Theol-P forside - De danske tekster - De norske tekstene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks

Om Teksten denne uge / Teksten denne uken

Hvordan jeg selv bruger ”Teksten denne uge

"Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken. Siden blir utvidet kontinuerlig, og det kan være stor forskjell i mengden av materiale på de enkelte sidene. En rekke nyttige, grunnleggende verktøy finns alltid. Den er opprinnelig utviklet til de danske tekstrekkene. Det er en del fasiliteter, som ennå ikke finns på den norske utgaven, hvor det danske trekkes på de norske sidene. Alt redigeres av en dansk teolog, prest i Norge. Dansk vil av og til komme for, også hvor det ikke hører hjemme. Rettelse mottas gjerne.

Dansk tekst:

Om redaktionen
Teksten denne uge redigeres løbende af Kristen Skriver Frandsen, undertegnede, [Se mere] - i stort set daglig samtale med med min kone, Thala Juul Holm, sokneprest Stadsbygd og Rissa, Fosen prosti - [Se mere].

Det er gratis
– og det bliver det ved med at være (som det hedder om Facebook). Men selvfølgelig har jeg en agenda, som ikke behøver at være skjult. Jeg laver ”Teksten denne uge” for at have platform – annoncesøjle – for nogle af de produkter, som jeg som selvstændig konsulent gerne vil afsætte. Men jeg gør det også fordi det er elementært sjovt at lave noget, der i forskelligt omfang er nyttigt for nogen!

Historien bag
En del af stoffet under Teksten denne uge har en ganske lang historie. Jeg fik i 1988 min første pc – ikke kirkens, det var slet ikke på tale dengang. Men jeg opdagede hurtigt databasens velsignelser, muligheden for at organisere stof relevant, når det først var indlæst. Da jeg på den tid havde enten lange Nikolajaftenvagter ved telefonen og/eller kolikbørn, der alligevel skulle trilles frem og tilbage i deres barnevogn med den ene hånd, så den anden kunne arbejde på pc’en, blev grunden lagt – senere kom scanneren til – og andres arbejde.

Fra diskette til net
Enkelte brugere kan huske den årligt opdaterede diskette, man kunne købe! Senere blev en cd-rom mediet. Da internettet blev almindeligt tilgængeligt, blev det oplagt at bruge det som formidlingssted. Det er stadig den oprindelige database, som spytter stoffet ud – nu bare læsbart via browseren.

Den manglende perfektion
Den relativt lange historie, den akkumulerende proces, og det, at det overvejende er et enkeltmandsarbejde, betyder at materialet er uegalt – man kan blot sammenligne en helt aktuel ”Teksten denne uge” med én, der dækker en søndag, som ligger et par uger fremme – hvor det er to år siden, indholdet sidst er blevet udlæst af databasen. Dertil kommer at aktuelt stof ofte bliver til meget hurtigt, derfor kan både tastefejl og andet snige sig med. Hvad der mangler i perfektion er forhåbentlig til liv i materialet.

Hovedinspirationen
”The Text This Week” satte mig i gang med at lave” Teksten denne uge” på nettet – og jeg har af og til været i kontakt med dette sites skaber og redaktør, Jenee woodard. Det er stadig et af de bedste ressourcesteder, jeg kan henvise til. Men som brugere vil vide, der er kommet mange fantastiske til siden.

Tak til andre
Som nævnt bygger noget på andres arbejde. Jeg udbyggede nogle år Andreas Davidsens register over trykte prædikener til de enkelte søn- og helligdage i Præsteforeningens Blad (som kom frem til ca 1995). Dernæst tog Flemming O. Nielsen over i 2002 og vi kan takke ham for et meget komplet register, ikke bare uptodate men også efterhånden suppleret bagud, hvor der har været huller. Så tak til både Davidsen og Nielsen!

Først og sidst tak til min kone, Thala Juul Holm (sokneprest Stadsbygd og Rissa, Fosen prosti), som igennem vores samtaler stort set hver eneste uge er den nærmeste og ofte også mest originale inspiration i arbejdet med søndagens tekster.

Kristen Skriver Frandsen
.


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent, i samarbejde med Thala Juul Holm