Theol-p - - Teksten denne uge. Oversigt - - Aktuelle søndag

Prædikensamlinger med prædiken til 18. s. e. trinitatis [tr18-b ]

Jesus som vintræet - Joh. 15, 1-11

De registrerede prædikensamlinger, efter forfatter - - Via dag i kirkeåret: 1. tekstrække - 2. tekstrække

Opdateret: 23/10/2022.

Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Arnbak, Paul Chr.: Fjordnære prædikener (2016)
Bartholdy, Chr.: Himmerlandsprædikener (1942)
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2013)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Borresen, S.: Bered Herrens Vej. Prædikener (1949)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Bøggild, Kirsten: Lyset bag lyset (1990)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Dirksen, Daniel R.J.: Se det Guds lam (2014)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Engberg, Poul: Myter og prædikener (1986)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Børnegudstjeneste med højmessens grundtræk (1984)
Flere: Dåbstaler til trinitatis. Anden tekstrække (2018)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: I anden række (2009)
Flere: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses og begravelsestaler (2013)
Flere: Otteogtres (2009)
flere: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere (Sejergaard, Jørgen, m.fl.): Noget på hjerte. Prædikener over anden tekstrække (2015)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Foss, Lisbet: Ud af Mørket - Udvidet e-bogsudgave (2016)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid (2006)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Gammeltoft-Hansen, Hans: Hvad vi for intet fik (1996)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Grunnet, Niels Eric: Frø. Småbørnsprædikener (1987)
Græsholt, Thorkild: Vor tro er ej på hvad som helst (1991)
Hansen, Leif Bork: Glædens under (1981)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Højlund, Henrik: Gammel vin på nye sække (2006)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, K.E.: Godt bud gi'r marv i benene (1989)
Jensen, Kai: Livets Vej (1948)
Juhlert, E.F.S (red): Kirkeårets evangelietanker B (1962)
Jørgensen, Gunda: Askelysningen, bibelske prædikener og legender (1989)
Jørgensen, Gunda: Paradisporten (1997)
Kaalø, Steen: 17 prædikener (1990)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Knudsen, Knud: Marias sten (1996)
Kristensen, Flemming Baatz: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Kristensen, Flemming Baatz: På pilgrimsrejse i kirkeåret II (2020)
Kruse, Juma Nellemann: Kun gerningen er vor bekendelse overfor omverdenen (2019)
Kruse, Juma Nellemann: Livet om at gælde. 60 prædikener (2017)
Lindhardt, Mogens: Trinitatis. En homiletisk rejseberetning (2015)
Lund-Sørensen, A.: I Pinsens Tegn. Fra Pinse til advent (Marmorkirken) (1946)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
M. Bøye, N. Hauge, K.W. Holm, red.: I tide og utide. Lutherske prædikener til kirkeåret (2021)
Mogensen, Kaj: Evangeliet til hverdag (1999)
Mortensen, Viggo: Gør livet fri. Om skaberværkets ukrænkelighed (1990)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møllehave, Johannes: Du ved din dommer har ført din sag (1986)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Frede: Undervejs med Kristus (2005)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nedergaard, Paul: Atter til Højmesse (1958)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser (2003)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på prædikestolen. Udvalgte prædikener (2014)
Oldenburg, Claus: Alting hænder anderledes. Garnisonsprædikener (2020)
Olsen, Svend Olaf: Prædikener (1995)
Palm, Eivind: Trinitatisprædikener - fra en naturforsker (2002)
Paludan, Ebbe: Et år med Ordet (2015)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sarauw, Kirsten: Tilbage bliver kun ømheden (1999)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schultz, Jørgen: Prædikener (1975)
Schultz-Lorentzen, C.W.: Prædikener (1943)
Sejergaard, Jørgen, m.fl.: Noget på hjerte - prædikener over anden tekstrække (2015)
Stender, Poul Joachim: Gud kysser uden samtykke (2021)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Thomsen, Preben: Så dybt i mit ler (1979)
Thorndal, Troels: At tvivle - om sin tvivl. Prædikensamlingen (2015)
Tillich, Paul: En ny skabelse (1966)
Wagner, Hartvig: Nåden vil høste hvad den sår (2017)

Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.