Theol-p - - Teksten denne uge. Oversigt - - Aktuelle søndag - - Status for opdatering

Prædikensamlinger med prædiken til 5. s. e. trinitatis [tr05-b ] << Forrige - Næste >>

Peters bekendelse - nøglemagten - Mt. 16, 13-26

De registrerede prædikensamlinger efter forfatternavn (eller køn, udg.år) - - Via dag i kirkeåret: 1. tekstrække - 2. tekstrække

Opdateret: 21/06/2022.

Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Auken, Margrete: Lys og salt (2005)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2013)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Brodersen, Paul: Kærligheden der forløser (1965)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Bøye, M., N. Hauge, K.W. Holm, red.: I tide og utide. Lutherske prædikener til kirkeåret (2021)
Carlé, Erik: Prædiken fra fængsel, katedral og landsbykirke (2005)
Christensen, Jens: Forargelsens Gud (1956)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Davidsen, Harald Bülow: Prædikener, Fræer Purker (1971)
Dirksen, Daniel R.J.: Se det Guds lam (2014)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Felter, Immanuel: Fra Maribo Domkirke (1979)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Dåbstaler til trinitatis. Anden tekstrække (2018)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: I anden række (2009)
Flere: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses og begravelsestaler (2013)
Flere: Ord vind kød. Poetiske tekster til kirkeåret (2016)
Flere: Otteogtres (2009)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Foss, Lisbet: Ud af mørket (1998)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Haystrup, Helge: Så er det sagt! Prædikener og essays (2005)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Kai: Frelsens hemmelighed (1963)
Jensen, Søren E: Kulsorte syndere i en kridhvid kirke (2015)
Juul, Ole: Det uomgængelige hus (2016)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kiørboe, Pia: Ingen er helt alene- (1980)
Klemmensen, Erik: Nåden er din dagligdag (2005)
Kristensen, Flemming Baatz: På pilgrimsrejse i kirkeåret II (2020)
Kruse, Juma Nellemann: Kun gerningen er vor bekendelse overfor omverdenen (2019)
Lindhardt, Mogens: Trinitatis. En homiletisk rejseberetning (2015)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Madsen, Ole Skjerbæk: Forvandling og fællesskab (1986)
Mogensen, Kaj: Evangeliet til hverdag (1999)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Mulnæs, Carsten: Lillerødprædikener (2021)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Frede: Undervejs med Kristus (2005)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nedergaard, Paul: Atter til Højmesse (1958)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser (2003)
Paludan, Ebbe: Et år med Ordet (2015)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Rasmussen, Hans Frede: I vor Faders hus (1992)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schultz, Jørgen: Oplevelse og fortolkning (1978)
Sejergaard, Jørgen, m.fl.: Noget på hjerte - prædikener over anden tekstrække (2015)
Siegumfeldt, H.H.: Lad os plante et træ (1972)
Svendsen, Thyge: Nogle prædikener fra årene i Hodde og Tistrup (1993)
Thaarup, Charlotte: Som sagt 12 prædikener (2004)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Thomsen, Preben: Så dybt i mit ler (1979)
Torkelund, Hans Jørgen: Ord som står til troende (2010)
Wagner, Hartvig: Nåden vil høste hvad den sår (2017)
Wingren, Gustaf: Texten talar. Trettio predigningar (1989)
Ågård, Erik: Kronede dage. Trinitatisprædikener fra Christianskirken i Århus (1994)

Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.