Theol-p - - Teksten denne uge. Oversigt -

Prædikensamlinger med prædiken til Septuagesima [septua-a]

Arbejderne i vingården - Mt. 20, 1-16

Aktuelle søndag på TdU [05-02-2023] - Samlinger til: Søndagen før - Følgende søndag

De registrerede prædikensamlinger, efter forfatter - - Via dag i kirkeåret: 1. tekstrække - 2. tekstrække

Opdateret: 27/01/2023.

Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Andersen, Haahr Børge m. fl.: Se din konge kommer. Prædikener til første tekstrække (1998)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bjerg, Svend og Steffensen, Palle H: Politiske prædikener (2013)
Brun, Jens: Troens tilbagegang og fremgang (2017)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Dirksen, Daniel R.J.: Se det Guds lam (2014)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Dyrhagen, Finn (red.) m flere: At prædike for børn 1. Prædikenvejledning til hele kirkeåret (1994)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Falk, H.J.: En Sct. Knuds postil (1976)
Flere: At prædike for børn. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1994)
Flere: Epistelklip. Glimt, påstande og forskydninger (2018)
Flere: Gudstjeneste - også for børn (1987)
Flere: I første række (2012)
Flere: I hvert fald. Første tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2016)
Flere: Ord vind kød. Poetiske tekster til kirkeåret (2016)
Flere: Se din konge kommer. Prædikener til første tekstrække (1998)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Foss, Lisbet: Ud af mørket (1998)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid (2006)
Frandsen, Helge Qvist: Kirkeårets højdepunkter. Prædikener (2014)
Freltoft, Johannes: Kirkegang - søndagsglæde. Budolfi-prædikener i 90'erne (2002)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Gammeltoft-Hansen, Hans: Hvad vi for intet fik (1996)
Grane, Leif: I ånd og sandhed. Prædikener (2002)
Grønbech, Villiam: Prædikener og kronikker (1972)
Grønkjær, Niels: Søndag (2020)
Henriksen, Jens Ole: Vejlbyprædikener (2012)
Hesselager, Erik: Stumper og stykker (2012)
Højlund, Henrik: Gentagelsen er det daglige brød (2009)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Kai: Livets Vej (1948)
Jeppesen, Aksel B.: Er det vigtigt? (1981)
Jeppesen, Knud: Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser I (2004)
Juhlert, E.F.S (red): Kirkeårets evangelietanker (1962)
Kaldau, Leif Chr.: Højhedens Gud i ringhed klædt (1979)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Kristensen, Flemming Baatz: Mens de gik og talte sammen 1. Rk (2006)
Kruse, Juma Nellemann: Hjertets dannelse (2020)
Kruse, Juma Nellemann: Livet om at gælde. 60 prædikener (2017)
Larsen, K. Olesen: Ordet om Gud (1937)
Lind, Vincent: Mira - - - Søndagsbreve (1992)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: Brudstykker af en postil (1968)
Lindhardt, P.G.: Det evige liv (1953)
Lindhardt, P.G.: Eftertryk - 19 prædikener (1980)
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Lumholt, Bent: Kompostil (1999)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Lundblad, Helge: Forventninger. Prædikener, taler og fortællinger (1999)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Mulnæs, Carsten: Lillerødprædikener (2021)
Munk, Kaj: Krigens prædikener 1940-1944 (2021)
Munk; Kaj: Prædikener (Mindeudgave) (1948)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: Til glædens Gud (1977)
Møller, Frede: Brev fra Gud. Prædikener over episteltekster til første tekstrække (2014)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nedergaard, Paul: Til Højmesse (1958)
Nielsen, Allan Graugaard: Vandre med Gud. Sjælesørgeriske essays til alle kirkeårets dage (2022)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Paludan, Ebbe: Et år med Ordet (2015)
Prædikener v. M. Eilertsen og T. Pedersen: At spejle livet (2002)
Riiskær, Inger og Rasmussen, Bruno: Giv Gud, hvad Guds er. Udvalgte tekster fra kirkeåre (1994)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1993)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Schindler, Peter: Den hellige Lektie (1960)
Schindler, Peter: Dette hellige Evangelium (1949)
Sløk, Johannes: Prædikener (1998)
Steenbuch red., Johannes Aakjær: Tværsnit '14-'15. Enogtredive prædikener fra 2014-2015 af yngre præd (2015)
Thodberg, Christian: Tro og kærlighed (2010)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thomsen, Henning Kjær: Da åbnedes deres øjne (2021)
Thysen, Hans: Guds gavmilde ord (1979)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)

Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.