Theol-P.net - Oversigt kirkeårets søn- og helligdage - - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks [ksf@theol-p.net]

20. s. e. trinitatis b

Dagens evangelium: Mt. 21. 28-44 - Vingårdsejerens to sønner.. de onde..

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt Det kan her være inspirerende lige at læse kontekstovervejelserne - om kamptiden i kirkeåret omkring Mikkelsdag. Ellers er fordringen vel ikke at hænge i en historisering, men spørge hvordan kan den kritik, som Jesus så krast rejser, vedkomme os. En sætning fra Lectionary Greek: "(v 42) I think we can apply this to people's lives: even through we again and again reject God's commands and even love in our lives, God rebuilds us on Christ."

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster: 1:Lignelsen falder mellem at farisæerne og de 2: Forudgriber domsteksterne ved kirkeårets slutning

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Klassiske, amerikanske kommentarer Åbner pt på Ellicotts Commentary. Andre kan vælges i dialogboks

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Den nyeste fra Working Preacher. Se på siden i højre spalte flere og ældre kommentarer.

Lectionary Greek -->

Til eksegesen: Historisk set blev kirken forstået som "de andre vinbønder", som Herren har overladt vingården til. Om det så er menighedsteologi eller afspejler en fornemmelse/viden allerede hos Jesus at det skrøbelige fællesskab omkring ham, trods de truende udsigter for ham selv, var ved at tage over, kan man jo prøve at afgøre sig for. - Og skal vinklen så være kirkekritisk, fordi kirken igen og igen falder i at ligne ja-sigeren og nej-gøreren - eller ligefrem de onde vinbønder? - Eller er det mere relevant at se et økonomisk-kulturelt establishment, som det, der slår ihjel - Søn, Gudsrige-virkelighed, mennesker?

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 21

Prædikener til søndagen: 20. s. e. trinitatis - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

[270/tr20-b ]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
G”ttingen Predigtmeditationen (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Bartholin, Poul Henning
.. kan vi også finde markører for, hvornår man er inde eller ude. Lige i den periode, vi lever i, er disse markører hele tiden til debat. Det var de ikke i samme grad for 20-25 år siden. Her havde vi ikke helt den samme frygt for hinanden, som vi har nu.
Vores tekster i dag af profeten Esajas og fra Mattæus-evangeliet fortæller os, at det er en urmenneskelig frygt, og at det er en trang til alle tider at dele os selv og hinanden op i, hvem der er inde eller ude, med eller ikke med.
Jesu forkyndelse er så vigtig også i dag, fordi den ikke kan tages til indtægt i sådanne diskussioner. Det bliver den selvfølgelig alligevel; men derfor er det vigtigt at standse en gang imellem, som i dag, og spørge om, hvad det egentlig er, Jesus forkynder.
Hans forkyndelse lægger sig i et spor fra nogle af skrifterne i Det gamle Testamente. Fx fra profeten Esajas, som vi hørte skrive poetisk om en vingård, hvor ejeren havde forestillet sig, at alt skulle være fryd og gammen, som Edens Have. Den tanke, at vi mennesker kan skabe et Eden, et Paradis her bl.a. ved at udelukke andre, og isolere os fra dem, får allerede her i profetteksten, der måske er skrevet 6-7 hundrede år før vor tidsregning, et skud for boven.
[2016] Se mere

Capion, Jeanette
Det er i mødet med denne guddommelige kærlighed, at jeg som troende finder styrke til at sige undskyld til dem, som jeg har såret.
Og det er i denne guddommelige tilgivelse, at jeg finder styrke til at tage imod et undskyld fra dem, som har såret mig.
Styrke til på ny at gå ud i verden med et JA på læberne og overskud til at være der for mine medmennesker. Som de er der for mig.
Og i det øjeblik nej'et begynder at snige sig ind i mit liv igen, og jeg begynder at miste overskuddet, så er det, at Kristus går lige ved siden af mig og beder mig sige JA!
[2018] Se mere

Daugaard, Majbrit
[Menneskene, som siger:] Ja Far, det skal vi nok. Og gør det ikke. Eller siger: Næ, det gider jeg ikke. Og gør det så alligevel.
Hvis I bliver ved med at opføre jer sådan, siger Jesus, så skal Guds rige tages fra jer!! -så bliver der Helvede på jorden. Ja tak, det har vi faktisk opdaget. Vi har opdaget at vi bliver smålige og sure, når vi er hævntørstige, vi har opdaget at vi bliver stressede og arrige, endda syge, når vi går op i alle de der velfærdsgoder, som vi tror er vigtige. Og ja, vi ved godt, hvad der er vigtig, sådan rigtig vigtig.
[2018] Se mere

Gadsbøll, Anne
Det er altså ikke det jødiske folk, Jesus taler til, men deres religiøse ledere../.. Det er altså skrevet til enhver som lukker vingården, enhver som tror, at det han eller hun er sat til at passe, er ens eget. Det er også skrevet til en hver som snakker om at gøre alt det rigtige uden ikke selv at gøre det.
For hvert forfulgt, som vi giver husly og tryghed, vinder menneskeheden en ny sejr. " sagde Bent Melchior [Ved fejringen af 75årsdagen før redning af de danske jøder til Sverige]. Og man kan som kristen sige, at for hver forfulgt, som vi giver husly og tryghed, finder opstandelsen sted. For hver gang vi handler efter Guds vilje frem for at snakke, handler vi overfor Jesus Kristus.
[2018] Se mere

Thaysen, Morten Fester
Der var engang en mand, der havde to sønner....sådan er det tit - og tit kan de ikke tåle synet af hinanden. [0000] Se mere Tag f.eks. de to første brødre. Kain og Abel. ... Sådan kan vi tvivle på, at vi har fået betroet en opgave her, som dem vi er - og at det skulle være nok. Vi vil mere end det - vi vil have succes og anerkendes for noget mere. Det bliver nærmest en tvangstanke for os - vi vil gøre en forskel - ved at sige det rigtige, mene det rigtige, gøre det rigtige. Have de rigtige kompetencer og det fineste CV. For så må vi da blive anerkendt for det i det mindste. Vores behov for anerkendelse er umætteligt. Men under det hele ulmer vreden, misundelsen, sammenligningens forbandelse...som en ond cirkel, der hvirvler os mere og mere ind i en tvangsagtig selvkredsen - som den gjorde hos Kain.


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].