Theol-P forside - De danske tekster - De norske tekstene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks

Hvordan jeg selv bruger Teksten denne uge

Ressourcesiden er udviklet til prædikenforberedelse. Dertil kommer forslag til brug af salmer. Jeg bruger den stort set altid selv, når jeg forbereder gudstjeneste. Jeg har i høj grad vænnet mig til at arbejde online hele vejen igennem. Det passer nogle, andre blander analogt og digitalt arbejde. Og "Faglitteratur til kapitlet" faciliterer denne arbejdsform. Det hed tidligere "Tilbage til bøgerne".

Basisredskaber:

Jeg begynder ofte med "Aktuelle søndags tekster - det er bibelselskabets side.  Jeg læser teksterne, så jeg har alle gudstjenestens tekster præsente.

Selve prædiketeksten læser jeg (igen) på "Teksten online" - den linker til den aktuelle tekst i Bibelselskabets onlinebibel.
Jeg læser ikke altid den græske tekst. Men jeg er ikke i tvivl om at det er anbefalelsesværdigt, man ser ofte med friskere øjne på indholdet, når man har været omkring den distance, som originalsproget giver. TdU betyder adgang til den græske tekst, selv om man ikke lige kan finde Nestle. Hvis ens græskkundskaber er blevet lidt slatne, så er "Greek Interlinear Bible" den hurtigste vej til at se teksten og analysere den sprogligt.
Nyttigt er det også ofte hurtigt at kunne se nabosprogenes oversættelse - altsammen med direkte link.

Forreste brugerflade
rummer udover teksten på forskellig måde link til liturgiske, eksegetiske og homiletiske ressurser. Dels er der stof, som kan læses umiddelbart på siden dels link til andre sider, interne såvel som eksterne. Min eget arbejde med prædikenen har ofte godt af de hurtige input som kan læses allerede her på forsiden, men der er rigtig mange steder muligheder for at gå dybere i stoffet.

Liturgisk. Her er der link til oversigt over alle kirkeårets tekster  Vigtigt og nyttigt mange salmeforslag - som overvejende er til Den danske Salmebog. Link til Salmedatabasen. Her er der forslag som også inddrager nye salmer som ikke er i salmebogen. Nogle søndage er det kun salmebogens to forslag - men med titel og direkte link til teksten, derfor meget enklere at bruge end registeret bag i salmebogen.


Eksegetisk: "Kontekster" har (endnu) ikke ved alle søndage link til underside. Men jeg selv trænger ofte til at blive holdt fast på kontekster - dvs. i evangeliet hvor teksten er skåret ud, i gudstjenestens tekster, i kirkeåret, måske også naturåret - så det er et mål at få det.

"Den norske Teksten denne Uken" er søsterside. Af og til særstof i forhold til den danske

"The Text this Week" er der meget at hente på. Den var den oprindelige inspiration til skabe denne danske parallel.

Der er direkte, tekstforankret link til BibleHubs interlineare oversættelse af den græske tekst - og til kommentarer, vers for vers.

"Working Preacher" har som regel flere vejledninger ved amerikanske teologer til den enkelte tekst.

"Lectionary greek" ret tekstnær, eksegetisk læsning - til de fleste tekster.

"Til eksegesen" er redaktørens udpegning af særlige "topics" - som ofte er uddybet i øvrigt på siden

"Faglitteratur til kapitlet" er et særegent indeks udviklet af Theol-p. Et indeks over en række især faglitterære værkers brug af bibelreferencer (skriftsteder) ordnet efter skriftsteder. Her kan brugerne selv dykke ned - men redaktøren henter løbende (men ikke altid!) citater frem.


"Religionspædagogiske noter" er en lidt særlig kategori. Den kan rumme undervisningsmæssige overvejelser til teksten - og det kan ofte også være en god inspiration i prædikenarbejdet. Her linkes ofte videre til et elementer i "Hvad skal der siges. Elementer til kateketik".

"Register til prædikensamlinger (trykte)" er et andet særegent værktøj på Theol-p. Har man meget mere en fem prædikensamlinger får man næppe slået efter i dem for at se om der skulle være en prædiken til søndagen. I registeret listes de samlinger op hvor der er en prædiken til en given søndag. Der kan faktisk være god inspiration at hente i de samlinger, man engang selv har købt eller andre har betænkt en med.

"Fast online til kommende søndag" en ikke fuldstændig liste over hjemmesider, hvor der prædikener tilgængelig online, som Theol-p ofte citerer fra og linker til. Her kan grundtvigianeren genfinde den gode gamle "søndagslæsning" - hver søndag med ny prædiken. Andre kan finde andre yndlingssteder. Jeg klikker ofte ind på Göttingen Predigtmeditationen - og citerer her på "Teksten denne uge" også ganske ofte derfra. "Postiller on-line" linker til med hensyn til dækning af kirkeåret flere mere eller mindre fuldstændige samlinger på nettet. Mogens Agerbo er en af de ældste ressursesider - oprettet før "Teksten denne uge"

"Prædikener online" - nederst på siden -  Her findes citater fra prædikener eller tekstvejledninger - med link til hele prædikenen/vejledningen. Der forekommer også citater fra trykte samlinger - som en del af præsentation af en samling.Tilbage til bøgerne:

Teksten denne uge forholder sig meget til nettet. Men ikke kun. To af funktionerne linker ikke ud på nettet, men peger hen bag dig på reolen. "Faglitteratur til kapitlet" og "Prædikener til søndagen". Det første er et indeks til faglitteraturen. Lidt tilfældigt naturligvis. Det drejer sig om at bibelindekser til en række faglitterære værker er indlæst i et fælles indeks. Der er meget godt stof at hente. Man kan bestemme sig for at efterforske klassiske vinkler på teksten (for eksempel Bekentnissshriften der lutherische Kirche) eller hente hos teologer, man véd, plejer at sige én noget osv.

Prædikenregisteret er det mest omfattende og nogenlunde komplette register over trykte, danske prædikener siden 1945. Så hvis man har lyst til at dykke ned i sine prædikensamlinger til den givne søndag er det muligheden for at se om der er en prædiken - uden at man skal til fra en ende af at slå op i samlingerne.

Ressourcer andre steder
Princippet for Teksten denne uges henvisninger til andre ressourcer er så vidt muligt at linke direkte til samme tekst, men enkelte steder er dette ikke muligt.

Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen