: Højkirkeprædikener samlet af P.U. (1963)
Ulvbjerg, Elna: Prædikener (1952)
Værge, Johannes: Lysvæld. 17 prædikener og et efterord (1998)
Wagner, Hartvig: Nåden vil høste hvad den sår (2017)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)

Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.