Theol-P.net - Oversigt kirkeårets søn- og helligdage - - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks [ksf@theol-p.net]

5. s. e. trinitatis b

Dagens evangelium: Mt. 16. 13-26 - Peters bekendelse - nøglemagten

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Teksten online:
| 1992 Nye online version | Gamle version | Norsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Klassiske, amerikanske kommentarer Åbner pt på Ellicotts Commentary. Andre kan vælges i dialogboks

Den nyeste fra Working Preacher. Se på siden i højre spalte flere og ældre kommentarer.

Lectionary Greek

Til eksegesen: Lectionary greek modstiller (bl.a) Menneskøn og Kristus. Og der er historiske facts om den geografiske kulisse, Caesarea Philipi, og dens mulige symbolværdi
Nøglemagt: Es. 22,22: Jeg vil lægge nøglen til Davids hus på hans skulder; og når han lukker op, skal ingen lukke i, og når han lukker i, skal ingen lukke op.

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: "Det er smerteligt at få sine billeder brudt ned, og lige så hurtigt evangeliet bryder vores billeder ned, lige så hurtigt bygger vi dem op igen. Vi vil så gerne se Gud i billedet af den mægtige sejrherre, som støtter os og vore meninger og mål i et og alt. Men Jesus siger: den som vil frelse sit liv, skal miste det, men den, som mister sit liv for min skyld, skal bjærge det. En schweizisk digter har sagt det omtrent på denne måde: altid bygger vi en mur af billeder op omkring os - kun når vi giver vores liv væk og får det igen i kærlighed, er vi uden billeder".
Lars Ole Giesing i Tidens Fylde. ---
Teksten vil ikke nøjes med at berolige os med et eller andet om, at vi til syvende og sidst er lige så uskyldige som Peter - og lige så undskyldelige - at vi derved har en slags utilstrækkelighedens fællesskab med denne apostel.
Teksten vil stille os helt isolerede - hver eneste af os - over for den, vi bekender... Preben Thomsen: Så dybt i mit ler. ---
Hvis jeg stoler på et menneske, skyldes det ikke mig selv, men den, jeg stoler på. Han indgiver mig tillid, siger vi, eller han vækker tillid - i mig. Jeg får tillid til ham, jeg tager den ikke selv. Stoler jeg ikke på ham, skyldes det derimod mig selv, min mistænksomhed, hvis han da ellers er til at stole på. Tilliden får jeg af den, der er til at stole på, mistilliden stammer fra mig selv. Dette kan være en lignelse på, hvordan et menneske får troen på Kristus givet. Ved at være til at tro på, giver han os troen. Men nu er der det mærkelige, at selv om Jesus mere end nogen anden er til at tro på, så vækker han ikke uden videre tillid og tro. Han vækker tværtimod mistillid og modstand. Han gjorde det dengang og blev slået ihjel. At det gik sådan dengang, og ofte går sådan i dag at mennesker mistror hans ord, skyldes os selv, vores vantro. Netop fordi han helt og holdent er til at tro på, kommer han til at afsløre, at vantroen helt og holdent stammer fra menneskene selv. Rudolf Arendt: Og de begyndte at være glade.

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 16

Prædikener til søndagen: 5. s. e. trinitatis - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Luthers 95 teser, tese 26: "Paven gør udmærket vel i at skænke sjælene i skærsilden eftergivelse, ikke i kraft af nøglemagten (som han ikke har nogen af i den forbindelse), men i form af forbøn". Tese 38: "Man bør dog på ingen måde kaste vrag på pavens eftergivelse, da den som nævnt er en kundgørelse af Guds tilgivelse". -

[255/tr05-b ]

Religionspædagogiske noter:I undervisningssammenhæng er nøglemagten vel det særlige. Bekendelse og kors (lidelse) er også selvstændige temaer, der melder sig. Om nøglemagten: I Mt. 23,14 siger Jesus, Ve, jer I farisæere.. I lukker Himmeriget for mennesker. Selv går I ikke ind i det..". Overdragelsen af nøglemagten er overdragelse af magt til at lukke ind i Guds Rige. I elementet om Nøglemagten overvejes om der er en altid tilbagevende farisæisme, som løbende skal sættes under kritik - og to forskellige kunstneriske værker sætter sider af problematikken under belysning. - Nøglemagten - - - -

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Christensen, Berit
#stenstatuer (væltede) #statuer #levende #forstenet
Du er Kristus den levende Guds søn!
Sådan et svar kan ikke komme fra en sten kun fra nogen, der har en erfaring af at være levende det kan kun komme fra en, der har en krop, et sind og et hjerte. En åbenhed og et rum, hvor den levende Gud bor.
Hvor er det vigtigt, at vi holder den plads, det rum åbent i den her tid til den levende Gud. Som én har sagt der er en trone i dit hjerte, som du ikke må placere nogen eller noget på for det er Guds.
[2020] Se mere Til ham skal vi give alt og fra ham vil vi få alt...

Rasmussen, Michael Rønne
["Den fjerne Kirke" af Jørgen I Jensen parafraseres]... De [kirkebygningerne] er ikke deres eget mål, men skulle rumme det, som netop i lyset af "den fjerne kirke" er en mangelvare i dag. Der mangler nemlig menighed og mennesker. Der mangler kraft og dynamik. Som Niels Højlund har udtrykt det i et foredrag og i TV: "Kirke vil de have, men menighed vil de ikke være!"...Kirkens egentlige bygning er nemlig åndelig. Det siger evangeliet til i dag tydeligt nok. Bygningen er fællesskabet af alle dem, der med Peter bekender og tror, at Jesus er den levende Guds Søn. [2002] Se mere

Stender, Joachim
Evangeliet i dag siger det helt klart. Byg dit liv på en klippe. Altså på Gud. Han elsker dig. Han er det faste fundament. Selv om du bygger dit liv på et fundament, behøver du ikke blive fundamentalist. Gud er altid i bevægelse og sætter derfor også i bevægelse i retning af ham, dine medmennesker og mere liv. Han sætter dig endda i bevægelse væk fra dine meninger, standpunkter, fordomme. Byg ikke dit liv på penge eller karriere eller kapitalpension eller sund mad eller forsikringer. Byg dit liv på Gud. Han er det eneste fundament, der kan holde selv i døden. [2012] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].