Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
25. s. e. trinitatis a

Dagens evangelium: Mt. 24. 15-28 - Dommedags tydelighed

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 24

Prædikener til søndagen: 25. s. e. trinitatis - Trykte prædikener

Yderligere citater til teksten:

Religionspædagogiske noter: Lige som man kan finde Chrunch-ord i salmer, er der også chrunch-ord i bibelen. "Ødelæggelsens verderstyggelighed" er et af dem. Lad være at det nok er det afgudsbillede, som Antiokus Syreren satte op på tempelpladsen - da jeg som barn første gang oplevede fysiklærerens årlige juleshow, som foruden flødebollen (dengang negerbolle), der voksede i rummet, der blev pumpet tomt for luft, også betød svolsyre hældt i sukker (tror jeg) og der op af det rene hvide voksede en hæslig sort søjle op - dengang var jeg sikker på at omtrent sådan så ødelæggelsens vederstykkelighed ud. Undskyld privateriet. Pointen er: chrunch-ordene skal man ikke snyde nye generationer for. De kan give sprog de mest uventede steder.
Til dom og de sidste tider er Omkring Sthens 44-års fødselsdag (Du Herre Krist) meget velegnet - specielt overfor overophedede dommedagsforventninger.

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 25. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen. - 176

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se kontekst]

Frederik Hjerrild Læs her
Citat/er: ..der kan komme en dag da det gode budskab om Guds herredømme kan blive stillet over for sin totale modsætning, altså: en dag da evangeliet om fred, glæde og retfærdighed kan blive stillet over for præcis det modsatte. Alt vil være modsat Guds gode herredømme, alt vil være det modsatte af evangeliet om fred, glæde og retfærdighed. Den dag vil det se ud som vi hørte i Jesu billedtale: alt vil være rædsel, frygt, flugt, kaos, håbløshed. Jesus forbereder sine disciple på at sådan kan fremtiden komme til at se ud..


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen