Theol-p - - Teksten denne uge. Oversigt - - Aktuelle søndag

Prædikensamlinger med prædiken til 17. s. e. trinitatis [tr17-b ]

Levi kaldelse - ny vin - Mk. 2, 14-22

De registrerede prædikensamlinger, efter forfatter - - Via dag i kirkeåret: 1. tekstrække - 2. tekstrække

Opdateret: 23/10/2022.

Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Bak, Jens Torkild: At øve sig i at være menneske. 29 prædikener (2017)
Bak, Jens Torkild: Måske bliver det helt fantastisk (2021)
Bartholdy, Chr.: Himmerlandsprædikener (1942)
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2013)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Boas, Sophus: Skitser fra en arbejdsmark (1989)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Brun, Jens: Troens tilbagegang og fremgang (2017)
Bøggild, Kirsten: Lyset bag lyset (1990)
Christensen, Johannes H.: Den første dag (1989)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dirksen, Daniel R.J.: Se det Guds lam (2014)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Dåbstaler til trinitatis. Anden tekstrække (2018)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: I anden række (2009)
Flere: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses og begravelsestaler (2013)
flere: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere (Sejergaard, Jørgen, m.fl.): Noget på hjerte. Prædikener over anden tekstrække (2015)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Foss, Lisbet: Ud af mørket (1998)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid (2006)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Græsholt, Thorkild: Fordi han kom (1985)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Hoffmann, Poul: Herrens glæde (2008)
Højlund, Henrik: Gammel vin på nye sække (2006)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jepsen, Bent Kim: Bål på højene (1997)
Juhlert, E.F.S (red): Kirkeårets evangelietanker B (1962)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Kristensen, Flemming Baatz: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Kristensen, Flemming Baatz: På pilgrimsrejse i kirkeåret II (2020)
Kruse, Juma Nellemann: Livet om at gælde. 60 prædikener (2017)
Lindhardt, Mogens: Trinitatis. En homiletisk rejseberetning (2015)
Lindhardt, P.G.: Brudstykker af en postil (1968)
Lindhardt, P.G.: Optryk. Udvalgte prædikener og foredrag (1981)
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Lund-Sørensen, A.: I Pinsens Tegn. Fra Pinse til advent (Marmorkirken) (1946)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
M. Bøye, N. Hauge, K.W. Holm, red.: I tide og utide. Lutherske prædikener til kirkeåret (2021)
Mogensen, Kaj: Evangeliet til hverdag (1999)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Mulnæs, Carsten: Lillerødprædikener (2021)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Frede: Undervejs med Kristus (2005)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nedergaard, Paul: Atter til Højmesse (1958)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser (2003)
Ottesen, Doris: Hjemlængsel steder og fortællinger (2016)
Ottosen, Knud: Kirkehistoriske Prædikener (2011)
Paludan, Ebbe: Et år med Ordet (2015)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Prenter, Regin: Ordet og troen (Genudgivet 2021) (1976)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sandbæk, Ulla: Fra det mindste til det største (1985)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Sejergaard, Jørgen, m.fl.: Noget på hjerte - prædikener over anden tekstrække (2015)
Skydsgaard, Kristen Ejner: Prædikener fra Trinitatis Kirke (1987)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Vedstesen, Sten-O. B.: Som dagligt brød (1983)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Wagner, Hartvig: Nåden vil høste hvad den sår (2017)

Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.