Theol-p - - Teksten denne uge. Oversigt - - Aktuelle søndag

Prædikensamlinger med prædiken til 20. s. e. trinitatis [tr20-b ]

Vingårdsejerens to sønner.. de onde.. - Mt. 21, 28-44

De registrerede prædikensamlinger, efter forfatter - - Via dag i kirkeåret: 1. tekstrække - 2. tekstrække

Opdateret: 23/10/2022.

Andersen, Aage: I påskens fortegn. Prædikener fra Ravnsbjergkirken (1986)
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Bartholdy, Chr.: Himmerlandsprædikener (1942)
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2013)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Brønnum, Niels: Brønshøjprædikener (2014)
Christensen, Johannes H.: Den første dag (1989)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dickmeiss, Vilh.: Det er vist og sandt (1976)
Dirksen, Daniel R.J.: Se det Guds lam (2014)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Dåbstaler til trinitatis. Anden tekstrække (2018)
Flere: I anden række (2009)
Flere: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses og begravelsestaler (2013)
flere: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere (Sejergaard, Jørgen, m.fl.): Noget på hjerte. Prædikener over anden tekstrække (2015)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Friis, Kristian: Højt lyder over Dal og Skov nu Kirkeklokkens klang! (1949)
Grunnet, Niels Eric: Giv det for intet. Prædikener. (1992)
Hahn, Bent: Det gamle testamente i det nye (1979)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Horsens, Karen: I disse korte dage (1990)
Højlund, Henrik: Gammel vin på nye sække (2006)
Johansen, Johs.: Stem mig med din egen hånd (1991)
Juhlert, E.F.S (red): Kirkeårets evangelietanker B (1962)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kristensen, Flemming Baatz: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Kristensen, Flemming Baatz: På pilgrimsrejse i kirkeåret II (2020)
Kruse, Juma Nellemann: Hjertets dannelse (2020)
Kruse, Juma Nellemann: Kun gerningen er vor bekendelse overfor omverdenen (2019)
Larsen, K. Olesen: Livsmod på Guds Ord (1973)
Lindhardt, Mogens: Trinitatis. En homiletisk rejseberetning (2015)
Lindhardt, P.G.: Gentagelse - 19 prædikener (1975)
Lindhardt, P.G.: Optryk. Udvalgte prædikener og foredrag (1981)
Lundblad, Helge: Forventninger. Prædikener, taler og fortællinger (1999)
M. Bøye, N. Hauge, K.W. Holm, red.: I tide og utide. Lutherske prædikener til kirkeåret (2021)
Mogensen, Kaj: Evangeliet til hverdag (1999)
Mortensen, Viggo: Alting af Kærlighed sødes (1992)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Møllehave, Johannes: Den livsild som forbrænder (1977)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møllehave, Johannes: Fuglen, blomsten og barnet - en samling artikler og prædikener (2012)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Frede: Undervejs med Kristus (2005)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nedergaard, Paul: Atter til Højmesse (1958)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser (2003)
Olsen, Svend Olaf: Prædikener (1995)
Pahuus, Mogens: Livet selv - en livsfilosofisk tolkning af kristendommen (1993)
Prenter, Regin: Ordet og troen (Genudgivet 2021) (1976)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sandbæk, Ulla: Fra det mindste til det største (1985)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Sejergaard, Jørgen, m.fl.: Noget på hjerte - prædikener over anden tekstrække (2015)
Thysen, Hans: Guds gavmilde ord (1979)
Vedstesen, Sten-O. B.: Som dagligt brød (1983)
Værge, Johannes: Lysvæld. 17 prædikener og et efterord (1998)
Wagner, Hartvig: Nåden vil høste hvad den sår (2017)
Wingren, Gustaf: Texten talar. Trettio predigningar (1989)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)

Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.