Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

1. s. e. påske b

Dagens evangelium: Joh. 21. 15-19 - Jesus og Simon Peter

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Indgang via Den norske kirkes tekstrækker: HER

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Kontekster: 1: Johannesevangeliets "efterskrift".. 2: Hele tiden mellem påske og pinse er traditionelt .. 3: NB. Læg mærke til valgfriheden på epistelens plads. . 4. Kirkehistorisk/teologisk: Peters rolle ..

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen: Lectionary Greek(Kun en lille pointe om de toforskellige græske ord for at elske)

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 21

Prædikener til søndagen: 1. s. e. påske - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 1. s. e. påske Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 1. s. e. påske - 232

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Anders Gadegaard
Det er slet og ret centrum i den kristne tro, at det er, hvad Gud skænker os: Kræfter, styrke og mod til at leve og elske. "Alt vil jeg gøre ud af dig", siger Gud til os. "Jeg fjerner det, som står imellem livet og dig, det onde, det dæmoniske, i dig selv og i livet omkring dig. Det skal aldrig skille dig fra min kærlighed og tillid til dig, som herefter bor inderst i dig. Lev da i den forvisning dit liv... Grundtvig har forklaret det i salmen "Jesus, at du blev min broder" (DDS 694): I salmen kræver Kristi stemme det samme umulige, som blev afkrævet Peter, at vi elsker ham, som han har elsket os: Ånden siger..: Elsk mig, som jeg elsked dig!.. [] Se mere

Bent Lumholt
Det, der sker, er en sårheling. Der er et sår i Peter, et skammens sår, der væsker. Nu skal dette sår heles. Inden det kan heles, skal det renses, og det gør ondt, så man ligefrem kan se Peter vride sig, da Jesus spørger ham om det der.
Til sidst er såret blevet renset, og så kommer salven, lægedommen, idet Jesus siger til ham: "Vogt mine lam."
[] Se mere

Frederik Hjerrild
Jesus spørger tre gange, og hver gang svarer Peter 'ja', med stigende undren og (tror jeg) irritation. Og hver gang får Peter pålagt en opgave. Det er som om Jesus vil sige til Peter: du kan ikke nøjes med bare at glæde dig over opstandelsen, over livet, at hvile i dine dybe følelser, du kan ikke nøjes med at du har fundet sandheden, at du har fundet meningen med livet. Livet vender udad, glæden er ikke bare til egen brug. Peter får pålagt en opgave.. [1982] Se mere

Kristen Skriver Frandsen
..der findes ikke det svigt som Gud ikke kan tilgive menneskene. Mennesket blev skabt nøgne - og levede i paradis - en dag lærte de at se deres nøgenhed - og at skamme sig over den. Den dag var de også på vej ud af paradis.
Vores nøgenhed kan vi stadig se - men vi skal ikke skamme os over den. For Gud viser sig ikke at være en Herre og mester, for hvem vi må hylle os i sære kjortler for kunne træde frem for ham. Det har vist sig at han ikke er det fjerne øje i himlen, som kigger frem og ned på os, bag skyer af dom og vrede. Så nøgne som vi er, kan vi tages i brug. Vores fysiske eller åndelige udrustning kommer i anden række. Lige så lidt hefter vi os ved medmenneskets, bruger det til at dømme og veje det.
Alt dette betyder ikke at vi har fundet vejen tilbage til paradiset. Men nok at paradiset til stadighed finder vej til os.
[] Se mere

Michael Brautsch
Jeg er" siger Jesus. Ikke: Jeg er som en hyrde, eller jeg er som livets brød, eller: Jeg er én blandt mange sandheder. Nej, Jesus siger: "Jeg er", ganske som Gud i den brændende tornebusk siger: "Jeg er den, jeg er". "Jeg er" hedder på hebræisk Jahve, så det er selve Gudsnavnet Jesus indirekte bruger: "Jeg er den gode hyrde". Og det er det, Jesus giver til Peter, til kirken og menigheden, at vi ikke blot skal være opmærksomme på den linje der er mellem Gud og menneske - ikke kun forvente os beskyttelse og omsorg fra Gud, men som tværbjælken på korset der rækker ud fra menneske til menneske, også fordre omsorg fra hinanden og os selv. Den etiske fordring: Du skal være hyrde for din næste, således som du selv har en hyrde i Gud. Amen. [2014] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd, Nidaros [Se mere].