Theol-p - - Teksten denne uge. Oversigt - - Aktuelle søndag - - Status for opdatering

Prædikensamlinger med prædiken til 3. s. e. trinitatis [tr03-b ] << Forrige - Næste >>

Den fortabte søn - Luk. 15, 11-32

De registrerede prædikensamlinger efter forfatternavn (eller køn, udg.år) - - Via dag i kirkeåret: 1. tekstrække - 2. tekstrække

Opdateret: 21/06/2022.

Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bak, Jens Torkild: At øve sig i at være menneske. 29 prædikener (2017)
Bartholdy, Chr.: Himmerlandsprædikener (1942)
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2013)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Brun, Jens: Troens tilbagegang og fremgang (2017)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Bøye, M., N. Hauge, K.W. Holm, red.: I tide og utide. Lutherske prædikener til kirkeåret (2021)
Christensen, Johannes H.: Den første dag (1989)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Fra Marie Kirke (1985)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dirksen, Daniel R.J.: Se det Guds lam (2014)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Ellermann, Charlotte: Prædikener (2018)
Falk, H. J.: Evangeliske smuler (1958)
Falk, H.J.: En Sct. Knuds postil (1976)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Dåbstaler til trinitatis. Anden tekstrække (2018)
Flere: Forfatterprædikener (2012)
Flere: I anden række (2009)
Flere: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses og begravelsestaler (2013)
Flere: Ingrid Kjeldsen (red.). Frihed og bundethed (1990)
Flere: Ord vind kød. Poetiske tekster til kirkeåret (2016)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Foss, Lisbet: Ud af mørket (1998)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid (2006)
Friis, Kristian: Højt lyder over Dal og Skov nu Kirkeklokkens klang! (1949)
Grossbøll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Grønkjær, Niels: Nye prædikener (2013)
Grønkjær, Niels: Søndag (2020)
Gunda Jørgensen: David og hans oldemor skelsættende hændelser (2000)
Hansen, Jørgen: Ordet er frit (1985)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hesselager, Erik: Stumper og stykker (2012)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Kai: Frelsens hemmelighed (1963)
Jensen, Kai: Livets Vej (1948)
Jensen, Olav: I min faders hus (1973)
Jensen, Søren E: Kulsorte syndere i en kridhvid kirke (2015)
Johansen, Johs.: Glæden springer af svøbet ud (1980)
Johansen, Johs.: Stem mig med din egen hånd (1991)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kristensen, Flemming Baatz: På pilgrimsrejse i kirkeåret II (2020)
Kruse, Juma Nellemann: Kun gerningen er vor bekendelse overfor omverdenen (2019)
Kruse, Juma Nellemann: Livet om at gælde. 60 prædikener (2017)
Larsen, K. Olesen: Livsmod på Guds Ord (1973)
Lindhardt, Mogens: Trinitatis. En homiletisk rejseberetning (2015)
Lindhardt, P.G.: 12 prædikener (1984)
Lindhardt, P.G.: Brudstykker af en postil (1968)
Lindhardt, P.G.: Det evige liv (1953)
Lindhardt, P.G.: Optryk. Udvalgte prædikener og foredrag (1981)
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Mogensen, Kaj: Evangeliet til hverdag (1999)
Mogensen, Kaj: Liv og tro. Prædikener (2014)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Mulnæs, Carsten: Lillerødprædikener (2021)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Frede: Undervejs med Kristus (2005)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nedergaard, Paul: Atter til Højmesse (1958)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser (2003)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på prædikestolen. Udvalgte prædikener (2014)
Overgaard, Christian: Femten Vedersø-Prædikener (1997)
Palm, Eivind: Trinitatisprædikener - fra en naturforsker (2002)
Paludan, Ebbe: Et år med Ordet (2015)
Pedersen, E. Thestrup: Tvivl og tro (1992)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Gud er kærlighed. Kristologiske prædikener (2015)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Sejergaard, Jørgen, m.fl.: Noget på hjerte - prædikener over anden tekstrække (2015)
Skoven, Anne Vig: Liv og lys (2014)
Sløk, Johannes: Prædikener (1998)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Thorndal, Troels: At tvivle - om sin tvivl. Prædikensamlingen (2015)
Thysen, Hans: Guds gavmilde ord (1979)
Trankjær, Mette: Omgivelser (2012)
Wagner, Hartvig: Nåden vil høste hvad den sår (2017)
Ågård, Erik: Kronede dage. Trinitatisprædikener fra Christianskirken i Århus (1994)

Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.