Forside - Om søndagen
Prædikenregister for den enkelte søndag [ DER ER TALE OM PRÆDIKENER UDKOMMET PÅ TRYK]]

De registrerede prædikensamlinger, efter forfatter

Det ønskede register er endnu ikke udlæst fra databasen. Men alle data ligger der. Send en e-mail hvis du har brug for den nu! ksf@theol-p.net

Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.